Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Arhiv: Listopad 2018
 

U središtu

Arhiva članaka od 1.10.2018 do 31.10.2018

31.10.2018

Prgić protiv Hrvatske - pravičnost kaznenog postupka kao cjeline

Pravo podnositelja da se brani sam te da mu se sudi u njegovoj nazočnosti aspekti su ustavnog prava na pravično suđenje zajamčenih člankom 29. stavak 1. Ustava i neposredno se primjenjuju u kaznenim postupcima. To pravo imanentno je članku 6. stavak 1. i 3. točke (c) Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. > Detalji...

29.10.2018

Ukinut novi način ovrhe RTV pretplate

Ustavni sud Republike Hrvatske je odlukom broj: U-I-3197/2017 i dr. od 16. listopada 2018. ukinuo Zakon o dopuni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (Narodne novine broj 46/17 i 73/17) u cijelosti, među ostalim i zbog toga što je izostala procjena opravdanosti novog modela naplate pristojbe usporedbom njegove djelotvornosti za ostvarivanje legitimnog cilja, s jedne strane, i izdataka koje će prouzročiti obvezniku njegove provedbe, s druge strane. > Detalji...

26.10.2018

Zakon o obavljanju studentskih poslova

Zakon o obavljanju studentskih poslova prvi je zakon kojim se uređuje institut studentskog rada. Njime se uvodi minimalna satnica, propisuje se veća naknada za noćni rad, rad blagdanima i nedjeljom, te se izjednačava pravo na obavljanje studentskih poslova redovitih i izvanrednih studenata koji nisu u radnom odnosu. > Detalji...

25.10.2018

Sud Europske unije – identificiranje počinitelja povrede autorskih prava

Vlasnik internetskog priključka preko kojeg su počinjene povrede autorskog prava dijeljenjem datoteka ne može se osloboditi svoje odgovornosti samo tako da imenuje člana obitelji koji je imao mogućnost pristupa tom priključku. Nositelji prava moraju imati na raspolaganju neki oblik djelotvornog pravnog lijeka ili načine koji omogućuju da nadležna pravosudna tijela nalože dostavljanje potrebnih informacija. > Detalji...

23.10.2018

Fiducijarno vlasništvo u ostavinskom postupku

Pravna priroda fiducijarnog vlasništva/osiguranja i nadalje je sporna u hrvatskom pravnom sustavu. Iako je do sada u teoriji i praksi već utvrđeno što sve sadrži fiducijarno vlasništvo, ostalo je, čini se, neriješeno pitanje kako postupati s fiducijarnim vlasništvom u trenutku kada fiducijant umre. > Detalji...

22.10.2018

(Ne)dopuštenost žalbe kod obnove upravnog spora

Raščlanjene su varijante (ne)dopuštenosti žalbe protiv prvostupanjskih odluka koje se donose u postupku obnove upravnog spora. > Detalji...

19.10.2018

Privola kao pravna osnova za obradu podataka

Općom uredbom o zaštiti podataka uvode se nove promjene koje se tiču osnova za obradu osobnih podataka. Prema Uredbi, obrada osobnih podataka zakonita je samo ako za to postoji pravna osnova. > Detalji...

18.10.2018

Novi Zakon o upravnoj inspekciji

Novi Zakon o upravnoj inspekciji (Narodne novine, br. 15/18) stupio je na snagu 1. srpnja 2018. Njime se uređuju pitanja nadležnosti za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora, nadzirana tijela, predmet inspekcijskog nadzora, ustrojstvo upravne inspekcije, ovlasti i obveze upravnog inspektora te obveze tijela, planiranje inspekcijskog nadzora, postupak inspekcijskog nadzora, mjere u inspekcijskom nadzora i prekršajne odredbe. > Detalji...

16.10.2018

Pojam (po)morskog dobra - hoće li ga zakonodavac jasno definirati?

Od 1994. godine pa do danas struka upozorava da bi definicija pomorskog dobra, poglavito morske obale, trebala biti jasnija, konciznija i što preciznija kako bi u praksi bilo što manje prijepornih situacija kod određivanja granice pomorskog dobra. Naravno, zakonopisac, ali niti zakonodavac, nisu previše marili za ta "zanovijetanja" struke. > Detalji...

15.10.2018

Sud Europske unije – kvalifikacija određene osobe kao trgovca

Osoba koja na internetskoj stranici objavljuje određeni broj oglasa za prodaju, nema automatski svojstvo „trgovca”. Ta djelatnost može se smatrati „poslovnom praksom” samo ako ta osoba djeluje u svrhe povezane sa svojom trgovačkom, poslovnom, obrtničkom ili profesionalnom djelatnošću > Detalji...

12.10.2018

Prijedlog novog Zakona o vinu

Vlada Republike Hrvatske uputila je Saboru Prijedlog Zakona o vinu. Svrha novog Zakona o vinu je želja za konsolidacijom europskih i nacionalnih propisa u sektoru vinarstva i vinogradarstva, te uređenje pravne osnove za donošenje provedbenih propisa o nadležnostima na nacionalnoj razini. > Detalji...

10.10.2018

Pravo građenja i primjena poreznih propisa

Jedno od ograničenih stvarnih prava je i pravo građenja. Taj institut reguliraju odredbe članka 280. – 296. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, a njegov upis u zemljišnu knjigu reguliraju članak 21. stavak 4. i članak 34. Zakona o zemljišnim knjigama. U vezi prava građenja u praksi se pojavljuju pitanja kako u pojedinim slučajevima pravilno primijeniti propise vezane uz porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dodanu vrijednost te porez na promet nekretnina. > Detalji...

9.10.2018

Obje ugovorne strane mogu biti tužene u upravnom sporu radi utvrđivanja ništetnosti upravnog ugovora

U upravnom sporu radi utvrđivanja ništetnosti upravnog ugovora aktivno su i pasivno legitimirane obje strane ugovora, što predstavlja iznimku od opće regulacije svojstva tuženika u upravnom sporu. > Detalji...

5.10.2018

Sud Europske unije – pravo na pristup osobnim podacima koje su zadržali pružatelji usluga elektroničkih komunikacija

Kaznena djela koja nisu određene težine mogu opravdati pristup osobnim podacima koje su zadržali pružatelji usluga elektroničkih komunikacija ako taj pristup ne predstavlja ozbiljno zadiranje u privatni život. > Detalji...

4.10.2018

Pravni status komunalne infrastrukture prema novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu

Novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu uređen je i pravni status komunalne infrastrukture. Komunalna infrastruktura je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu odnosno suvlasništvu jedinice lokalne samouprave i/ili osobe koja obavlja komunalnu djelatnost. > Detalji...

2.10.2018

Obveza isplate naknade za neiskorišteni godišnji odmor - sa zahtjevom i bez zahtjeva radnika

Suprotno normativnim odrednicama, poslodavci učestalo zaključuju da nisu dužni uvijek isplatiti naknadu za neiskorišteni godišnji odmor upirući u činjenicu da za takvu naknadu radnik treba, prije svega, podnijeti zahtjev za korištenje godišnjeg odmora, pa ako mu to ne bi bilo odobreno od strane poslodavca odnosno moguće (zbog prestanka radnog odnosa), da bi tek tada imao pravo na zahtjev za naknadu za neiskorišteni godišnji odmor te isplatu takve naknade. > Detalji...

1.10.2018

Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – zabrana prisilnog rada – trgovanje ljudima

U Republici Hrvatskoj postoji odgovarajući pravni okvir za zaštitu od trgovanja ljudima, prisiljavanja na prostituciju i iskorištavanja u svrhu prostitucije, ali odgovor domaćih tijela na kaznenu prijavu podnositeljice nije bio u skladu s procesnim obvezama iz članka 4. Konvencije. > Detalji...

Arhiv

Zadnji članci

2019

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite