Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Arhiv: Listopad 2013
 

U središtu

Arhiva članaka od 1.10.2013 do 31.10.2013

31.10.2013

Novine u Zakonu o nasljeđivanju

Zakon o nasljeđivanju (Narodne novine br. 48/03, 163/03 i 35/05) donesen je prije deset godina i do danas je dva puta mijenjan samo u malom dijelu te je, protekom vremena, uočena potreba za njegovom daljnjom izmjenom i dopunom. U Narodnim novinama br. 127/13 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nasljeđivanju koji je stupio na snagu 26. listopada 2013.

> Detalji...

29.10.2013

Uvoz automobila u RH

Nakon 1. srpnja 2013., unos vozila iz država članica EU provodi se bez bilo kakvih carinskih formalnosti. Uveden je kombinirani sustav
oporezivanja kojim se posebni porez utvrđuje na temelju postotka od prodajne (tržišne) cijene, kao vrijednosnog kriterija i postotka od prodajne (tržišne) cijene ovisno o emisiji CO2, kao ekološkog kriterija.

> Detalji...

28.10.2013

Rad u polovici punog radnog vremena na temelju ocjene liječnika opće prakse

Jedna od novina koje donosi novi Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju sastoji se u tome da su njime, za razliku od ranijeg Zakona, ponešto drukčije uređena prava i obveze liječnika opće prakse u vezi s nesposobnošću za rad.

> Detalji...

25.10.2013

Razvoj radnog i socijalnog prava u europskoj uniji

Pravna regulacija radnog i socijalnog prava izraz je nacionalnog suvereniteta, te je Europska unija vrlo oprezno i selektivno pristupila harmonizaciji ovog područja. Ovlast da uređuje ovo područje EU ponajprije crpi iz općih načela, a osobito su to načelo solidarnosti, poštovanja ljudskog dostojanstva i ljudskih prava, održivog razvoja koji se temelji na visoko konkurentnom socijalno tržišnom gospodarstvu, punoj zaposlenosti, socijalnom razvitku i sl., koja su propisana člankom 2. i 4. Ugovora o Europskoj uniji (UEU).

> Detalji...

24.10.2013

Rukovodeće osoblje prema Zakonu o radu i specifičnosti u reguliranju radnog vremena

Nakon donošenja Zakona o radu (Nar. nov., br. 149/09) osobe koje rukovode poslovima kod poslodavca mogu biti, uz uvjete propisane tim Zakonom, izuzete iz primjene pojedinih njegovih odredbi – onih koje se odnose na stanku, radno vrijeme te dnevni i tjedni odmor. U članku se ukazuje o kojem se krugu osoba radi kada se govori o rukovodećem osoblju i koje se posebnosti javljaju vezano uz njihovo radno vrijeme.

> Detalji...

22.10.2013

Primjena odredbe članka 113. stavak 3. ZUP-a u posebnim upravnim postupcima

I kada je propisano da se pojedina upravna stvar može riješiti neposredno, javnopravno tijelo dužno je po primitku žalbe protiv prvostupanjskog rješenja omogućiti stranci izjašnjavanje o činjenicama i okolnostima koje su važne za rješavanje stvari, odnosno provesti ispitni postupak, ako je stranka to zatražila u okviru žalbe. Spomenuto se primjenjuje neovisno o tome je li u odnosnom slučaju neposredno rješavanje stvari utemeljeno na normama Zakona o općem upravnom postupku ili na odredbama posebnog zakona. > Detalji...

21.10.2013

Ovlaštenici prava na raskid ugovora o doživotnom osiguranju u slučaju neispunjenja

U obveznopravnoj praksi pojavilo se pitanje mogu li nasljednici primatelja uzdržavanja tražiti raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju, ako smatraju da se ugovor o doživotnom uzdržavanju ne izvršava ili se nije izvršavao.

> Detalji...

18.10.2013

Povećanje javnog nadzora nad radom udruga

Vlada je Hrvatskom saboru uputila na raspravu prijedlog novog Zakona o udrugama. Iako je prijedlog zakona tek na prvom čitanju, poznate su bitne novosti u odnosu na postojeći Zakon. Glavni cilj kojeg Vlada želi postići jest veća javnost i transparentnost rada neprofitnih organizacija. > Detalji...

17.10.2013

Prednost pri zapošljavanju vojnih i civilnih invalida rata

Kada se u Republici Hrvatskoj govori o prednosti neke osobe pri zapošljavanju, uobičajeno se misli na hrvatske branitelje kojima je pravo prednosti pri zapošljavanju zajamčeno pod uvjetima iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. No, postoje i druge kategorije osoba kojima je pod propisanim uvjetima zajamčena prednost pri zapošljavanju. > Detalji...

16.10.2013

Plaćanje prekovremenog rada

Puno tjedno radno vrijeme prema Zakonu o radu iznosi 40 sati tjedno. Međutim, postoje određene iznimne situacije u kojima poslodavac može odrediti radnicima da rade i prekovremeno. Takav rad se i plaća u povećanom iznosu, no, pod određenim uvjetima moguće je umjesto novčanog iznosa radniku dati slobodne dane. > Detalji...

14.10.2013

Uz uvođenje jedinstvenog pojma zastare u hrvatsko kazneno zakonodavstvo

Novi Kazneni zakon iz 2011. godine, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2013., donosi značajne izmjene instituta zastare. Prva i vjerojatno najznačajnija izmjena odnosi se na ukidanje razlikovanja na relativnu i apsolutnu zastaru i uvođenje jedinstvenog pojma zastare kaznenog progona (članak 81.). > Detalji...

11.10.2013

Dopunsko zdravstveno osiguranje

Od 1. listopada 2013. cijena police za sve osiguranike dopunskog zdravstvenog osiguranja iznosi 70,00 kuna mjesečno. U ovom članku osvrnut ćemo se na ugovaranje i raskid ugovora o dopunskom osiguranju, te na brojne propise koji uređuju dopunsko zdravstveno osiguranje. > Detalji...

9.10.2013

Raspolaganje nekretninom nakon provedene zabilježbe spora

U članku se razmatra mogućnost i dopuštenost raspolaganja nekretninom nakon što je u teretovnici zemljišne knjige na toj nekretnini upisana zabilježba spora, odnosno dovodi li takvo raspolaganje do eventualne ništetnosti ugovora kojim se nekretninom raspolagalo. Pritom se navodi i recentan primjer iz sudske prakse. > Detalji...

7.10.2013

Projekt sportskog klađenja kao autorsko djelo

U moru dvojbi je li neko djelo odnosno tvorevina ujedno i autorsko djelo, u jednom postupku pred Vrhovnih sudom RH zauzeto je stajalište da projekt sportskog klađenja nije autorsko djelo. > Detalji...

4.10.2013

Jeste li vratili radniku radnu knjižicu i što s njom nakon 1. listopada 2013.?

1. srpnja 2013. bio je dan kada je Republika Hrvatska postala punopravnom članicom Europske unije, a to je bio i ključan datum za mnoge promjene koje se odnose na početak ili kraj primjene odredbi u propisima Republike Hrvatske. Odnosilo se to i na odredbe o radnoj knjižici koje su tada prestale vrijediti, a od tada se promijenio i način evidentiranja podataka o radu. Ovim člankom podsjećamo na posljedice za poslodavce koji radnicima do 1. listopada 2013. nisu vratili radne knjižice odnosno kako postupiti ako radnu knjižicu do tog datuma nije bilo moguće uručiti radniku. > Detalji...

3.10.2013

Pravne zapreke za zasnivanje radnog odnosa u dječjem vrtiću

Nedavno doneseni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju donio je, među ostalim, novine i u pogledu nemogućnosti zapošljavanja u vrtiću, na način su sada bitno proširene pravne zapreke za zasnivanje radnog odnosa u vrtiću. > Detalji...

1.10.2013

Uredbom dopunjen Zakon o mirovinskom osiguranju

Uredba o dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju stupila je na snagu 14. rujna 2013. i donesena je u smislu pojačanog nadzora nad ostvarivanjem mirovinskih i invalidskih prava osiguranika i korisnika mirovina kao i isplate mirovinskih primanja. > Detalji...

Arhiv

Zadnji članci

2020

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite