Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Arhiv: Travanj 2020
 

U središtu

Arhiva članaka od 1.4.2020 do 30.4.2020

30.4.2020

Poništenje postupaka javne nabave i postupaka jednostavne nabave te zabrana pokretanja novih postupaka temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske

Vlada RH je na sjednici održanoj 2. travnja 2020. godine donijela „Odluku o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu“ (dalje u tekstu: Odluka VRH). Odlukom se utvrđuju mjere kojima se ograničava korištenje sredstava svih izvora financiranja planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu i financijskim planovima za 2020. godinu izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna. > Detalji...

29.4.2020

Visoki upravni sud stavio van snage sporne zaključke o poreznoj zastari

Općim poreznim zakonom ("Narodne novine" broj 115/16. do 42/20.; dalje: novi OPZ), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, zakonodavac je ukinuo relativnu zastaru prava na utvrđivanje odnosno naplatu porezne obveze (s propisanim trogodišnjim zastarnim rokom), ostavivši samo šestogodišnji rok kao jedinstveni (opći) zastarni rok – primjenjiv kod zastare prava na utvrđivanje i kod zastare prava na naplatu poreznih obveza čime je zapravo poreznom tijelu ostavljen širi vremenski okvir za vođenje postupaka utvrđivanja i naplate poreznih obveza. > Detalji...

28.4.2020

O potencijalima prava građenja za gospodarski oporavak Republike Hrvatske te za obnovu grada Zagreba te Krapinsko-zagorske županije

Ovih dana očigledno je da je za (nadajmo se skoro) oživljavanje već ionako usporenog gospodarstva Republike Hrvatske, kao i obnovu građevina u Gradu Zagrebu i Krapinsko-zagorskoj županiji, uz (nadajmo se) primjerene ekonomske mjere, potrebna i mobilizacija potencijala nekretninskog resursa kojim raspolaže Republika Hrvatska, ali još više (i) građani Republike Hrvatske. > Detalji...

27.4.2020

Upravni spor: dvije presude vezane uz istu upravnu stvar

Za prestanak egzistencije određenoga upravnog akta dovoljna je jedna poništavajuća presuda upravnog suda. U praksi se postavilo sljedeće pitanje. Presudom upravnog suda odbijen je zahtjev stranke za priznavanje prava. U tijeku postupka povodom žalbe podnesene protiv navedene presude, drugom presudom, u predmetu obnove konkretnoga upravnog postupka, pravomoćno je poništeno rješenje ocjena zakonitosti kojeg je predmet prve presude, te je stranci priznato zatraženo pravo. Kakav to ima utjecaj na opstojnost prve presude? > Detalji...

24.4.2020

Rad od kuće

Zbog izvanredne situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa COVID-19 te zaštite radnika i sprečavanja širenja zaraze na radnom mjestu mnogi poslodavci odlučili su sa svojim zaposlenicima dogovoriti rad od kuće. U nastavku ovoga članka donosimo pregled organizacije rada na izdvojenom mjestu rada za vrijeme pandemije bolesti COVID–19 i u redovitim uvjetima poslovanja. > Detalji...

23.4.2020

Zajednički pristup Europske unije u korištenju tehnologije i mobilnih aplikacija u uvjetima COVID-19

8. travnja 2020. Europska komisija usvojila je preporuku za razvoj zajedničkog europskog pristupa za upotrebu mobilnih aplikacija i podataka o mobilnoj lokaciji kao odgovor na pandemiju bolesti Covid-19 (dalje u tekstu „Preporuka“). > Detalji...

22.4.2020

Zaštita posebno osjetljivih skupina radnika prilikom otkaza ugovora o radu

Tema ovog rada odnosi se na zaštitu posebno osjetljivih skupina radnika prilikom otkaza ugovora o radu propisanih odredbama Zakona o radu (NN 93/14., 127/17., 98/19.; u daljnjem tekstu: ZR), tumačenje odredbi i praćenje primjene ZR-a kroz primjer sudske prakse Vrhovnog suda Republike Hrvatske te vrstu zaštite osjetljivih skupina radnika i situacije u kojima je potrebna suglasnost radničkog vijeća. > Detalji...

20.4.2020

Novela Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Budući da je u ovo vrijeme epidemije bolesti COVID-19 posebno interesantan Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, u ovom ćemo članku dati prikaz najnovije novele tog Zakona, koja ima za cilj, prije svega, omogućavanje djelotvornog upravljanja krizom u situaciji aktualne pandemije/epidemije zarazne bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, te učinkovito suzbijanje bolesti radi zaštite života i zdravlja ljudi.

> Detalji...

17.4.2020

Utjecaj izvanrednih okolnosti na obveze poslovnih subjekata - ugovor o najmu, leasingu i zakupu

U kratkom vremenu od mjesec dana Republiku Hrvatsku, njene građane, poslovne subjekte i državne institucije zadesila su dva velika i nepredvidljiva događaja. Prvi je epidemija COVID 19 virusa koji je doveo do donošenja niza mjera koje su ograničile slobodno kretanje ljudi, roba i usluga radi zaštite javnog zdravlja. A drugi je potres u Zagrebu koji je doveo do velike materijalne štete na imovini građana, poslovnih subjekata i države. Oba događaja su po svojoj prirodi bili nepredvidljivi i neotklonjivi i samim time u pravnom smislu spadaju pod kategoriju tzv. vis major ili više sile. > Detalji...

14.4.2020

Nove izmjene Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama od 1. travnja 2020. godine

Sama svrha rodiljnih i roditeljskih potpora je omogućiti zaštitu materinstva, njegu novorođenog djeteta, te usklađenje obiteljskog i poslovnog života. Novim izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama ("Narodne novine" br. 37/20.) povećao se iznos novčanih naknada za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta. > Detalji...

10.4.2020

Detalji o POREZNIM MJERAMA DRUGOG PAKETA

Donosimo detalje o poreznim mjerama uvedenima u okviru drugog paketa mjera potpore uslijed epidemije koronavisrusa (COVID-19).

> Detalji...

10.4.2020

Povrat jamčevine kod unovčenja nekretnine

Prema mjerodavnim odredbama Ovršnog zakona nekretnine koje se prisilno prodaju u ovršnim postupcima prodaje Financijska agencija. U stečajnim postupcima prilikom unovčenja nekretnine na kojoj postoji razlučno pravo, supsidijarno se primjenjuju odredbe Ovršnog zakona. U ovom članku ćemo se osvrnuti na situaciju koja se pojavila u sudskoj praksi, a odnosi se na povrat jamčevine koje su ponuditelji uplatili u elektroničkoj javnoj dražbi. > Detalji...

9.4.2020

Uzdržavanje punoljetnog djeteta

Uzdržavanje je obiteljskopravni institut koji počiva na načelu solidarnosti i reguliran je odredbama Obiteljskog zakona ("Narodne novine" 103/15. i 98/19.). Što propisuje zakon, koje su obveze roditelja, a koje djeteta? Postoje li izuzeci i kada se primjenjuju? > Detalji...

8.4.2020

Aktualnost Zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena u vrijeme epidemije koronavirusa

Mjere izravne kontrole cijena propisuju se iznimno radi sprječavanja negativnih učinaka promjena pojedinih cijena ili radi sprječavanja monopolističkog određivanja cijena, kada se ti ciljevi ne mogu postići drugim mjerama gospodarske politike, koju problematiku upravo uređuje Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena, a koji je posebno aktualan u ovo vrijeme epidemije koronavirusa. > Detalji...

7.4.2020

Prednosti i nedostaci postojećeg modela e-propusnica

Analizirane su – zasad uočljive – prednosti i nedostaci važećeg sustava izdavanja e-propusnica. > Detalji...

6.4.2020

Prve mjere potpora za turizam

Vlada RH pripremila je prvi paket ekonomskih mjera za pomoć gospodarstvu među kojima su porezne olakšice i odgoda plaćanja PDV-a, mjere potpore tržištu rada, odgoda ili oslobađanje plaćanja turističke pristojbe za privatne iznajmljivače te odgoda plaćanja naknade za korištenje koncesije, što će osobito biti korisno sektoru turizma koji očekuje znatnije negativne posljedice zbog krize uzrokovane pandemijom COVID-19. > Detalji...

4.4.2020

Hrvatska odvjetnička komora izradila Nacrt prijedloga Zakona o interventnim mjerama na području sudskih i upravnih postupaka zbog epidemije koronavirusa

Hrvatska odvjetnička komora izradila je Nacrt prijedloga Zakona o interventnim mjerama na području sudskih i upravnih postupaka zbog epidemije bolesti koronavirusa COVID-19, kojeg je 18. ožujka 2020. uputila Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske, s prijedlogom za njegovo donošenje u hitnoj proceduri. > Detalji...

3.4.2020

E- Propusnice i osvrt na prijedlog da se odvjetnicima omogući napuštanje mjesta prebivališta odnosno sjedišta ureda radi održavanja ročišta uz predočenje odvjetničke iskaznice

1. travnja 2020. predstavljena je usluga “e- Propusnice” od strane Ministarstva uprave s ciljem da na jednom mjestu budu evidentirane sve izdane propusnice, čime će se smanjiti mogućnost zlouporabe te će sustav kontrole izdanih propusnica biti učinkovitiji. > Detalji...

2.4.2020

Pandemija i Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Pandemija virusa Covid-19 teško je zahvatila brojne europske zemlje. Dio stanovništva izravno je pogođen ovom silovitom i brzoširećom bolešću. Drugi dio stanovništva podvrgnut je strogim ograničavajućim mjerama koje s poduzimaju s ciljem sprječavanja i usporavanja napredovanja zarazne bolesti. > Detalji...

1.4.2020

KRONOLOŠKI PRIKAZ svih odluka Stožera civilne zaštite RH i relevantnih propisa u uvjetima epidemije koronavirusa

U tekstu vam donosimo historijat svih odluka Stožera civilne zaštite RH i svih relevantnih propisa u uvjetima epidemije koronavirusa, uz stanje broja oboljelih. Pregled odluka i propisa se redovito ažurira. > Detalji...

1.4.2020

Prekid parničnog postupka kada zbog drugih uzroka prestane rad u sudu

Nakon dugog niza godina zbog potresa opet imamo slučajeve kada dolazi do prestanka rada u sudu. Autorica u ovom članku ukratko analizira pravila o prekidu parničnog postupka kada zbog drugih uzroka prestane rad u sudu, unutar postojećeg zakonodavnog okvira. Ovaj rad se ne odnosi na slučaj prestanka primanja stranaka u sudovima i održavanja ročišta u predmetima koji nisu hitni. > Detalji...

Arhiv

Zadnji članci

2020

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite