Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Arhiv: Studeni 2017
 

U središtu

Arhiva članaka od 1.11.2017 do 30.11.2017

30.11.2017

Zakon o prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni u području upućivanja radnika

Gospodarskim subjektima s poslovnim nastanom u EU omogućeno je da u drugim državama članicama mogu slobodno pružati usluge te zbog izvršenja usluga upućivati svoje radnike na rad na određeno vrijeme na teritorij druge države članice EU, odnosno Europskoga gospodarskoga prostora. Stoga, ukidanje prepreka za slobodno pružanje usluga na temeljima poštenoga tržišnoga natjecanja, uz istovremeno osiguravanje odgovarajuće razine zaštite prava radnika, predstavlja trajni cilj Europske unije. Zakon o prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni u području upućivanja radnika stupio je na snagu 20. listopada 2017. > Detalji...

29.11.2017

Ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada za zaposlenike udruga, sindikata, sportskih ili kulturnih organizacija i sličnih pravnih subjekata

U slučajevima nepredviđenog povećanja opsega poslova u udruzi ili sindikatu, sportskoj, kulturnoj ili sličnoj organizaciji, kao alternativni način za nesmetano funkcioniranje i rad zaposlenika takvih pravnih subjekata te pravodobnu realizaciju različitih projekata, postoji mogućnost sklapanja ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada te korištenja prostora za rad uz fleksibilno radno vrijeme. > Detalji...

27.11.2017

Europski sud za ljudska prava - ozbiljne povrede Konvencije opravdavaju dosuđivanje pravedne naknade i bez formalno podnesenog zahtjeva za naknadu

Ako Sud utvrdi da je došlo do povrede Konvencije i dodatnih protokola, a unutarnje pravo zainteresirane visoke ugovorne stranke omogućava samo djelomičnu odštetu, Sud će, prema potrebi, dodijeliti pravednu naknadu povrijeđenoj stranci. Sud je ovlašten dosuditi pravednu naknadu na ime nematerijalne štete nastale u iznimnim okolnostima određenog predmeta, iako zahtjev nije propisno podnesen u skladu s Poslovnikom Suda. > Detalji...

24.11.2017

Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju

Zakonom o stambenom potrošačkom kreditiranju, koji je stupio na snagu 20. listopada 2017., želi se postići veća zaštita potrošača koji se odluče na stambeni kredit na način da ih se informira o svim uvjetima i obvezama koje se odnose na sklapanje ugovora o stambenom potrošačkom kreditu. > Detalji...

23.11.2017

Porezni režim u vezi nekretnina u Republici Hrvatskoj

U vezi primjene poreza, u praksi se pojavilo pitanje koje se odnosi na nekretnine u Republici Hrvatskoj čija vlasnica ima dvojno državljanstvo (hrvatsko i talijansko) i živi u Italiji. > Detalji...

22.11.2017

Ovrha kod poslodavca na temelju pravomoćnog i ovršnog rješenja o ovrsi kojim je ovrha određena na stalnom novčanom primanju ili općenito na imovini ovršenika

U praksi se javlja pitanje postoji li i dalje dužnost poslodavca da provodi ovrhu na temelju rješenja o ovrsi i onda kada radnik prima plaću na račun kod banke odnosno je li poslodavac dužan ovrhu provoditi temeljem pravomoćnog i ovršnog rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave koju je donio javni bilježnik. > Detalji...

20.11.2017

Upravni spor – glavne razlike u odnosu na upravni postupak i parnični postupak

Raščlanjene su ključne razlike između upravnog spora, s jedne strane, te upravnog postupka, odnosno parničnog postupka, s druge strane. > Detalji...

17.11.2017

Pasivna legitimacija u sporu radi plaćanja pričuve

Obveza plaćanja zajedničke pričuve vezana je uz vlasništvo nekretnine stečeno na jedan od zakonom predviđenih načina. Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima izričito je propisano da troškove za održavanje i poboljšavanje nekretnine snose svi suvlasnici nekretnine razmjerno svojim suvlasničkim dijelovima, ako nije drugačije određeno. > Detalji...

15.11.2017

Pravo na dom

Kad je istaknut prigovor prava na dom sud bi u svakom pojedinom slučaju trebao odvagnuti interes osobe kojoj prijeti gubitak doma nasuprot cilju koji se želi postići mjerom iseljenja. Taj test razmjernosti sastoji se od utvrđenja mogu li se sporne prostorije smatrati domom i je li došlo do miješanja u pravo na dom. Ovisno o tom utvrđenju, ocjenjuje se je li miješanje bilo utemeljeno na zakonu i usmjereno na postizanje legitimnog cilja, te konačno ako jest, je li mjera iseljenja bila nužna u demokratskom društvu. > Detalji...

14.11.2017

Sud Europske unije – tjedni odmor radnika

Tjedni odmor radnika ne mora se nužno dodijeliti prvog dana nakon šest uzastopnih radnih dana. Može se dodijeliti bilo kojeg dana tijekom svakog sedmodnevnog razdoblja. > Detalji...

13.11.2017

Izvanbračni drug – zastupanje u upravnom sporu

U jednom postupku koji se vodio pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske rješavano je pravno pitanje može li u upravnom sporu stranku kao opunomoćenik zastupati izvanbračni drug. > Detalji...

10.11.2017

Sklapanje ugovora na neodređeno s probnim radom nakon prethodnih ugovora na određeno

Ugovor o radu koji sadrži odredbe o probnom radu za radnika je nepovoljniji od ugovora koji takve odredbe ne sadrži. Do primjene odredbi Zakona o radu koje propisuju probni rad dolazi samo u određenim specifičnim okolnostima potrebe poslodavca za provjerom osposobljenosti radnika za rad na konkretnom radnom mjestu. > Detalji...

9.11.2017

Rad radnika na dan početka zimskog računanja vremena

Sukladno Uredbi o ljetnom računanju vremena u 2017. godini, ljetno računanje vremena završilo je u nedjelju, 29. listopada 2017. u 3,00 sata, pomicanjem sata za jedan sat unatrag. U toj noći mnogi su radnici redovito radili i obavljali svoje poslove, primjerice, vatrogasci, pekari, konobari, ugostitelji. Postavlja se pitanje kako tim radnicima platiti taj jedan dodatni sat. > Detalji...

7.11.2017

Centar za socijalnu skrb u odredbama Prekršajnog zakona

Razmatrajući odredbe Prekršajnog zakona, osobito one koje se odnose na ulogu centra za socijalnu skrb u prekršajnom postupku protiv maloljetnih počinitelja prekršaja, može se zaključiti da je centar subjekt sui generis u prekršajnom postupku. > Detalji...

6.11.2017

Troškovi održavanja bespravno sagrađenog dijela stambene zgrade

Zajednička pričuva je zajednička, namjenski vezana imovina svih suvlasnika nekretnine koja je namijenjena za pokriće troškova održavanja i za poboljšanje nekretnine kao i za otplaćivanje zajma za pokriće tih troškova. No, je li i posjednik bespravno sagrađenog dijela stambene zgrade obvezan sudjelovati u troškovima održavanja? > Detalji...

3.11.2017

Posebne odredbe o ovrsi na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima

Zakonom o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (NN br. 73/17) dio ovrhe na plaći ovršenika ponovno je vraćen u nadležnost suda. Naime, u čl. 197. uvršten je novi st. 2., prema kojem i onda kada ovršenik prima plaću na račun kod banke, sud će rješenjem o ovrsi na plaći odrediti pljenidbu određenoga dijela plaće i naložiti poslodavcu koji ovršeniku isplaćuje plaću na račun kod banke da novčani iznos za koji je određena ovrha radi namirenja tražbine po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale po osnovi narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i po osnovi izgubljenoga uzdržavanja zbog smrti davatelja uzdržavanja, isplati odnosno isplaćuje ovrhovoditelju nakon pravomoćnosti toga rješenja. > Detalji...

1.11.2017

Prijenos vlasništva opreme i uređaja groba nakon Odluke Ustavnog suda RH, U-I-3700/2007

Odlukom Ustavnog suda RH, broj U-I-3700/2007 od 11.7.2017. ukinut je dio čl. 15. st. 5. Zakona o grobljima koji se odnosi na obvezu novog korisnika grobnog mjesta da, u slučaju prijenosa vlasništva opreme odnosno uređaja groba, upravi groblja mora priložiti dokaz o uplaćenom porezu na promet nekretnina. Dakle, od 6.9.2017. ta obveza za nove korisnike više ne postoji. > Detalji...

Arhiv

Zadnji članci

2020

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite