Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Arhiv: Ožujak 2017
 

U središtu

Arhiva članaka od 1.3.2017 do 31.3.2017

31.3.2017

Europska obrambena unija

Od 1954. do 2016. godine bilo je nekoliko inicijativa za stvaranje nekog oblika europskih vojnih snaga, ali su njihov intenzitet i izvedba bila zanemarivi. Europski parlament izglasao je 22.11.2016. rezoluciju koja daje potporu planovima EU za osnaživanje obrambenih politika zemalja članica i stvaranje obrambene unije. > Detalji...

30.3.2017

Status sindikalnih povjerenika, s pravima i obvezama radničkog vijeća, nakon prenošenja ugovora o radu

Poslodavac koji na novog poslodavca prenosi poduzeće, dio poduzeća, obavljanje gospodarske djelatnosti ili dijela gospodarske djelatnosti dužan je novog poslodavca izvijestiti o pravima radnika čiji se ugovori o radu prenose. Ti radnici zadržavaju sva prava iz radnog odnosa koja su stekli do dana prenošenja ugovora o radu pa time što je njihov ugovor o radu prenesen na novog poslodavca ne mogu biti zakinuti za bilo koje pravo iz radnog odnosa, uključujući i prava vezana uz savjetovanje sa sindikalnim povjerenikom. > Detalji...

28.3.2017

Zaštita prava neubrojivih osoba pred Ustavnim sudom

Ustavne tužbe podnositelja koji se smatraju neubrojivim osobama, većinom su vezane uz određivanje prisilnog smještaja i zakonitog psihijatrijskog vještačenja. Ako su ispunjene sve procesne pretpostavke, ustavne tužbe rješavaju se u meritumu stvari odlukama. Kad se ustavnom tužbom osporava rješenje kojim je određeno upućivanje i prisilno zadržavanje podnositelja zbog obavljanja vještačenja koje je nužno radi ocjene njegove raspravne sposobnosti (doneseno na temelju članka 325. stavka 2. Zakona o kaznenom postupku), zauzeto je stajalište da nije riječ o pojedinačnom aktu iz članka 62. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu RH te se donosi rješenje o odbačaju ustavne tužbe. > Detalji...

27.3.2017

Vremensko važenje upozorenja pred otkaz

Prije redovitog otkazivanja uvjetovanog ponašanjem radnika, poslodavac je dužan radnika pisano upozoriti na obvezu iz radnog odnosa i ukazati mu na mogućnost otkaza u slučaju nastavka povrede te obveze, osim ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati od poslodavca da to učini. Pritom se postavlja pitanje koliko dugo izrečena opomena vrijedi. > Detalji...

24.3.2017

Pravilna dostava otkaza putem javnog bilježnika

U članku razmatramo sudsku praksu koja daje odgovor na pitanje treba li javni bilježnik priopćenje izjave poput otkaza ugovora o zakupu slati preporučenom poštom ako je o tome već usmeno obavijestio protivnu stranku koja odbija primiti to pismeno. > Detalji...

23.3.2017

Što se smatra radnim vremenom u prodavaonicama?

U smislu članka 60. Zakona o radu, radno vrijeme je vrijeme u kojem je radnik obvezan obavljati poslove odnosno u kojem je spreman (raspoloživ) obavljati poslove prema uputama poslodavca, na mjestu gdje se njegovi poslovi obavljaju ili drugom mjestu koje odredi poslodavac. U praksi se pojavilo pitanje smatra li se radnim vremenom i vrijeme koje prodavač u trgovini provede prije početka radnog vremena trgovine i nakon njezinog zatvaranja, kada obavlja radnje pripreme robe za prodaju. > Detalji...

22.3.2017

Plaćanje poreza na promet nekretnina za nasljeđivanje imovine bratića ili sestrične

Novi Zakon o porezu na promet nekretnina stupio je na snagu 1. siječnja 2017. i prema njegovim odredbama predmet oporezivanja je promet nekretnina tj. svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj i to kupoprodajom, zamjenom, nasljeđivanjem, darovanjem, unošenjem i izuzimanjem nekretnina iz trgovačkog društva, dosjelošću, zatim stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela, stjecanje temeljem zakona te ostalim načinima. Prometom nekretnina ne smatra se stjecanje nekretnine na koju se plaća PDV. > Detalji...

20.3.2017

Utjecaj ponude jedne od stranaka ugovora o radu za sporazumni prestanak ugovora o radu na prava i obveze iz radnog odnosa

I radnik i poslodavac mogu dati ponudu za sporazumni prestanak ugovora o radu. Kada druga strana prihvati ponudu te radnik i poslodavac zaključe sporazum o prestanku ugovora o radu u pisanom obliku, u praksi uglavnom nema većih problema. Ako se sporazum ne zaključi u pisanom obliku tada su mogući problemi, no, u sudskoj praksi postoje odluke koje daju smjernice kako se ti problemi razrješavaju. > Detalji...

17.3.2017

Odgovornost nakladnika za štetu nastalu informacijom objavljenom u medijima

Prema Zakonu o medijima, ako se informacijom objavljenom u mediju drugome prouzroči šteta, dužan ju je naknaditi nakladnik medija, izuzev u slučajevima propisanim tim Zakonom. Na utvrđivanje odgovornosti za naknadu štete primjenjuju se propisi o obveznim odnosima, osim ako Zakonom o medijima nije drugačije određeno. > Detalji...

16.3.2017

Neplaćeni dopust i godišnji odmor

U primjeni Zakona o radu javljaju se mnoge nedoumice i dvojbe vezane uz institut godišnjeg odmora. Tako je jedno od čestih pitanja u praksi ima li radnik, koji je određeno vrijeme koristio neplaćeni dopust pa se nakon toga vratio na rad, pravo na korištenje preostalog ili novog godišnjeg odmora i u kojem trajanju. > Detalji...

14.3.2017

Useljiva kuća za odmor kao zapreka za zaštićeni najam

Prema članku 31. Zakona o najmu stanova vlasnik stana i osoba iz članka 30. toga Zakona koja ispunjava uvjete najmoprimca, sklapaju, sukladno odredbama toga Zakona, ugovor o najmu stana na neodređeno vrijeme, s time da najmoprimac za to vrijeme ima pravo ugovoriti zaštićenu najamninu. U jednoj novijoj sudskoj odluci razmatrano je pitanje predstavlja li suvlasništvo vrijedne useljive kuće za odmor pravnu zapreku za zaštićeni najam. > Detalji...

13.3.2017

Deklaracije i rezolucije Hrvatskog sabora

Ukratko su razmotrena bitna ustavnopravna obilježja saborskih deklaracija i rezolucija, kao i njihova pozicija u kontekstu objektivnih principa liberalne demokracije sadržanih u hrvatskom Ustavu. > Detalji...

10.3.2017

Prethodni postupak u stečaju

Po podnesenom prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka sudu je u stečajnom postupku dana mogućnost otvaranja prethodnog postupka. Prethodni postupak je dio stečajnog postupka koji prethodi rješenju o otvaranju stečajnog postupka, a vodi se kada je potrebno utvrditi pretpostavke za otvaranje stečajnog postupka te sud tada ima dužnost ispitati postojanje stečajnog razloga tj. dužnikovu nesposobnost za plaćanje ili prezaduženost. > Detalji...

9.3.2017

Geometrijski dio nekretnine kao predmet uknjižbe prava vlasništva

Isprave na temelju kojih se provodi zemljišnoknjižni upis moraju ispunjavati sve opće pretpostavke valjanosti tabularne isprave za upis iz članka 43. i 44. Zakona o zemljišnim knjigama, kao i postupovne pretpostavke (članak 102. - 104. Zakona). Također, u vezi tabularne isprave, za upis uknjižbe moraju se ispuniti i određene posebne pretpostavke koje se razlikuju ovisno o tome provodi li se uknjižba na temelju privatne ili na temelju javne isprave (članak 52. - 55. Zakona). > Detalji...

7.3.2017

Novi rok za legalizaciju i drukčija raspodjela plaćene naknade

U Hrvatskom saboru prihvaćen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama te je upućen predlagatelju, Vladi Republike Hrvatske, na izradu Konačnog prijedloga. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama stupio je na snagu 4. kolovoza 2012., a donesen je sa svrhom legaliziranja što većeg broja nezakonito izgrađenih građevina. > Detalji...

6.3.2017

Sudski savjetnici na prekršajnim sudovima

U kontekstu aktualne reorganizacije pravosuđa rijetko se spominje status sudskih savjetnika i viših sudskih savjetnika pa tako i sudskih savjetnika na prekršajnim sudovima. Stoga je intencija ovoga članka ukratko ukazati na egzistiranje i takve skupine sudskih službenika te eventualno inicirati razmatranje njihovog položaja odnosno uloge u nekoj budućoj organizaciji pravosudnog sustava Republike Hrvatske. > Detalji...

2.3.2017

Pravo na prekid trudnoće - sažetak Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske

Ustavni sud Republike Hrvatske svojim Rješenjem broj: U-I-60/1991 i dr. od 21. veljače 2017. nije prihvatio prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece (koje je podnijelo sedmero predlagatelja). Ustavni sud naložio je Hrvatskom saboru da u roku od dvije godine donese novi zakon u skladu s utvrđenjima Ustavnog suda navedenim u obrazloženju rješenja. Sažetak rješenja prenosimo u cijelosti. > Detalji...

2.3.2017

Novine u stručnom osposobljavanju za rad

Budući da Zakonom o poticanju zapošljavanja nije bilo propisano dobno ograničenje za osobu koja može biti uključena u stručno osposobljavanje, radi provedbe mjera i korištenja sredstva u okviru Garancije za mlade i Inicijative za zapošljavanje mladih financiranih iz Europskog socijalnog fonda, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine broj 16/17, stupio na snagu 2. ožujka 2017.) uvedeno je ograničenje za stručno osposobljavanje samo za osobe do navršenih 30 godina života. > Detalji...

1.3.2017

Tko će i pod kojim uvjetima od sada raditi kao stalni sezonac

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine broj 16/2017, stupa na snagu 2. ožujka 2017.) donesen je po hitnom postupku zbog potrebe da se osigura pravodobna provedba revidiranih mjera aktivne politike zapošljavanja koje će odgovarati potrebama tržišta rada i to mjere stručnog osposobljavanja i stalnog sezonca. > Detalji...

Arhiv

Zadnji članci

2020

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite