Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Arhiv: Prosinac 2010
 

U središtu

Arhiva članaka od 1.12.2010 do 31.12.2010

31.12.2010

Utjecaj neisplate kupoprodajne cijene na uknjižbu prava vlasništva

Okolnost da prodavatelju nije u cijelosti isplaćena kupoprodajna cijena nije od značenja za uknjižbu prava vlasništva ako priloženi kupoprodajni ugovor ima odgovarajući sadržaj i oblik pa predstavlja tabularnu ispravu, podobnu za provedbu zatraženog zemljišnoknjižnog upisa > Detalji...

29.12.2010

Polica putnog osiguranja – sigurnost i zdravstvena zaštita na putovanju

Polica putnog osiguranja u pravilu je namijenjena osobama iz Republike Hrvatske koje putuju u inozemstvo i to isključivo za vrijeme dok borave u inozemstvu, te kao takva može postati itekako dragocjena u slučajevima nepredvidljivih rizičnih situacija koje mogu nastupiti kako tijekom putovanja, tako i prilikom boravka na bilo kojoj destinaciji u inozemstvu, osobito sada u sezoni odlazaka na skijanje. > Detalji...

27.12.2010

Predloženo donošenje novog Zakona o zakupu i prodaji poslovnoga prostora

Na zadnjoj ovogodišnjoj sjednici Hrvatskog sabora raspravljalo se i o Prijedlogu Zakona o zakupu i prodaji poslovnoga prostora. Naime, u planu je donošenje novog Zakona o zakupu i prodaji poslovnoga prostora, kojim bi se stavio izvan snage dosadašnji Zakon. > Detalji...

23.12.2010

Još jedan primjer kako sudska praksa preuzima ulogu zakonodavca

Nakon jako dugo godina lutanja sudske i posebno upravne prakse, konačno se došlo do jasnog i nedvosmislenog stava koji su potvrdile sve sudske instance u RH, uključujući i Ustavni sud RH kao sud sui generis. Stav se u svojoj suštini svodi na to da nema mogućnosti odobravanja novih rokova za obnovu pretvorbe izvan onih iz Zakona o općem upravnom postupku, kao i da sve ono što nije uneseno u temeljni kapital (iz bilo kojeg razloga) pripada Hrvatskom fondu za privatizaciju, što je i logično jer nije ni plaćeno. > Detalji...

21.12.2010

Bračni ugovor – pojam i primjena

Iako pojam bračnog ugovora težište stavlja na materijalne interese umjesto na osjećajnu stranu životne zajednice partnera, i time možda uzrokuje svojevrsnu nelagodu pri donošenju odluke o takvom uređenju imovinskih odnosa, činjenica je da i u Hrvatskoj osobe s većim prihodima ili mogućnošću stjecanja znatnije imovine ipak razmišljaju kako te odnose urediti drukčije nego što je to propisano Obiteljskim zakonom. > Detalji...

20.12.2010

Uređenje plaćanja pristojbe prema novom Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji

Na zadnjoj ovogodišnjoj sjednici Hrvatskog sabora donesen je, među ostalim, i Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji koji je stupio na snagu 16. prosinca 2010. godine. Jedna od novina koju taj Zakon donosi je i novo uređenje plaćanja RTV pristojbe. > Detalji...

17.12.2010

Zaštitu zdravlja na radu preuzima HZZO

U skladu s Programom gospodarskog oporavka, Vlada Republike Hrvatske donijela je Zaključak o provedbi aktivnosti i utvrdila odgovarajuće smjernice. Time se ukazala potreba za reorganizacijom sustava provedbe obveznog zdravstvenog osiguranja, što je rezultiralo donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, koji stupa na snagu 1. siječnja 2011. > Detalji...

16.12.2010

Način korištenja jednog dana godišnjeg odmora

Zakon o radu radniku jamči da jedan dan godišnjeg odmora koristi kada to želi, uz obvezu da o tome obavijesti poslodavca najmanje tri dana prije njegovog korištenja, ako kolektivnim ugovorom nije određen drukčiji rok. No, radnik nije apsolutno disponiran u odabiru datuma kojeg će koristiti za taj jedan dan godišnjeg odmora. > Detalji...

15.12.2010

Ovršni postupak u rukama javnih ovršitelja

Kao rezultat reforme ovršnog sustava u Republici Hrvatskoj, na svojoj 20. sjednici 23. studenoga 2010., Hrvatski sabor donio je dva ključna zakona koja bi trebala znatno poboljšati učinkovitost našeg pravosuđa – Ovršni zakon i Zakon o javnim ovršiteljima. > Detalji...

13.12.2010

Stjecanje prava građenja stranaca koji ne mogu dobiti suglasnost za stjecanje vlasništva na nekretnini u RH

Jedno od pitanja koje se postavlja u praksi je mogu li strani državljani, kojima je za  stjecanje prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj potrebna suglasnost ministra pravosuđa, a nemaju je, slobodno steći pravo građenja na nekretnini u Republici Hrvatskoj, na temelju tog prava građenja ishoditi dozvolu za gradnju, izgraditi zgradu i biti njezini vlasnici za vrijeme trajanja prava građenja? > Detalji...

10.12.2010

Novela Zakona o pravosudnoj akademiji

Na temelju Preporuke Vijeća Europe prema kojoj su države članice dužne osigurati odgovarajuću obuku kandidatima za pravosudne dužnosti prije njihovog imenovanja, utvrditi kriterije za imenovanje sudaca i državnih odvjetnika i ustrojiti posebne oblike pripreme i edukacije kandidata za ove funkcije, donesen je Zakon o pravosudnoj akademiji čije su prve izmjene i dopune na snazi od 24. studenoga 2010. > Detalji...

9.12.2010

Ukinut Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu

Hrvatski sabor na svojoj 20. sjednici, 23. studenoga 2010., među ostalim je izglasao i Zakon o prestanku važenja Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu. Taj Zakon ukinut je zbog nužnosti reorganizacije sustava provedbe obveznoga zdravstvenoga osiguranja u Republici Hrvatskoj, a prestaje važiti 1. siječnja 2011. > Detalji...

7.12.2010

Osigura(va)nje radnika od posljedica nesretnog slučaja i odgovornost poslodavca za štetu

Osiguranje radnika od posljedica nesretnog slučaja važan je osigurateljni institut koji se nastavlja i nadograđuje na institut odgovornosti poslodavca za štetu uzrokovanu radnicima, premda je u europskoj kontinentalnoj pravnoj tradiciji od njega razdvojen još od kraja 19. stoljeća. > Detalji...

6.12.2010

(Ne)mogućnost ovrhe na nekretnini prenesenoj u fiducijarno vlasništvo

Ustavni sud Republike Hrvatske nedavno je razriješio pitanje (ne)mogućnosti provođenja ovrhe prodajom nekretnine koja je prenesena u fiducijarno vlasništvo. Zaključak je da bi fiducijant svakako imao pravo istaknuti izlučni prigovor u ovrsi koju bi pokrenuo treći nad predmetom osiguranja kao da je predlagatelj osiguranja njegov punopravni ovlaštenik. > Detalji...

3.12.2010

Sporovi male vrijednosti - de minimis non curat praetor?

Pretrpanost građanskih sudova spisima, osobito u velikim gradovima, opće poznata je boljka hrvatskog pravosuđa. Među njima je veliki broj sporova male vrijednosti koji iako opterećuju sudove, stranke u njima imaju jednako pravo štititi svoje interese. Stoga u postojećoj parničnoj proceduri postoji jedna vrsta posebnog, pojednostavljenog parničnog postupka upravo za sporove male vrijednosti. > Detalji...

2.12.2010

Obveza objave propisa u službenom listu Republike Hrvatske

U svojoj nedavnoj odluci Ustavi sud RH utvrdio je da dosada neobjavljena Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova mora biti objavljena u „Narodnim novinama“, službenom listu RH, budući da je drukčije postupanje protivno ne samo Ustavu RH, već i temeljnom načelu vladavine prava i pravne sigurnosti. > Detalji...

1.12.2010

Pravna priroda rješenja o prenošenju neprocijenjene imovine društvenog poduzeća Hrvatskom fondu za privatizaciju

Danas još uvijek ima dosta imovine, odnosno dionica, udjela, stvari i prava, koji nisu procijenjeni u vrijednost društvenog kapitala pravne osobe u pretvorbi. U jednom predmetu koji se našao pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske, raspravljalo se o pravnoj naravi rješenja o prenošenju neprocijenjene imovine društvenog poduzeća Hrvatskom fondu za privatizaciju, i postupka koji mu prethodi. > Detalji...

Arhiv

Zadnji članci

2020

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite