Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Arhiv: Travanj 2016
 

U središtu

Arhiva članaka od 1.4.2016 do 30.4.2016

29.4.2016

Nužni nasljednici

Pravo nasljeđivanja jedno je od ustavnih prava i uređeno je Zakonom o nasljeđivanju. U skladu sa zakonskim normama, svatko je ovlašten za slučaj svoje smrti oporukom odrediti sebi nasljednika. Međutim, postoje neka ograničenja i to radi zaštite opravdanih interesa članova uže obitelji. > Detalji...

28.4.2016

Utjecaj depresije na valjanost poduzetih pravnih radnji

Prema članku 18. Zakona o obveznim odnosima poslovno sposobna osoba može vlastitim očitovanjima volje stvarati pravne učinke. Poslovnu sposobnost fizička osoba stječe punoljetnošću, a pravna danom nastanka, ako zakonom nije drukčije određeno. Osoba koja nije punoljetna može stvarati samo pravne učinke određene zakonom, a umjesto osobe koja nema poslovnu sposobnost svoju volju očitovat će njezin zakonski zastupnik ili skrbnik. > Detalji...

26.4.2016

Doniranje hrane u Republici Hrvatskoj

Godišnje se u Republici Hrvatskoj baci gotovo 400.000 tona hrane, što je ogromna brojka, pogotovo ako se uzme u obzir činjenica da su tisuće ljudi gladne. Rasipanje hrane predstavlja veliki problem i u Europskoj uniji, jer milijuni tona hrane godišnje završe u kantama za smeće, što predstavlja ne samo socijalni i moralni, već i ekološki problem. > Detalji...

25.4.2016

Nastavak primjene kolektivnog ugovora nakon prenošenja ugovora o radu na novog poslodavca

U vezi prenošenja ugovora o radu na novog poslodavca može se pojaviti pitanje nastavka primjene postojećeg kolektivnog ugovora, sklopljenog s poslodavcem koji prenosi ugovore o radu na novog poslodavca. > Detalji...

22.4.2016

Izvansudski postupak prije postupka stečaja potrošača

Kako bi prezaduženi građani dobili priliku za efektivno ispunjenje svojih dospjelih novčanih obveza na jednostavniji način od strogih pravila sudskog postupka, Zakonom o stečaju potrošača (NN 100/15) određuje se dužnost predlagatelja pokušati sklopiti sporazum s vjerovnicima u izvansudskom postupku prije donošenja prijedloga za otvaranje postupka stečaja potrošača. > Detalji...

21.4.2016

Evidentiranje građevine u katastru i zemljišnoj knjizi i primjena propisa

U praksi primjene propisa o evidentiranju građevina u katastru i zemljišnoj knjizi javljaju se pitanja vezana za primjenu propisa, odnosno – upisuje li se postojeća zgrada prema zakonu prema kojem je izdana pravomoćna građevinska dozvola ili uporabna dozvola ili prema odredbama zakona koji je na snazi u vrijeme predaje zahtjeva sudu za uknjižbu. > Detalji...

19.4.2016

Određivanje odnosno utvrđivanje dana početka suspenzije službenika

Kod fakultativne i obligatorne suspenzije službenika dan početka udaljenja iz službe određuje se vodeći računa o općim odredbama o nastupu izvršnosti rješenja, dok se kod presumirane (automatske) suspenzije dan početka udaljenja utvrđuje kao dan kojim je otpočeo pritvor. > Detalji...

18.4.2016

Kako postupiti ako radnik poslodavcu ne želi dati podatke računa za isplatu plaće?

Sukladno odredbama Zakona o radu poslodavac je dužan radniku obračunati i isplatiti plaću u iznosu koji je utvrđen ugovorom o radu, pravilnikom o radu ili kolektivnim ugovorom. Plaća se isplaćuje u novcu nakon obavljenoga rada. > Detalji...

15.4.2016

Promjena osobnog imena

Definiciju osobnog imena nalazimo u članku 2. Zakona o osobnom imenu, u kojem je navedeno da se osobno ime sastoji od imena i prezimena, te da se može sastojati od više riječi. Osoba koja u matici rođenih ima upisano ime koje se sastoji od više riječi, izjavom može odrediti kojim će se riječima u osobnom imenu služiti u pravnom prometu. Za dijete izjavu daju roditelji i druge osobe ovlaštene za određivanje, sukladno Obiteljskom zakonu. Dana izjava upisuje se u maticu rođenih i primjenjuje se danom upisa. > Detalji...

14.4.2016

Tužba zbog povrede prava prvokupa stana u kojem živi zaštićeni najmoprimac

Tužba zbog povrede prava prvokupa može se podnijeti u zakonom propisanom roku koji se računa od dana kada je zaštićeni najmoprimac koji ima pravo prvokupa saznao za prodaju i uvjete prodaje. U praksi ponekad postoje dvojbe koju tužbu podnijeti, odnosno koje su posljedice povrede prava prvokupa koje pripada zaštićenom najmoprimcu. > Detalji...

12.4.2016

Dodatni rad i prekovremeni sati

Zakon o radu (NN 93/14) unio je neke značajne novine u radne odnose. Jedna takva novina odnosi se na mogućnost dopunskog tj. dodatnog rada u radnom odnosu i povrh činjenice da radnik već radi redovnu punu satnicu, u punom ili kod nekoliko poslodavaca u nepunom radnom vremenu. > Detalji...

11.4.2016

Isplata dosuđene naknade štete radniku zbog nesreće na radu

Isplate na ime naknade štete zbog nesreće na radu, dosuđene radniku sudskom odlukom ili utvrđene sudskom nagodbom u jednokratnom iznosu, često se unutar istog poreznog razdoblja u kojem je donesena sudska odluka ili zaključena sudska nagodba žele izvršiti radniku i obročno, ali da pri tome ne podliježu porezu na dohodak. > Detalji...

8.4.2016

Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti poslovnog suradnika

U jednom slučaju u praksi pojavilo se pitanje potrebe utvrđivanja zdravstvene sposobnosti poslovnog suradnika, dakle, osobe koja nije u radnom odnosu kod poslodavca. > Detalji...

6.4.2016

Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi

Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi, koji stupa na snagu 7. travnja 2016., propisuje osnovna načela planiranja te elemente za projektiranje, izgradnju i održavanje biciklističke infrastrukture. Pravilnikom je propisan i rok u kojem su pravne osobe zadužene za upravljanje cestama i jedinice lokalne samouprave obvezne postojeće stanje na cestama i ostalim prometnim površinama uskladiti s njegovim odredbama. > Detalji...

5.4.2016

Pravilnik o sufinanciranju sredstava za rad tijela nadležnih za provedbu postupka izvlaštenja

Donošenje Pravilnika o sufinanciranju sredstava za rad tijela nadležnih za provedbu postupka izvlaštenja, koji je stupio na snagu 3. ožujka 2016., ispunjenje je obveze iz članka 19. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade prema kojem, budući da se sredstva za rad tijela koja provode izvlaštenje dijelom financiraju iz sredstava korisnika izvlaštenja, ministar pravosuđa pravilnikom treba utvrditi kriterije za određivanje udjela korisnika izvlaštenja u sufinanciranju sredstava za rad nadležnih tijela. > Detalji...

4.4.2016

Vrijednosno usklađenje financijske imovine i odgovornost uprave

Porezni obveznici plaćanja poreza na dobit su trgovačka društva, druge pravne osobe i fizičke osobe koje su rezidenti u Republici Hrvatskoj, a koji svoju gospodarsku djelatnost obavljaju samostalno i trajno radi ostvarivanja prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi. Ukratko ćemo se osvrnuti na pojedine aspekte vrijednosnog usklađivanja financijske imovine i njegovog utjecaja na poslovanje društva s naglaskom na odgovornost uprave trgovačkog društva. > Detalji...

1.4.2016

Sukob nadležnosti između tijela izvršne i sudbene vlasti na primjeru naknade za prestanak prava korištenja

Nadležnost Ustavnog suda RH za rješavanje sukoba nadležnosti propisana je čankom 82. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, prema kojem ako dođe do sukoba nadležnosti između tijela zakonodavne i izvršne ili sudbene vlasti, zato što određeno tijelo zakonodavne, izvršne ili sudbene vlasti odbija nadležnost u istom predmetu, zahtjev za rješavanje sukoba nadležnosti može se podnijeti po pravomoćnosti odluke suda, odnosno konačnosti odluke tijela izvršne vlasti ili odgovarajuće odluke zakonodavnog tijela, koje je prvo odlučilo o svojoj nadležnosti. > Detalji...

Arhiv

Zadnji članci

2020

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite