Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Arhiv: Studeni 2015
 

U središtu

Arhiva članaka od 1.11.2015 do 30.11.2015

30.11.2015

Nejednaki raspored radnog vremena

Zakonom o radu (NN br. 93/14) uvedena je mogućnost nejednakog rasporeda radnog vremena (koje podrazumijeva razdoblja rada dužeg i kraćeg od punog radnog vremena, ali uz obvezu „izravnavanja“ sati rada na puno radno vrijeme) prema kojem bi radnici u razdobljima kada rade duže od punog vremena mogli raditi do 50 sati tjedno, odnosno do 60 sati tjedno, ako tako predviđaju kolektivni ugovori. > Detalji...

27.11.2015

Oslobođenje od plaćanja javnobilježničkih pristojbi

Korisnici javnobilježničkih usluga, odnosno stranke u postupcima u kojima javni bilježnik poduzima službene radnje, dužni su plaćati javnobilježničke troškove. Javnobilježnički troškovi mogu biti javnobilježničke pristojbe, javnobilježničke nagrade te naknada troškova za obavljanje službenih radnji. U članku ćemo se posvetiti javnobilježničkim pristojbama te mogućnosti oslobođenja od njihovog plaćanja. > Detalji...

26.11.2015

Sklapanje prividnog ugovora umjesto ugovora o radu i pravne posljedice

U praksi radnih odnosa nije rijetkost da poslodavci s radnikom sklapanju ugovore koji po svom sadržaju nisu ugovori o radu i kojima se prikriva radni odnos i ugovor o radu, a sve radi što manjeg novčanog terećenja poslodavca u smislu javnih davanja. > Detalji...

24.11.2015

Posljedice povrede prednosti zapošljavanja invalidnih osoba

Slijed postupaka nadzornih tijela i posljedica zbog nepridržavanja pravnih pravila zaštite prednosti zapošljavanja odgovara na pitanje o (ne)mogućnostima poslodavca da zaposli osobu koja bi invalidnoj osobi „oduzela prednost“ prilikom izbora kandidata na natječaju za zapošljavanje. > Detalji...

23.11.2015

Vožnja motornog vozila u zimskim uvjetima

Dosadašnje neobično toplo vrijeme u studenome ipak su zamijenili osjetno hladniji dani pa vozače motornih vozila želimo podsjetiti na zakonske obveze. Vozači svoja vozila moraju pripremiti i prilagoditi za vožnju u zimskim uvjetima. Obvezna uporaba zimske opreme odnosi se na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika, izuzev vozila oružanih snaga Republike Hrvatske. > Detalji...

20.11.2015

Predstečajni postupak prema Stečajnom zakonu

Stupanjem na snagu Stečajnog zakona (NN 71/15) prestao je vrijediti Zakon o financijskom  poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/2012, 144/2012, 81/2013, 112/2013) u dijelu kojim se reguliraju postupci predstečajne nagodbe, pa sada u jednom zakonu imamo odredbe o predstečaju i stečaju. > Detalji...

18.11.2015

Građevinski radovi na kulturnom dobru i suglasnost suvlasnika

U području gradnje pojavilo se pitanje je li uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za izvođenje radova kojima bi se obnovila zgrada muzeja (kulturno dobro), a koji bi se izvodili u posebnom dijelu nekretnine koji je u vlasništvu podnositelja zahtjeva i na zajedničkim dijelovima zgrade te koji suvlasnika nekretnine ne bi ometali u izvršavanju njegovog prava vlasništva, potrebno priložiti suglasnost suvlasnika. > Detalji...

17.11.2015

Zastupa li opunomoćenik stranku ili zakonskog zastupnika?

Stranku u upravnom postupku mogu istodobno zastupati zakonski zastupnik i opunomoćenik, ali jedna osoba ovlaštena za zastupanje ne može zastupati drugu osobu ovlaštenu za zastupanje. > Detalji...

16.11.2015

Dokaz o radnom iskustvu

Svakodnevno možemo vidjeti oglase za posao u kojima se navodi radno mjesto za koje se zapošljava, obveze, dužnosti i odgovornosti pojedinog radnog mjesta, uvjeti koje budući zaposlenik mora ispuniti, eventualna natječajna procedura (testiranje i sl.). U takvim je oglasima jedna od stavki i uputa kandidatima da prilože dokaz o radnom iskustvu. Postavlja se pitanje kako dokazati radno iskustvo odnosno koje se sve isprave i dokumenti mogu smatrati dokazima radnog iskustva. > Detalji...

13.11.2015

Radne vize u Republici Hrvatskoj

Kad se govori o dolasku i radu stranaca u Republici Hrvatskoj često postoji pogrešna pretpostavka da oni stranci koji žele raditi trebaju zatražiti izdavanje radne vize. U RH to nije moguće s obzirom da naš zakon ne poznaje tu vrstu viza i stranac koji želi raditi može regulirati boravak temeljem rada po svom dolasku u RH. Da bi se strancu omogućio boravak u RH temeljem rada do godine dana, stranac može zatražiti izdavanje dozvole za boravak i rad, a ako želi raditi do 90 dana u godini, može zatražiti potvrdu o prijavi rada. > Detalji...

12.11.2015

Lijekovi na recept i sastav ostavine

Prema Zakonu o nasljeđivanju tko je naslijedio neku osobu, njezin je sveopći pravni sljednik. Ostaviteljevom smrću njegova ostavina prelazi na nasljednika, čime postaje njegovo nasljedstvo. Ostavina se sastoji od svega što je bilo ostaviteljevo u trenutku njegove smrti, osim onoga što se ne može naslijediti zbog svoje pravne naravi ili po zakonu. > Detalji...

10.11.2015

Rad kod istog poslodavca nakon umirovljenja

Novim Zakonom o mirovinskom osiguranju uvedena je početkom prošle godine mogućnost zapošljavanja umirovljenika s nepunim radnim vremenom najviše do polovine punog tjednog radnog vremena, uz istovremenu isplatu pune mirovine. Postavlja se pitanje na koji način sastaviti novi ugovor o radu ili izmijeniti onaj stari (najčešće na neodređeno vrijeme), te traje li radni odnos i dalje na neodređeno vrijeme? > Detalji...

9.11.2015

Izvršavanje služnosti puta

Prema članku 186. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima stvarna služnost je stvarno pravo svagdašnjega vlasnika određene nekretnine (povlasna nekretnina) da se za potrebe te nekretnine na određeni način služi nečijom nekretninom (poslužna nekretnina), čiji svagdašnji vlasnik to mora trpjeti ili mora propuštati određene radnje glede svoje nekretnine koje bi inače imao pravo činiti. Kroz prikaz jedne sudske odluke u nastavku dajemo odgovor na pitanje je li određeni način izvršavanja služnosti prolaza i provoza širenje protivno zabrani iz članka 177. toga Zakona. > Detalji...

6.11.2015

Ustavni položaj Ustavnog suda prilikom ocjene suglasnosti zakona s Ustavom

U članku ukratko obrađujemo položaj Ustavnog suda Republike Hrvatske i njegove ovlasti prilikom ocjene suglasnosti pojedinog zakona s Ustavom. Da bi se dobila malo šira slika vezano za te ovlasti, osvrnut ćemo se i na ovlast Ustavnog suda prilikom ocjene ustavnosti podzakonskih propisa. > Detalji...

4.11.2015

Rad na izdvojenom mjestu rada

Zakon o radu (NN br. 93/14) kao opći izvor radnog prava predviđa mogućnost zasnivanja radnog odnosa odnosno obavljanja rada izvan radnih prostorija poslodavca, a što se može odnositi i na rad na izdvojenom mjestu izvan države registracije poslodavca. Konkretno, članak 17. uređuje oblik i bitne sastojke ugovora o radu za obavljanje poslova kod kuće radnika ili u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca koji je pravna osoba. > Detalji...

3.11.2015

Prekršaji i kazne prema Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina

Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina na snazi je od 25. srpnja 2015., no, članak 66. koji uređuje prekršajne odredbe za pravne i fizičke osobe koje nisu izradile procjembeni elaborat u skladu s važećim propisima ili ne ispunjavaju uvjete za procjenitelja, stupio je na snagu 23. listopada 2015. > Detalji...

2.11.2015

Potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika

Hrvatski pravni sustav propisuje određena davanja koja poslodavac učini radniku, a koja se do određenog iznosa smatraju neoporezivim primitkom. Jedan od takvih primitaka su i potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika, kako to propisuje članak 13. stavak 2. točka 8. Pravilnika o porezu na dohodak. > Detalji...

Arhiv

Zadnji članci

2020

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite