Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Arhiv: Listopad 2012
 

U središtu

Arhiva članaka od 1.10.2012 do 31.10.2012

31.10.2012

Izvršenje nezakonitog rješenja o naknadi za oduzetu imovinu

Vezano uz ovlaštenike naknade za oduzetu imovinu, u praksi (tada još) Upravnog suda Republike Hrvatske postavilo se pitanje izvršnosti nezakonitog rješenja o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, u slučaju kada je pravo na naknadu priznato nasljedniku, koji prema odredbama Zakona o naknadi i uvriježenoj sudskoj praksi, na tu naknadu ne bi imao pravo. > Detalji...

29.10.2012

Lovačko društvo kao zakupnik poslovnog prostora u vlasništvu jedinice lokalne samouprave

Jedno od pitanja u primjeni propisa o zakupu poslovnog prostora je na koji se način daje poslovni prostor u vlasništvu jedinice lokalne samouprave kada je potencijalni zakupnik lovačko društvo koje je osnovano kao udruga građana, a nije vlasništvu niti osnovano od strane te jedinice lokalne samouprave. > Detalji...

25.10.2012

Novi pravilnici na temelju Ovršnog zakona

Stupanjem na snagu novog Ovršnog zakona došlo je do određenih promjena u postupanju pa je bilo potrebno donijeti i nove podzakonske propise. U članku ćemo se osvrnuti na najvažnije novosti u pravilnicima, među kojima treba istaknuti izravnu naplatu novčane tražbine na temelju ovršne isprave putem FINE te objedinjeni registar zadužnica i bjanko zadužnica kojim se želi spriječiti njihova zlouporaba. > Detalji...

24.10.2012

Izvlaštenje nekretnine od izvanknjižnog vlasnika i upis u zemljišne knjige

U praksi postupka izvlaštenja događa se da se nekretnina izvlasti od izvanknjižnog vlasnika, pa se postavlja pitanje mogućnosti uknjižbe izvlaštene nekretnine na ime korisnika izvlaštenja, temeljem takvog rješenja o izvlaštenju. > Detalji...

23.10.2012

Povreda prava na pravično suđenje – lihvarske kamate

Kad nije donesen poseban zakon koji bi određivao najvišu stopu ugovornih kamata, u svakom pojedinom slučaju valja ocijeniti je li ugovaranje nesrazmjerno visokih kamata (lihvarske kamate) u odnosu na tržišne uvjete u vrijeme sklapanja ugovora o kreditu razlog za utvrđenje ništavim dijela ugovorne kamatne stope iznad utvrđene prosječne visine ugovorne kamatne stope na konkretnom tržištu. > Detalji...

22.10.2012

Uračunavanje darova nasljedniku u nasljedni dio

Uračunavanje u nasljedni dio je pravni institut koji uređuje pravne odnose među sunasljednicima kod razvrgnuća (diobe) njihove zajednice tako da uzima u račun i neka besplatna raspolaganja koja je ostavitelj učinio u korist pojedinih sunasljednika (darovi). > Detalji...

19.10.2012

Vertikalni učinak direktiva

Norme temeljnih ugovora i uredbi imaju kako vertikalan, tako i horizontalan izravni učinak, no, može li se isto reći i za direktive? U nastavku dajemo definiciju i pojašnjenje izravnog učinka direktiva (smjernica), primjere kroz slučajeve pred Europskim sudom pravde te usporedbu s regulativama (uredbama). > Detalji...

18.10.2012

Izvanredni otkaz zbog spavanja na radnom mjestu

Zakon o radu izrijekom ne propisuje koji bi bili razlozi za izvanredni otkaz. Stoga je često teško procijeniti je li neka situacija na radu, ili koja je vezana uz rad, takve težine da upravo zbog nje, a uvažavajući sve okolnosti, radni odnos između radnika i poslodavca ubuduće više nije moguć. Veliku pomoć pri tome daje sudska praksa. > Detalji...

17.10.2012

Zapreke za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora u vezi dospjelih nepodmirenih obveza potencijalnog zakupnika

Bitan dio Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora odnosi se na uređivanje zakupa poslovnog prostora. U vezi sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora pravnih osoba javnog prava, kao titulara vlasništva poslovnog prostora, postoje određene specifičnosti koje se na druge subjekte inače ne odnose. > Detalji...

15.10.2012

Uloga poslodavca u pružanju zaštite dostojanstva radniku ugroženom od strane neposredno nadređenog radnika

Radnik je primjerice osnovano prijavio poslodavcu zlostavljanje od strane drugog radnika koji mu je neposredno nadređen. Međutim, kako od strane poslodavca provesti cjeloviti postupak s obzirom na relativno nepreciznu regulaciju takvih slučajeva? > Detalji...

12.10.2012

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću

Posljednjom Novelom Zakona o trgovačkim društvima, koja stupa na snagu 18.10.2012., u hrvatski pravni sustav uvodi se novi oblik društva s ograničenom odgovornošću pod nazivom jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću. Stoga ćemo ukratko analizirati neke pravne aspektne ovog oblika trgovačkog društva. > Detalji...

11.10.2012

Kupoprodaja poslovnog prostora u vlasništvu RH, općina, gradova, županija i Grada Zagreba

U članku se analizira prema kojim propisima i na koji način prodati poslovne prostore u vlasništvu RH, općina, gradova, županija i Grada Zagreba, ako su u zakupnom odnosu odnosno ako su u trenutku kupoprodaje ispražnjeni. > Detalji...

9.10.2012

Predstečajna nagodba

Budući da je prošli tjedan na snagu stupio Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, ovih dana očekuje se podnošenje prvih zahtjeva za otvaranje postupaka predstečajne nagodbe. Stoga u nastavku donosimo osnovne informacije o tom postupku te o pravnim posljedicama njegova otvaranja i provedbe. > Detalji...

5.10.2012

Direktive - usklađivanje prava država članica uz poštivanje raznolikosti

Direktive, odnosno smjernice, su pravni akti Europske unije, kojima se usklađuju pravni poreci država članica. Ubrajaju se u sekundarne izvore prava, budući da ih donose institucije Europske unije temeljem ovlasti koje su im dane osnivačkim ugovorima. > Detalji...

4.10.2012

Računanje roka za donošenje izvanrednog otkaza

U vezi s računanjem roka kod donošenja odluke o izvanrednom otkazu, u jednom predmetu pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske postavilo se pitanje prema kojim pravilima se računa taj rok i što ako je zadnji dan roka neradni dan određen zakonom. > Detalji...

3.10.2012

Upis u sudski registar prema Pravilniku o načinu upisa u sudski registar

Radi usklađenja s novelom Zakona o sudskom registru, donesen je Pravilnik o načinu upisa u sudski registar koji propisuje oblik sudskog registra, način vođenja i upisa u registar, osiguranje i čuvanje registarskih podataka, sadržaj i oblik prijave za upis, sadržaj drugih propisanih obrazaca i šifriranih oznaka, te ostala pitanja važna za vođenje registra. > Detalji...

1.10.2012

Konvalidacija ugovora o prometu građevinskim zemljištem u društvenom vlasništvu u vezi naknade oduzete imovine

Vezano uz uvjete koji moraju biti ispunjeni da bi pravni posao, sklopljen radi prometa građevinskim zemljištem, koji je bio zabranjen, u smislu članka 18. Zakona o naknadi konvalidirao, postavilo se pitanje ima li nedostatak ovjere potpisa na tom ugovoru utjecaja za njegovu konvalidaciju. > Detalji...

Arhiv

Zadnji članci

2020

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite