Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Arhiv: Travanj 2018
 

U središtu

Arhiva članaka od 1.4.2018 do 30.4.2018

30.4.2018

Cijepljenje djece u praksi Ustavnog suda

U našem pravnom sustavu djeca su osobe koje su pod posebnom zaštitom države te je propisana opća dužnost svih da štite djecu kao najranjiviju skupinu osoba (čl. 62. i čl. 64. st. 1. Ustava RH). Djeci pripadaju raznovrsna prava koja su svojstvena samo njima, a kojima je krajnji cilj zaštititi djecu u vremenu njihovog odrastanja i sazrijevanja u odraslu osobu. Tako se u obiteljskopravnoj teoriji naglašava važnost pojedinih prava djeteta kao njegovih temeljnih prava, a jedno od njih svakako je pravo na život i zdravlje, koje je, među ostalim, zajamčeno Konvencijom o pravima djeteta (čl. 6. i čl. 24.), kao i Obiteljskim zakonom (čl. 84.). > Detalji...

27.4.2018

Privremeni upravitelj

Ako otpadnu svi članovi uprave u društvima s ograničenom odgovornošću, dolazi do nemogućnosti poduzimanja kako redovnih i odgodivih poslova, tako i onih poslova koji ne trpe odgodu i zbog kojih bi, u slučaju njihovog nepoduzimanja, društvu mogla biti nanesena šteta. Stoga je zakonom predviđeno da se u takvom slučaju društvu postavi privremeni upravitelj. Njega postavlja sud po službenoj dužnosti ili na prijedlog zainteresirane osobe. > Detalji...

26.4.2018

Sud Europske unije - supsidijarna zaštita osobe koja je bila žrtva mučenja

Osoba koja je bila žrtva mučenja u svojoj državi podrijetla ispunjava uvjete za „supsidijarnu zaštitu” ako postoji stvarna opasnost da će joj u toj državi biti namjerno uskraćena skrb prilagođena njezinu fizičkom ili psihičkom zdravstvenom stanju. Vraćanje u tu državu može također biti protivno Europskoj konvenciji o ljudskim pravima. > Detalji...

25.4.2018

Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu stupio je na snagu 5. travnja 2018. (Narodne novine br. 29/18). Zakon predstavlja značajnu novost u hrvatskom pravnom sustavu i njime se utvrđuju uvjeti za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede i s njom povezanih dopunskih djelatnosti koje se obavljaju na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu kao organizacijskom obliku, zatim način i uvjeti za upis u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, odgovornost, prava i obveze nositelja OPG-a i članova OPG-a, te se utvrđuju nadležna tijela i nadzor u primjeni toga Zakona. > Detalji...

23.4.2018

O dostavi u stečajnom postupku - otvorena pitanja

Presuda Zavodnik protiv Slovenije (Europski sud za ljudska prava, br. 53723/13 od 21.5.2015.) problematizira pitanje mjere koju država članica mora poduzeti da bi osigurala strankama stečajnog postupka "pravičnu mogućnost" sudjelovanja na ročištima. U navedenom kontekstu korištenje informatičke tehnologije, dakle i e-oglasne ploče kao modela dostave i objave u stečajnom i predstečajnom postupku, načelno doprinosi učinkovitosti i transparentnosti postupka paralelno olakšavajući strankama pristup pravosuđu. > Detalji...

20.4.2018

Prijedlog novog Zakona o probaciji

Vlada Republike Hrvatske uputila je u saborsku proceduru Prijedlog zakona o probaciji. U ocjeni stanja Prijedloga zakona Vlada navodi da je prvi Zakon o probaciji (NN 153/09) iz 2009. godine postao osnova za izgradnju profesionalne Probacijske službe, pri čemu se misli na dio zakona koji govori o probacijskim poslovima i Upravi za probaciju koja je tim zakonom uspostavljena u Ministarstvu pravosuđa. > Detalji...

19.4.2018

Novi iznosi prosječnih novčanih potreba maloljetnog djeteta u 2018. godini

Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi jednom godišnje, a najkasnije do 1. travnja tekuće godine odlukom određuje minimalne novčane iznose koji predstavljaju minimum iznosa ukupnih materijalnih potreba za mjesečno uzdržavanje maloljetnog djeteta u Republici Hrvatskoj, koje je dužan platiti roditelj koji ne stanuje s djetetom. Nova Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta (Narodne novine, broj 30/18) stupila je na snagu 1. travnja 2018. > Detalji...

18.4.2018

Propusti poštanske službe i dostava putem oglasne ploče u upravnom postupku

Raščlanjeno je pitanje može li opetovana neuredna dostava, kao posljedica nepravilnog rada poštanske službe, činiti zakonom dopušteni razlog za određivanje dostave pismena putem oglasne ploče javnopravnog tijela. > Detalji...

16.4.2018

Novi zahtjevi za sudske postupke kontrole zakonitosti sigurnosnih provjera

Sigurnosne provjere koje se provode za različite poslove u državnoj i sudbenoj vlasti provode se na temelju Zakona o sigurnosnim provjerama. Sigurnosna provjera, u smislu tog Zakona, je postupak kojim nadležna tijela utvrđuju postojanje sigurnosnih zapreka za fizičke i pravne osobe u slučajevima iz članka 3. Zakona. Sigurnosne zapreke kod provođenja sigurnosne provjere za pristup klasificiranim podacima utvrđene su Zakonom o tajnosti podataka. > Detalji...

13.4.2018

Zaštita informacija s tržišnom vrijednosti

Hrvatski sabor donio je Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti koji je stupio na snagu 7. travnja 2018. (Narodne novine br. 30/18). Zakon predstavlja novinu u hrvatskom pravnom sustavu jer se prvi puta posebnim zakonom štiti informacija kao temeljni oblik zaštite poslovne tajne. > Detalji...

12.4.2018

Sud Europske unije - sankcioniranje nezakonitog obavljanja djelatnosti prijevoza poput UberPopa

Države članice mogu zabraniti i kaznenopravno sankcionirati nezakonito obavljanje djelatnosti prijevoza u okviru usluge UberPop bez prethodne dostave Komisiji nacrta zakona kojim se inkriminira takvo obavljanje. > Detalji...

11.4.2018

Odluka Europskog suda za ljudska prava u predmetu Soldo protiv Hrvatske - zahtjev br. 15301/14, od 12. prosinca 2017.

Podnositeljica zahtjeva nije postupala u dobroj vjeri kada je nakon sklapanja drugog braka nezakonito nastavila primati obiteljsku mirovinu iza prvog supruga. > Detalji...

9.4.2018

Pokušaj kaznenog djela

Na putu počinjenja namjernog kaznenog djela moguća su četiri glavna stadija kroz koja počinitelj može proći. Jedan od njih je i pokušaj koji nije nužan, jer ga neće biti ako je kazneno djelo dovršeno. Prilikom određivanja pokušaja kaznenog djela treba odrediti element početka izvršenja kaznenog djela. To je važno jer se time povlači granica između pripremanja i izvršenja kaznenog djela koju je bitno odrediti i s obzirom na kažnjavanje budući da se za pripremne radnje u pravilu ne kažnjava, dok je pokušaj najčešće kažnjiv. > Detalji...

6.4.2018

Pravni položaj vjerskih zajednica

Iako su vjerske zajednice formalno odvojene od države, očigledna je njihova povezanost s tijelima javne vlasti. Ta povezanost očituje se kroz financijsku podršku njihovom djelovanju, kao i kroz zajedničku suradnju u obavljanju različitih javnih poslova. Zakonom o pravnom položaju vjerskih zajednica propisan je, među ostalim, i način stjecanja pravne osobnosti vjerskih zajednica. > Detalji...

5.4.2018

Uvjeti za posjet i sudjelovanje u igri u casinu

Zakonom o igrama na sreću propisani su uvjeti pod kojima je dopušten posjet i sudjelovanje u igri u casinu, način utvrđivanja identiteta posjetitelja, podaci koji se o njima evidentiraju, način te vremenski period na koji se ti podaci pohranjuju. Zakonom su određeni i slučajevi kad se pojedinim osobama privremeno može zabraniti ili ograničiti posjet casinu te način na koji igrač može sam tražiti svoje isključenje iz igara na sreću. Također, priređivač je u prostoru casina dužan istaknuti brojne obavijesti na koje bi posjetitelji trebali obratiti pozornost. > Detalji...

3.4.2018

Zaštita vlasništva u kontekstu kontrole korištenja imovine

Zakonodavac je, uz kaznena djela koruptivne naravi koja su propisana Kaznenim zakonom, a procesuiraju se na temelju Zakona o kaznenom postupku i Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, propisao kažnjivost za određena postupanja i drugim zakonima - Zakonom o deviznom poslovanju ili pak Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, stvorivši time legislativnu atmosferu borbe protiv korupcije u kontekstu sprečavanja prikrivanja protuzakonito stečenog novca, kolokvijalno, "pranja novca". > Detalji...

Arhiv

Zadnji članci

2020

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite