Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Arhiv: Svibanj 2011
 

U središtu

Arhiva članaka od 1.5.2011 do 31.5.2011

31.5.2011

Probni rad i otkaz ugovora o radu za vrijeme trajanja probnog rada

Ugovor o radu zaključen uz probni rad poslodavac može otkazati bez čekanja isteka probnog roka, ali poštujući pisanu formu takvog otkaza te minimalno trajanje otkaznog roka kod probnog rada. > Detalji...

30.5.2011

Vrijeme je za korištenje starih godišnjih odmora

Dolaskom proljeća u radnopravnim odnosima posebno postaje aktualna tema korištenja tzv. starih godišnjih odmora odnosno odmora stečenih u prethodnoj kalendarskoj godini. Stoga ukratko podsjećamo na pravila u vezi korištenja tog odmora. > Detalji...

27.5.2011

Nadležnost Hrvatske u progonu ratnih zločina

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o primjeni Statuta Međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnoga ratnog i humanitarnog prava, koji je stupio na snagu 26. svibnja 2011., za postupke vezane uz ratni zločin predviđena je isključiva nadležnost četiri specijalizirana suda u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu, a omogućeno je i pred domaćim sudovima koristiti dokaze međunarodnih kaznenih sudova. > Detalji...

25.5.2011

Javni bilježnici i javnobilježnički ispit

Tijekom proteklih godina javnobilježnička služba imala je zadatak građanima pružiti pouzdanu i brzu pravnu zaštitu te rasteretiti sudove određenih postupaka. Pri tome su najznačajniju ulogu odigrali javni bilježnici kao osobe od javnog povjerenja, samostalni i neovisni nositelji javne službe s potrebnim iskustvom te odgovarajućom naobrazbom koja podrazumijeva položen pravosudni i javnobilježnički ispit. > Detalji...

23.5.2011

Zastara poreza prema Općem poreznom zakonu

Zastara je opći pravni institut koji označava nemogućnost zaštite nekog prava, odnosno primjene sankcije za neko djelo zbog proteka određenog vremena, u kojem se ovlast na zaštitu prava odnosno sankciju, nije koristila. Institut zastare regulira Zakon o obveznim odnosima, a specifičnost porezne zastare uređuje Opći porezni zakon. > Detalji...

20.5.2011

Izmjene Zakona o radu u pogledu razmjernog godišnjeg odmora

Vlada Republike Hrvatske na sjednici od 5. svibnja 2011. godine utvrdila je Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu koji je 13. svibnja 2011. uvršten na dnevni red tekuće sjednice Hrvatskog sabora, s prijedlogom za hitno donošenje. Njime se, među ostalim, predlaže izmjena članka 59. Zakona o radu, a u vezi s korištenjem razmjernog godišnjeg odmora. > Detalji...

19.5.2011

Reorganizacija djelatnosti socijalne skrbi s ciljem veće (de)centralizacije sustava

Novi Zakon o socijalnoj skrbi trebao je biti kruna reforme sustava socijalne skrbi. No, na žalost, kruna nije zlatna već olovna budući da ponuđenim zakonskim rješenjima možemo očekivati dodatnu centralizaciju, birokratizaciju i tromost sustava socijalne skrbi. > Detalji...

18.5.2011

Prijedlog izmjena Zakona o radu u vezi otkaza ugovora o radu u slučaju profesionalne nesposobnosti za rad ili neposredne opasnosti od nastavka invalidnosti

Početkom primjene novog Zakona o radu uočena je nemogućnost primjene članka 79. stavka 3., kojim je propisano da se radniku kod kojeg postoji profesionalna nesposobnost za rad ili neposredna opasnost od nastanka invalidnosti, ugovor o radu može otkazati samo uz suglasnost radničkog vijeća, odnosno sindikalnog povjerenika koji ima sva prava i obveze radničkog vijeća, te da u slučaju neutemeljenja radničkog vijeća, odnosno nepostojanja sindikalnog povjerenika u njegovoj ulozi, tu suglasnost može nadomjestiti sudska ili arbitražna odluka. > Detalji...

16.5.2011

Zabilježba postupka utvrđenja granice pomorskog dobra u zemljišnoj knjizi

U jednom postupku pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske raspravljalo se o nekoliko pitanja kao što su: je li utvrđivanje granice pomorskog dobra knjižno pravo, o kakvom se postupku radi kada se odlučuje o granicama pomorskog dobra, odnosno, kao ključnom, ima li mjesta upisu zabilježbe pokretanja postupka utvrđivanja granice pomorskog dobra u zemljišnim knjigama? > Detalji...

13.5.2011

Prekršajna rehabilitacija i brisanje iz policijske evidencije

Protekom rokova određenih za rehabilitaciju i pod uvjetima određenim zakonom, osobe protiv kojih su primijenjene kaznene sankcije smatraju se neosuđivanima i svaka uporaba takvih podataka o građanima zabranjena je, a u slučaju uporabe nema pravni učinak. Rehabilitirani građanin ima pravo nijekati prijašnju osuđivanost i zbog toga ne može biti pozvan na odgovornost niti može snositi bilo kakve pravne ili druge posljedice. > Detalji...

11.5.2011

Povodom ukinutih članaka Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

U odluci kojom je ukinuo pojedine članke Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, Ustavni sud Republike Hrvatske istaknuo je da pravna norma mora biti određena i precizna te dostupna adresatima, a koji zahtjev predstavlja jedan od temeljnih elemenata načela vladavine prava i ključan je za postanak i održanje legitimiteta pravnog poretka. > Detalji...

9.5.2011

Dosjelost kao osnova za plaćanje poreza na promet nekretnina

Prema Zakonu o porezu na promet nekretnina predmet oporezivanja je svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj, bez obzira je li naplatno ili besplatno. Stjecanjem nekretnina smatra se kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugoga tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba. > Detalji...

6.5.2011

Odgoda plaćanja poreznog duga za poduzetnike

Tijekom posljednjih godina gospodarska kriza prouzročila je značajne poremećaje na svjetskom i domaćem tržištu. Došlo je do smanjenja prihoda i obujma poslovanja zbog čega je znatan dio poduzetnika dospio u stanje nelikvidnosti. Zbog takve situacije te radi lakše i sigurnije naplate poreznih dugovanja, Zakonom o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom uvedeno je reprogramiranje poreznog duga kao jednokratna mjera pomoći poduzetnicima s problemima u likvidnosti. > Detalji...

5.5.2011

Ocjena ustavnosti međunarodnih ugovora

Ustavni sud Republike Hrvatske nije nadležan ocjenjivati suglasnost međunarodnih ugovora s Ustavom, a koji su, sukladno odredbama Ustava, postali sastavni dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. > Detalji...

3.5.2011

Zaštita ulagača u investicijskim društvima

Pravni okvir sustava zaštite ulagača u investicijskim društvima utemeljen je Zakonom o tržištu kapitala. Njime je u hrvatsko zakonodavstvo i praksu uveden sustav zaštite ulagatelja po uzoru na europsko zakonodavstvo koji se provodi putem Fonda za zaštitu ulagatelja. > Detalji...

2.5.2011

Pravne posljedice sklapanja pravnog posla kojeg je zaključio maloljetnik

Za sklapanje pravovaljanog ugovora potrebno je da ugovaratelj ima poslovnu sposobnost koja se zahtijeva za sklapanje toga ugovora. Ponekad ograničeno poslovno sposobna osoba ima ovlast zaključiti ugovor. U članku se razmatraju slučajevi (ne)ovlaštenog zaključivanja ugovora maloljetnika i njihove pravne posljedice. > Detalji...

Arhiv

Zadnji članci

2020

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite