Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Arhiv: Ožujak 2010
 

U središtu

Arhiva članaka od 1.3.2010 do 31.3.2010

30.3.2010

Naknada za neiskorišteni godišnji odmor i određivanje trajanja godišnjeg odmora

Poslodavac prema novom Zakonu o radu više nema obvezu izdavanja potvrde o neiskorištenom godišnjem odmoru u slučaju prestanka radnog odnosa. Sada je, u tom slučaju, poslodavac dužan radniku kojem nije omogućio korištenje godišnjeg odmora u cijelosti, isplatiti naknadu umjesto korištenja tog odmora, razmjerno broju dana neiskorištenoga godišnjeg odmora. U vezi s tim, u primjeni su se već pojavile određene dvojbe, kao i u slučajevima određivanja godišnjeg odmora kada radnik u jednoj kalendarskoj godini bude zaposlen više puta. > Detalji...

29.3.2010

Od 9. travnja 2010. ponovno zabrana pušenja

Ugostiteljima koji i nadalje žele omogućavati pušenje u svojim objektima, sljedeći tjedan istječe rok za prilagodbu uvjetima propisanim izmijenjenim Zakonom o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda. > Detalji...

26.3.2010

Osobe ovlaštene za odlučivanje o pravima i obvezama iz radnog odnosa

Određivanje koje su osobe, u smislu članka 127. Zakona o radu, ovlaštene odlučivati o pravima i obvezama iz radnog odnosa, osobito je bitno kada se određuje koje sve osobe imaju, odnosno nemaju aktivno i pasivno biračko pravo na izborima za radničko vijeće (u smislu članka 141. Zakona o radu). Jednu od dvojbi vezanih uz primjenu članka 127. Zakona o radu razriješila je sudska praksa. > Detalji...

25.3.2010

2010. godina – propast Lisabonske strategije?

Lisabonska strategija donesena je 23. i 24. ožujka 2000. godine na sjednici Europskog vijeća u Lisabonu. Predstavlja strategiju gospodarskog razvitka Europske unije do 2010. godine s ciljem povećanja zaposlenosti i životnog standarda građana Europske unije, no upravo bi nedostatak transparentnih ciljeva, financijskih sredstava za provođenje strategije te nedostatak političke volje mogao biti i razlog njezine propasti. > Detalji...

23.3.2010

Istospolne zajednice u Hrvatskoj – pravo na jednakost i pravo na različitost

Razvojem svijesti o pravu na različitost i individualnost svake osobe kao i na zaštitu njezinih ljudskih prava, na međunarodnoj i nacionalnoj razini postupno se poboljšava pravni položaj osoba istospolne orijentacije te se, ovisno o pojedinoj državi, nalazi negdje u rasponu od zaštite od diskriminacije do priznavanja gotovo svih prava kao i heteroseksualnim osobama. > Detalji...

22.3.2010

Zastara i dospijeće prava na isplatu otpremnine

Zakon o radu određuje neke slučajeve prestanka radnog odnosa u kojima radnik ima pravo na otpremninu, kao oblik financijske pomoći radniku u međurazdoblju između prestanka jednog i početka drugog radnog odnosa. Kao važna pitanja u vezi s isplatom otpremnine su dakako pitanje zastare i dospijeća. > Detalji...

19.3.2010

Zaštitari i čuvari mogu nam oduzeti slobodu

Dosadašnja primjena Zakona o privatnoj zaštiti ukazala je na neke manjkavosti, a kako se tijekom njegove provedbe zaštitarska djelatnost naglo razvila što je rezultiralo nedostatkom stručno osposobljenih zaštitara, djelomično i zbog niske cijene njihova rada, izmjenama i dopunama ovog Zakona zaštitarima i čuvarima proširen je dio ovlasti. > Detalji...

18.3.2010

Izdavanje tabularne isprave za dio zemljišnoknjižne čestice

Pravo vlasništva nekretnine stječe se, između ostalog, pravnim poslom, i to uknjižbom vlasništva u zemljišnoj knjizi, temeljem odredbe članka 52. stavak 1. Zakona o zemljišnim knjigama. Jedno od spornih pitanja u praksi bilo je kako treba biti sastavljena isprava o pravnom poslu, ako je predmet stjecanja samo jedan (fizički) dio upisane nekretnine. > Detalji...

17.3.2010

Imenovanje za suca – provjera znanja pred DSV-om

Nakon zadnje izmjene Zakona o Državnom sudbenom vijeću, svi kandidati koji se prvi puta imenuju za suca obvezni su pristupiti pisanoj i usmenoj provjeri znanja pred Državnim sudbenim vijećem čije provođenje i način ocjenjivanja uređuje novodoneseni Pravilnik. > Detalji...

15.3.2010

Pravo zadržanja

Pravo zadržanja, kojeg regulira Zakon o obveznim odnosima,uz založno pravo oblik je stvarnopravnog osiguranja tražbine i predstavlja pojačanje položaja vjerovnika u obveznopravnom odnosu s dužnikom. Ono je po svojoj pravnoj prirodi najsličnije založnom pravu na pokretninama, iako između njih postoje neke različitosti. > Detalji...

12.3.2010

Plaće u lokalnoj samoupravi dobile zakonski okvir

Donošenjem Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi plaće u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi trebale bi biti uređene na jedinstvenim osnovama, uz uvažavanje potreba i posebnosti te proračunskih mogućnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. > Detalji...

11.3.2010

Kraj prekomjernom izdavanju školskih udžbenika

Nakon višegodišnje „borbe“ između roditelja, koji su izdvajali mnogo novaca za nove udžbenike, profesora koji su izbor udžbenika prilagođavali svojem programu te brojnih nakladnika koji su neprestano izdavali nove udžbenike, novim Zakonom o udžbenicima za osnovnu i srednju školu taj problem riješen je u korist roditelja i učenika. > Detalji...

9.3.2010

Zaštita od mobbing-a prema novom Zakonu o radu

Nekoliko nepravomoćnih kaznenih i parničnih presuda u vezi s uznemiravanjem i spolnim uznemiravanjem na radnom mjestu, donesenih u zadnje vrijeme, poticaj su na podsjećanje na pravnu regulativu koja se odnosi na navedena pitanja. Od 1. siječnja 2010., od kada se primjenjuje novi Zakon o radu, primjenjuju se i odredbe koje se odnose na zaštitu dostojanstva, zabranu uznemiravanja, diskriminacije i spolnog uznemiravanja, a koje navedena pitanja reguliraju bitno oskudnije nego raniji zakon. > Detalji...

8.3.2010

Praćenje GMO-a putem ovlaštenih laboratorija

Jedan od najznačajnijih problema danas u svijetu jest problem hrane. Njezina nepravedna raspodjela, nezdrava industrijska proizvodnja, brza hrana i glad sve su rašireniji. No, kako brojni stručnjaci ističu, jedna od najvećih opasnosti za budućnost hrane nalazi se u proizvodnji temeljenoj na genetski modificiranim organizmima i primjeni biotehnologije. > Detalji...

5.3.2010

Naknada za izvlaštenu nekretninu

Nekretnina se može izvlastiti, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno, kada je to potrebno radi izgradnje objekata ili izvođenja radova u interesu Republike Hrvatske i kada se ocijeni da će se korištenjem nekretnine, za koju se namjerava predložiti izvlaštenje, u novoj namjeni postići veća korist od one koja se postizala korištenjem te nekretnine na dosadašnji način. > Detalji...

4.3.2010

Prioriteti kod obveze uzdržavanja djeteta

Ostvarivanje uzdržavanja djeteta često je problematično čak i kada se ono ostvaruje putem ovrhe. Stoga su dopune Obiteljskog zakona prema kojima se ovrha na plaći i drugom stalnom novčanom primanju roditelja za uzdržavanje djeteta provodi prije ovrhe radi naplate svih drugih tražbina, svakako pozitivne. > Detalji...

1.3.2010

Produžena primjena pravnih pravila kolektivnog ugovora

Ako kolektivnim ugovorom nije drukčije određeno, nakon isteka roka na koji je sklopljen kolektivni ugovor, u njemu sadržana pravna pravila kojima se uređuje sklapanje, sadržaj i prestanak radnog odnosa i dalje se primjenjuju do sklapanja novoga kolektivnog ugovora, kao dio prethodno sklopljenih ugovora o radu. No, ta produžena primjena pravnih pravila prestaje za sve radnike ako makar jedan sindikat sklopi novi kolektivni ugovor. > Detalji...

Arhiv

Zadnji članci

2020

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite