Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Arhiv: Prosinac 2014
 

U središtu

Arhiva članaka od 1.12.2014 do 31.12.2014

31.12.2014

Blagdani i pravo na naknadu plaće i plaću za rad u vrijeme blagdana

S obzirom na blagdane koji 2014., odnosno 2015. godine padaju u radne dane pretežitog broja zaposlenih (Božić 25.12.2014. – četvrtak, Sveti Stjepan 26.12.2014. – petak, Nova godina 1.1.2015. – četvrtak), u članku želimo podsjetiti pod kojim uvjetima radnici ostvaruju pravo na naknadu plaće za blagdan, odnosno na plaću ako u dane blagdana rade. > Detalji...

29.12.2014

Podnošenje kaznene prijave protiv direktora ili poslodavca i otkaz ugovora o radu

Kaznena prijava podnesena od strane radnika, a protiv poslodavca ili ovlaštene osobe poslodavca, predstavlja sudjelovanje radnika u postupku protiv poslodavca iz članka 117. Zakona o radu. > Detalji...

24.12.2014

Način izbora predsjednika Republike Hrvatske

Na temelju Ustava Republike Hrvatske i Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske do danas je održano ukupno pet predsjedničkih izbora: 1992., 1997., 2000., 2005. i 2009./2010. godine. Imajući u vidu da će se šesti po redu izbori za predsjednika Republike Hrvatske održati 28. prosinca 2014., u članku se pobliže razmatraju relevantne ustavne i zakonske odredbe o načinu njegova izbora. > Detalji...

23.12.2014

Prosječne potrebe maloljetnog djeteta

Na temelju novog Obiteljskog zakona, koji je u obiteljskopravne odnose donio brojne novine, doneseno je više podzakonskih propisa, a jedan od njih je i propis koji uređuje iznose uzdržavanja prema prosječnim potrebama maloljetnog djeteta. > Detalji...

22.12.2014

Tržišna vrijednost naslijeđenih nekretnina i odgovornost nasljednika za dugove

Sukladno članku 139. Zakona o nasljeđivanju, nasljednik odgovara za ostaviteljeve dugove do visine vrijednosti naslijeđene imovine, s time da na visinu vrijednosti naslijeđene imovine i vrijednost ostaviteljevih dugova koje je nasljednik već podmirio, sud pazi samo na prigovor nasljednika. > Detalji...

19.12.2014

Obveze odgojno-obrazovnih ustanova u provedbi Protokola o postupanju u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja djece

Protokol o postupanju u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja djece temelji se na sadržaju i obvezama propisanim Konvencijom o pravima djeteta kojom se Republika Hrvatska obvezala osigurati zaštitu djeteta od svih oblika nasilja u obitelji, institucijama i široj društvenoj sredini. > Detalji...

18.12.2014

Izdavanje EU potvrde

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju za hrvatske građane otvorilo se europsko tržište rada, a europskim državljanima otvoren je pristup hrvatskom tržištu rada. Mogućnost rada i zapošljavanja jedan je od važnijih elemenata integracije inozemnih državljana u određenoj zemlji. Pri tome im je važno osigurati mogućnost zapošljavanja u skladu s njihovim kvalifikacijama, radnim iskustvom i interesima, pod jednakim uvjetima koje moraju ispunjavati i državljani zemlje domaćina. > Detalji...

16.12.2014

Diskriminacija kod određivanja komunalnog doprinosa

U posljednje vrijeme učestalo je donošenje rješenja o određivanju komunalnog doprinosa za objekte koji su izgrađeni nakon 15. veljače 1968., a koji su prošli postupak legalizacije prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Naime, u tom se postupku prvo donosi rješenje o legalizaciji uz prethodno plaćanje naknade/kazne za zadržavanje objekta u prostoru. Nakon toga se u odvojenim upravnim postupcima izračunava vodni doprinos i komunalni doprinos. > Detalji...

15.12.2014

Vlasništvo useljive kuće ili stana kao razlog za isključenje prava na zaštićenu najamninu

Prema članku 31. Zakona o najmu stanova, vlasnik stana i osoba iz članka 30. koja ispunjava uvjete najmoprimca sklapaju, sukladno odredbama toga Zakona, ugovor o najmu stana na neodređeno vrijeme, s time da najmoprimac za to vrijeme ima pravo ugovoriti zaštićenu najamninu. > Detalji...

12.12.2014

Četvrt stoljeća američke tvrdoglavosti

Na tridesetu obljetnicu Deklaracije o pravima djeteta, 20. studenog 1989., Glavna skupština Ujedinjenih naroda prihvatila je i dala na potpisivanje Konvenciju o pravima djeteta. Danas, dvadeset i pet godina kasnije, čak 194 zemlje svijeta potpisale su i ratificirale Konvenciju i time je ona postala najprihvaćeniji međunarodni dokument u povijesti. > Detalji...

10.12.2014

Predložene izmjene i dopune članka 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama ZOOOSŠ-a s Konačnim prijedlogom Zakona, upućen je u saborsku proceduru uz prijedlog da se donese po hitnom postupku. Jedan od razloga zašto se predlaže donošenje Zakona po hitnom postupku je taj što odredba članka 126. Zakona, koja propisuje uvjete za ravnatelje školskih ustanova (jedan od uvjeta je stečena licencija za ravnatelja), stupa na snagu 31.12.2014., te istoga dana ravnateljima svih školskih ustanova u RH prestaju mandati i ugovori o radu ravnatelja. > Detalji...

9.12.2014

Propisana upotreba tvrtke trgovačkog društva

Tvrtka trgovačkog društva je odabrano ime pod kojim se odvija poslovanje određenog trgovačkog društva i pod kojim ono sudjeluje u pravnom prometu, a određuje se izjavom o osnivanju društva, društvenim ugovorom ili statutom društva koji usvajaju osnivači pri samom osnivanju društva ili naknadno kad te akte mijenjaju. > Detalji...

8.12.2014

Ovrha radi vraćanja zaposlenika na rad odnosno u službu, nakon novele Ovršnog zakona

Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, Narodne novine br. 93/14, donio je jednu malu, ali konkretnu izmjenu u pogledu vraćanja zaposlenika na rad odnosno u službu. > Detalji...

5.12.2014

Nametljivo ponašanje

Kazneno djelo „nametljivo ponašanje“ definira slučajeve u kojima žrtvu, na razne načine i kroz duže vremensko razdoblje, uznemirava počinitelj na način da žrtva osjeća strah i tjeskobu. Pri tome je važno utvrditi jesu li počinitelj i žrtva prije počinjenja tog djela bili u vezi, jer taj podatak čini razliku između običnog i kvalificiranog oblika kaznenog djela, za koji se može izreći kazna zatvora i do tri godine. > Detalji...

4.12.2014

Predstojeće novine u vezi posvojiteljskog dopusta

Na 190. sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojen je Nacrt Konačnog prijedloga zakona o izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama kojim se planiraju uvesti manje izmjene u postojeći Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama. Osim određenih terminoloških usklađenja, Novela Zakona donosi novine u svezi posvojiteljskog dopusta. > Detalji...

2.12.2014

Ugovor o dopunskom radu radnika

Potrebe za dodatnim radom radnika, koji inače radi kod drugog poslodavca, prije novog Zakona o radu najčešće su se rješavale na način da se sklapao ugovor o djelu i time se zapravo zaobilazila pravna priroda toga ugovora. > Detalji...

1.12.2014

Pripravništvo i stručno osposobljavanje za rad

Sukladno odredbi članka 55. Zakona o radu, pripravnik je osoba koja se prvi puta zapošljava u zanimanju za koje se školovala te se osposobljava za rad u tom zanimanju. Zakon o radu propisuje samo opće uvjete rada svih pripravnika, dok se konkretni uvjeti (gdje i kako se obavlja pripravnički staž) uređuju posebnim propisima. > Detalji...

Arhiv

Zadnji članci

2020

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite