Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Arhiv: Studeni 2010
 

U središtu

Arhiva članaka od 1.11.2010 do 30.11.2010

30.11.2010

Odredbe o primjeni drugih postupovnih zakona sadržane u novom Zakonu o upravnim sporovima

Stupanjem na snagu novog Zakona o upravnim sporovima prestat će odgovarajuća podredna primjena Zakona o parničnom postupku na sva postupovna pitanja upravnog spora. Novi Zakon o upravnim sporovima na druge procesne zakone upućuje pojedinačno, vezano za konkretna postupovna pitanja. Osim dijela odredbi Zakona o parničnom postupku, na dio spomenute materije primjenjuju se neke odredbe Zakona o općem upravnom postupku. > Detalji...

29.11.2010

Utjecaj korištenja bolovanja na sustav „pokude i pohvale“ u radnim odnosima

Zabranjeno je novčano nagrađivati radnike zato što tijekom kalendarske godine ili nekog drugog razdoblja nisu bili, ili su bili neznatno, na bolovanju, odnosno kažnjavati one koji su na bolovanju proveli neko određeno vrijeme. Takvo postupanje je protuustavno i protuzakonito i predstavlja diskriminaciju, koja je prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije zabranjena. > Detalji...

26.11.2010

Veća transparentnost kod pružanja i prikupljanja humanitarne pomoći

Novi Zakon o humanitarnoj pomoći donosi primjereniju regulaciju koja je u skladu s postojećim potrebama u društvu za pružanjem i primanjem ovakve pomoći, a cilj mu je uređivanje novih oblika humanitarne pomoći, nadzor nad pravnim osobama koje se njome bave, omogućavanje veće dostupnosti ove pomoći korisnicima te osiguravanje transparentnosti u njezinom prikupljanju i pružanju pomoću cjelovite evidencije na području RH. > Detalji...

24.11.2010

Ukinut dio članka Zakona o zemljišnim knjigama u vezi ispravka pogrešnog upisa

Ustavni sud RH nedavnom je odlukom ukinuo drugu rečenicu članka 117. stavka 3. Zakona o zemljišnim knjigama u vezi ispravka pogrešnog upisa ocijenivši je nesuglasnom s Ustavom iz razloga što je ispravak pogrešnog upisa bez sporazuma stranaka odnosno na temelju pravomoćne odluke suda kojom je određen ispravak, polazeći od presumpcije o postojanju sporazuma, takav da dovodi u nejednak procesni položaj osobu kojoj je već upisano određeno knjižno pravo u odnosu na osobu koja traži ispravak. > Detalji...

23.11.2010

Novine u obavljanju ugostiteljske djelatnosti

U cilju poticanja poslovanja gospodarskih subjekata, posebice obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja pružaju ugostiteljske usluge, ugostitelja koja obavljaju djelatnost u kampovima te suzbijanja sive ekonomije, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti uvedena su drukčija zakonska rješenja u upravnom području ugostiteljstva. > Detalji...

22.11.2010

Računanje roka za izvanredni otkaz

Prema članku 108. Zakona o radu, izvanredni otkaz radnik i poslodavac mogu dati bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznoga roka, ako zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa ili neke druge osobito važne činjenice, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih stranaka, nastavak radnog odnosa nije moguć. Budući da je rok za njegovo izricanje relativno kratak, bitno je naglasiti neke aspekte tog roka. > Detalji...

19.11.2010

Stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika

Stalno stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika predstavlja trajno upotpunjavanje i unapređivanje znanja i vještina za obnašanje sudačke i državnoodvjetničke dužnosti. Vrste, način, trajanje i vrednovanje stalnog stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika te nositelja tog usavršavanja, uređuje novi Pravilnik o pristupu stručnom usavršavanju koji je na snazi od 16. studenoga 2010. > Detalji...

17.11.2010

Još stroži Zakon o sigurnosti prometa na cestama

promet

Hrvatska Vlada sa sjednice održane 5. studenoga 2010., Hrvatskom saboru uputila je izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Naime, tijekom primjene tog Zakona ustanovljena je potreba za određenim izmjenama i dopunama kako bi se još preciznije i detaljnije regulirala problematika prometa na cestama te pridonijelo povećanju sigurnosti prometa. Također, neke izmjene Zakona odnose se na usklađivanje s Odlukom Ustavnog suda RH broj: U-I-3084/2008, od 7. travnja 2010.

> Detalji...

16.11.2010

(Ne)sportski slučaj Jakova Faka

biatlonPočetak studenoga u medijima je obilježen slučajem mladog hrvatskog sportaša kojem je zbog problema s ispisivanjem iz Hrvatskog biatlonskog saveza postala upitna karijera nastupanja za Sloveniju, stoga se ovim tekstom, bez miješanja u stavove bilo koje strane, želi pravno ocrtati situacija i dati odgovor na pitanje – ima li ili nema Jakov Fak pravo na ispisnicu i ima li ili nema Hrvatski biatlonski savez pravo tražiti naknadu štete. > Detalji...

15.11.2010

Još o novom Zakonu o Državnom sudbenom vijeću

Novi Zakon o državnom sudbenom vijeću (NN 116/2010) predviđen je kao sveobuhvatni zakon koji regulira status sudaca, predsjednika sudova, te pitanja vezana uz rad i ustrojstvo Državnog sudbenog vijeća, a u njega su uključene i odredbe o imenovanju, napredovanju, premještaju i razrješenju sudaca, koje su do sada bile sadržane u Zakonu o sudovima. > Detalji...

12.11.2010

Smanjene naknade za nezaposlene

Izmjenama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, koje su stupile na snagu 1. studenoga 2010., smanjene su naknade za osobe nezaposlene dulje od 90 dana, nezaposlenima koji ispunjavaju uvjete za prijevremenu mirovinu omogućava se da i dalje ostanu u evidenciji nezaposlenih, smanjuje se mogućnost ostvarivanja trajne novčane naknade, a nepovratnim stipendijama potiče se sudjelovanje nezaposlenih u obrazovnim mjerama. > Detalji...

11.11.2010

Nasljeđivanje izvanknjižne nekretnine

Ako je nekretnina u rješenju o nasljeđivanju utvrđena kao izvanknjižno vlasništvo ostavitelja, a prednik ostavitelja također nije bio upisan u zemljišnoj knjizi kao vlasnik, tada se nasljednik može upisati u zemljišnu knjigu kao vlasnik samo ukoliko pokrene pojedinačni ispravni postupak ili postupak pred parničnim sudom, ali ne i temeljem pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju. > Detalji...

9.11.2010

Izvanredni otkaz zbog nemogućnosti nastavka radnog odnosa nastupanjem osobito važne činjenice bez povrede obveza ugovora o radu

Gubitak licence, odnosno opoziv članu uprave Društva od strane članova Društva, predstavlja nastupanje “druge osobito važne činjenice“ iz članka 108. Zakona o radu zbog koje nastavak radnog odnosa nije moguć odnosno predstavlja, o subjektivnoj volji stranaka neovisan, razlog za izvanredno otkazivanje ugovora o radu. > Detalji...

8.11.2010

Opoziv darovanja

Nakon učinjenog darovanja, bilo da se radi o pokretnini ili nekretnini, moguće je da, zbog zakonom navedenih razloga, darovatelj darovanje opozove. U tom slučaju darovano se mora vratiti prema pravilima o stjecanju bez osnove. > Detalji...

5.11.2010

(Ne)primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima na državne službenike i namještenike

Jedno od mnogobrojnih pitanja koje se pojavilo od početka primjene Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima je i to primjenjuju li se njegove odredbe i na državne službenike i namještenike. > Detalji...

4.11.2010

Skraćeni stečajni postupak

Kako bi se stvorili preduvjeti za učinkovitiju provedbu stečaja i ubrzanje postupka, a radi postizanja višeg cilja poboljšanja vladavine prava, zaštite vjerovnika kao i poštivanja ugovora, skraćenim stečajnim postupkom omogućava se pokretanje stečajnog postupka za tvrtke koje nemaju zaposlenih, a čiji su računi blokirani. > Detalji...

3.11.2010

Kasnije umirovljenje za spas mirovinskog sustava

Previsoki troškovi dosadašnjeg mirovinskog sustava zbog sve manjeg broja osiguranika i sve većeg broja korisnika ozbiljno prijete njegovoj održivosti zbog čega je bilo nužno izmijeniti postojeći Zakon o mirovinskom osiguranju postupnim izjednačavanjem zakonske dobi za odlazak u starosnu mirovinu i prijevremenu starosnu mirovinu žena i muškaraca te smanjivanjem iznosa prijevremene starosne mirovine. > Detalji...

2.11.2010

Napuštanje stana kao zapreka za utvrđivanje statusa zaštićenog najmoprimca

Prema odredbi članka 95. Zakona o stambenim odnosima, stanarsko pravo može prestati, između ostalog, i u slučaju manifestiranja volje stanara da trajno napusti stan. Prestanak stanarskog prava nužno predstavlja zapreku za utvrđivanje statusa zaštićenog najmoprimca, u času stupanja na snagu Zakona o najmu stanova. O tim pitanjima raspravljao je i Ustavni sud Republike Hrvatske. > Detalji...

Arhiv

Zadnji članci

2020

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite