Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Arhiv: Lipanj 2015
 

U središtu

Arhiva članaka od 1.6.2015 do 30.6.2015

30.6.2015

Zaštita od alkohola, duhana i drugih sredstava ovisnosti na radnom mjestu

Radnika kod kojeg utvrdi da je pod utjecajem alkohola, poslodavac je obvezan udaljiti s mjesta rada sve dok je pod tim utjecajem. Ako radnik odbija napustiti mjesto rada, radnika će, po pozivu poslodavca, udaljiti nadležna redarstvena služba. > Detalji...

29.6.2015

Ništavost kao posljedica nepoštivanja prisilnog propisa

U jednom novijem sudskom predmetu Vrhovni sud RH bavio se pitanjem ocjene je li određeni propis prisilne (kogentne) naravi, što bi posljedično dovelo i do ništavosti ugovora, ako bi se utvrdilo da je on sklopljen protivno tom prisilnom propisu. Zaključci iz te odluke mogli bi biti vrlo korisni za buduću praksu. > Detalji...

26.6.2015

Naknadno pronađena imovina – nadležnost javnih bilježnika

Naknadno pronađenom imovinom smatra se ona imovina koja nije obuhvaćena pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju, bez obzira na to je li se za vrijeme vođenja ostavinske rasprave znalo postoji li ona te je li dio ostavinske imovine ili ne. > Detalji...

24.6.2015

Mirovinsko osiguranje nezaposlenih osoba koje ispunjavaju uvjet godina života za starosnu mirovinu

U slučaju ostanka bez posla, za određene kategorije osoba (bivših radnika/osiguranika) hrvatski pravni sustav omogućio je normativu koja im osigurava mirovinsko osiguranje do stjecanja prvog uvjeta mirovinskog staža za starosnu mirovinu, ali na ograničeni broj godina. > Detalji...

23.6.2015

Izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama stupio je na snagu 11. lipnja 2015. U nastavku donosimo pregled novina kojima je glavna svrha daljnje usklađivanje Zakona o sigurnosti prometa na cestama s pravnom stečevinom Europske unije. > Detalji...

19.6.2015

Novi Zakon o osobnoj iskaznici

Novi Zakon o osobnoj iskaznici (NN 62/15) stupio je na snagu 6. lipnja 2015., kada je prestao važiti dotadašnji Zakon o osobnoj iskaznici (NN 11/02, 122/02, 31/06 i 68/13). Najznačajnije novine odnose se na određenje iskaznice kao elektroničke javne isprave, zatim na čip i pripadajuće certifikate osobnoj iskaznici, te pravo na osobnu iskaznicu i rokove njezina važenja. > Detalji...

18.6.2015

Opseg zdravstvene zaštite putem europske kartice zdravstvenog osiguranja

Europska kartica zdravstvenog osiguranja je besplatna kartica koja omogućava hrvatskim državljanima-osiguranicima da se tijekom privremenog boravka u bilo kojoj od 28 država članica EU-a, EEP-a (Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj) i Švicarskoj koriste medicinskim nužnim zdravstvenim uslugama kod ugovornih pružatelja zdravstvenih usluga prema istim uvjetima i po istoj cijeni (a u nekim zemljama i besplatno) kakvu imaju osobe osigurane u toj zemlji. > Detalji...

16.6.2015

Obveze poslodavaca prema izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu

Pravilnikom o obavljanju poslova zaštite na radu (NN 112/14 i 43/15) uređuje se područje obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca te se utvrđuju uvjeti za njihovo obavljanje. Što su donijele izmjene i dopune tog Pravilnika, kako one utječu na obveze poslodavca te zašto su izazvale buru negodovanja i potaknule inicijativu Udruge poslodavca za njegovom izmjenom, tema je ovog članka. > Detalji...

15.6.2015

Utjecaj fiktivne uknjižbe jednog bračnog druga na nekretnini na imovinske odnose bračnih drugova

Jedno od najčešćih pitanja koje se javlja u primjeni Obiteljskog zakona je tema imovinskih odnosa bračnih drugova, odnosno pitanje što jest, a što nije bračna stečevina. Tako je u praksi razmatrano pitanje smatra li se bračnom stečevinom nekretnina na kojoj je jedan bračni drug samo fiktivno uknjižen. > Detalji...

12.6.2015

Novi Stečajni zakon

Pred Hrvatskim saborom u postupku donošenja je novi Stečajni zakon koji donosi brojne novine u provođenju stečajnih postupaka i postupaka predstečajne nagodbe. Ukratko ćemo se osvrnuti samo na dio zakona koji se odnosi na predstečajne nagodbe koje bi se trebale provoditi pred trgovačkim sudovima. > Detalji...

11.6.2015

Kako ne sklapati ugovore o radu

Prema članku 11. Zakona o radu, ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme, osim ako tim Zakonom nije drukčije određeno. U slučaju sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme, jedan od obveznih uglavaka ugovora je i podatak o očekivanom trajanju ugovora. > Detalji...

10.6.2015

Pripravnost u radnim odnosima

Institut pripravnosti uveden je prošlim Zakonom o radu. Odredbom članka 60. važećeg Zakona o radu (NN 93/14) detaljno je definiran pojam radnog vremena. Tako se radnim vremenom smatra vrijeme u kojem je radnik obvezan obavljati poslove, odnosno u kojem je spreman (raspoloživ) obavljati poslove prema uputama poslodavca, na mjestu gdje se njegovi poslovi obavljaju ili drugom mjestu koje odredi poslodavac. > Detalji...

8.6.2015

CROWDFUNDING – novi način financiranja

U poslovanju bilo kojeg poslovnog subjekta javlja se cijeli niz problema i pitanja vezanih uz pronalazak financijskih sredstava neophodnih da bi mogli realizirati ciljeve radi kojih su osnovani. > Detalji...

5.6.2015

Isključenje suvlasnika iz suvlasničke zajednice

Svaki od suvlasnika nekretnine, koja se sastoji od zemljišta sa zgradom ili od prava građenja sa zgradom, dužan je prigodom izvršavanja svoga prava postupati osobito obzirno prema ostalima. U protivnom suvlasnici mogu ishoditi njegovo isključenje iz suvlasničke zajednice, pod pretpostavkama koje određuju članci 98. i 99. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. > Detalji...

3.6.2015

Povreda ustavnog prava na rad – izvanredni otkaz zbog zloupotrebe bolovanja

Prema stajalištu Ustavnog suda, pod pravom na rad podrazumijeva se i pravo pojedinca da mu radni odnos ne prestane na način suprotan od onog utvrđenog mjerodavnim zakonom. Taj je sud nedavno donio odluku o tome je li podnositelju ustavne tužbe povrijeđeno ustavno pravo na rad time što je dobio izvanredni otkaz zbog sudjelovanja u izborima zastupnika za Hrvatski sabor za vrijeme bolovanja. > Detalji...

1.6.2015

Neodazivanje pozivu na rad prije pravomoćne sudske odluke i tzv. otkaz nakon otkaza

Kad u radnopravnoj parnici postoji predmet spora u vezi odluke o izvanrednom otkazu ugovora o radu, odnosno utvrđivanje dopuštenosti i zakonitosti takve odluke, ponašanje poslodavca i radnika nakon prvostupanjske nepravomoćne presude kojom je utvrđeno da je predmetni izvanredni otkaz nedopušten, može dovesti do određenih pravnih posljedica zbog kojih radnik može od poslodavca dobiti svojevrsni otkaz nakon otkaza. > Detalji...

Arhiv

Zadnji članci

2019

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite