Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Arhiv: Prosinac 2016
 

U središtu

Arhiva članaka od 1.12.2016 do 31.12.2016

30.12.2016

Je li dopušteno arbitražno rješavanje spora o otkazu ugovora o radu?

Zakonom o radu omogućeno je da se rješavanje individualnih i kolektivnih radnih sporova povjeri arbitraži, u kojem slučaju se sastav, postupak i druga pitanja važna za provedbu arbitraže uređuju pisanim sporazumom stranaka u sporu ili su ugovorena kolektivnim ugovorom. > Detalji...

28.12.2016

Korisnik osiguranja i ugovaratelj osiguranja kao dva potpuno različita pojma kod osobnih osiguranja

Uz ugovaratelja osiguranja i/ili osiguranika i osiguravatelja kod osiguranja života javlja se i „treća“ ugovorna strana koja to zapravo nije, ali na koju se ugovor o osiguranju itekako primjenjuje, odnosno u čiju korist se takav ugovor i zaključuje. Također, ugovaratelj osiguranja u ugovoru o osiguranju mora biti određen, a za korisnika je već dovoljno da ponekad bude i samo odrediv. > Detalji...

27.12.2016

Brisanje zk upisa u slučaju višestrukog otuđenja nekretnine i računanje roka za podnošenje zahtjeva za brisanje

Kad je više osoba sklopilo s otuđivateljem pravne poslove radi stjecanja vlasništva iste nekretnine, vlasništvo će steći ona koja je u dobroj vjeri prva zatražila upis u zemljišnu knjigu, ako su ispunjene i sve ostale pretpostavke za stjecanje vlasništva. Postavlja se pitanje od kada se računa rok za zahtijevanje brisanja zk upisa u slučaju višestrukog otuđenja nekretnine i treba li u tom slučaju postupati prema pravilima koja vrijede za brisovnu tužbu ili ne? > Detalji...

23.12.2016

Zabrana prodaje alkohola maloljetnicima

Prodaja i konzumacija alkoholnih pića aktualna je tema u vrijeme blagdana. Sastavni dio turističke ponude mnogih gradova čini prodaja alkoholnih pića u sklopu tzv. adventskih i božićnih sajmova. Ugostitelji koji nude alkoholna pića na tim sajmovima podliježu zabrani prodaje alkohola maloljetnicima i dužni su istaknuti takvu oznaku o zabrani prodaje. > Detalji...

22.12.2016

Imaju li stalni sezonski radnici pravo na božićnicu?

Jedna od specifičnih vrsta ugovora o radu, prema odredbama Zakona o radu, je ugovor o radu za obavljanje stalnih sezonskih poslova. Na temelju članka 16. Zakona o radu taj ugovor s radnikom (stalnim sezoncem) može sklopiti svaki onaj poslodavac koji pretežno posluje sezonski. > Detalji...

20.12.2016

Gledanost, čitanost i slušanost medija kao obvezne kvalifikatorne okolnosti u medijsko-pravnim parnicama radi naknade štete

Tuzemna medijska scena pojavom interneta stubokom se promijenila u zadnjih desetak godina, u kontekstu gledanosti, čitanosti i slušanosti pojedinih vrsta medija. S druge strane, ta promjena ostala je neprimijećena i nevalorizirana od strane sudbene vlasti u kontekstu odmjeravanja pravičnih novčanih naknada u medijsko-pravnim parnicama vođenim radi naknade štete, uglavnom neimovinske, zbog publikacije medijskih (dez)informacija. Trebalo bi stoga, pro futuro, legislativu i judikaturu harmonizirati odnosno uskladiti sa stvarnošću i realnošću sukladno onoj tempura mutantur, nos et mutamur in illis. > Detalji...

19.12.2016

Povećana minimalna plaća za 2017. godinu

Zakon o minimalnoj plaći (NN br. 39/13), donesen tijekom 2013. godine, nakon gotovo pet godina promijenio je iz temelja određivanje visine minimalne plaće u odnosu na dotadašnji Zakon o minimalnoj plaći (NN 67/08). Prema tom novom uređenju, osnovica za izračun minimalne plaće utvrđuje se kao bruto iznos umnoška mjesečnog praga rizika od siromaštva za jednočlano kućanstvo i broja članova prosječnog kućanstva u Republici Hrvatskoj, podijeljenog s omjerom ukupnog broja stanovnika u Republici Hrvatskoj i broja aktivnog stanovništva u Republici Hrvatskoj, prema podacima Državnog zavoda za statistiku. > Detalji...

16.12.2016

Dopuštenost obnove postupka radi utvrđenja samostalne uporabne cjeline

Jedan od oblika vlasništva prema općem propisu o stvarnim pravima u Republici Hrvatskoj – Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima je i vlasništvo posebnog dijela nekretnine. Kad je riječ o pravnom temelju uspostave etažnog vlasništva, prema članku 73. toga Zakona, to vlasništvo uspostavlja se na temelju pisane suglasnosti svih suvlasnika te nekretnine. > Detalji...

14.12.2016

Radnje radnika koje se smatraju zakonskom zabranom natjecanja

U sudskoj praksi različita su stajališta o tome koje se radnje radnika mogu smatrati zakonskom zabranom natjecanja. Vrhovni sud Republike Hrvatske u nekoliko svojih odluka zauzeo je stajališta koja predstavljaju čvrsto uporište za tumačenje odredbe o zakonskoj zabrani natjecanja. Može se zaključiti da iz tih stajališta proizlazi široki krug ponašanja koja se smatraju kršenjem zakonom propisane zabrane. > Detalji...

12.12.2016

Povreda prava vlasništva kod oduzimanja vozila bez pravne osnove

Pitanje oduzimanja pokretnina (najčešće vozila) u upravnim i kaznenim postupcima, te pitanje prava na naknadu za takvo oduzimanje (ako pravna osnova kasnije otpadne), u sudskoj praksi je jasno. No, posebno je pitanje kako postupiti u slučajevima tranzicijsko-ratne prirode u kojima je do oduzimanja došlo bez pravne osnove. Stoga prikazujemo dvije odluke Ustavnog suda kojima je utvrđeno kako razmatrati takve tužbene zahtjeve. > Detalji...

9.12.2016

Uređenje zabrane pušenja na radnom mjestu i sankcije za neposlušne radnike

U članku se razmatraju moguće sankcije za ponašanje radnika - pušača koji unatoč zabrani pušenja na radnom mjestu nastavljaju pušiti ne mareći za pravila i upozorenja poslodavca. > Detalji...

8.12.2016

Neradni i nenastavni dani u školi

Školska godina počinje 1. rujna, a završava 31. kolovoza. Pojam školske godine različit je od pojma nastavne godine. Nastavna godina je dio školske godine u kojem se održava nastava i sastoji se od dva obrazovna razdoblja. U pravilu počinje prvog ponedjeljka u rujnu, a završava u lipnju, odnosno u svibnju za učenike završnih razreda srednjih škola. Nastavnu godinu, odnosno početak i završetak nastave, trajanje polugodišta, broj radnih dana i odmore učenika za svaku školsku godinu propisuje ministar Odlukom, u skladu s člankom 48. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. > Detalji...

6.12.2016

Predstavke (požurnice) upućene predsjednicima sudova

Podnošenje požurnice sâmo po sebi ne upućuje na potrebu bržega (prekorednog) rješavanja predmeta, već predstavlja podlogu za ispitivanje rješava li se predmet prema propisanom redoslijedu i adekvatnoj dinamici. > Detalji...

5.12.2016

Pravo na božićnicu radnika koji radi u nepunom radnom vremenu

Bliže se božićni blagdani pa je prigodno podsjetiti na pravo na božićnicu koju će radnici dobiti ovisno o tome je li im to pravo propisano odnosno ugovoreno, budući da nije riječ o zakonskom pravu. Radnici koji rade u nepunom radnom vremenu, u pogledu prava na božićnicu su (ili mogu biti) u drukčijem položaju od radnika koji rade u punom radnom vremenu. > Detalji...

2.12.2016

Prekarni rad

Europska federacija metalskih radnika definira „prekarni rad“ kao izraz koji se koristi za atipični posao koji je slabo plaćen, nesiguran, na kojem su radnici nezaštićeni i s kojim se ne može uzdržavati kućanstvo. > Detalji...

1.12.2016

Utvrđenje i dioba bračne stečevine i izdavanje tabularne isprave

Institut bračne stečevine u praksi izaziva niz prijepora. Dok se prije većina sporova odnosila na procjenu doprinosa bračnih drugova zajedničkoj imovini, posljednjih dvadesetak godina kao sporno se javlja pitanje valjanosti raspolaganja bračnom stečevinom od strane samo jednog bračnog druga, bez izričite dozvole drugog. > Detalji...

Arhiv

Zadnji članci

2020

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite