Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Arhiv: Srpanj 2013
 

U središtu

Arhiva članaka od 1.7.2013 do 31.7.2013

31.7.2013

Razriješena pravna praznina vezana uz naknadu plaće za bolovanje dulje od tri godine

U Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, koji je prestao važiti stupanjem na snagu novog Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, 1. srpnja 2013., problem je bila primjena članka 39. toga Zakona prema kojem je osiguranik imao pravo na teret sredstava HZZO-a ostvariti pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja, po istoj dijagnozi bolesti, u maksimalnom trajanju tri godine bez prekida. > Detalji...

29.7.2013

Pravna (ne)sigurnost i još poneka natuknica vezano za ono što se ovih dana naziva polemikom izvršne i sudbene vlasti

Aktualna polemika na relaciji ministar financija – sudac Trgovačkog suda u Zagrebu povod je za kratku analizu nekih pitanja vezanih za pravnu (ne)sigurnost, odnose među granama vlasti, s naglaskom na položaj sudaca u tim relacijama, te na prostor za javnu kritiku pravosuđa. > Detalji...

26.7.2013

Nedopušteni otkaz, sudski raskid i otpremnina

Poslodavac je otkazao ugovor o radu. U sudskom postupku utvrđeno je da je otkaz bio nezakonit i da se radnik vraća na posao. Međutim, radniku nije prihvatljivo vratiti se na posao te je umjesto povrata potraživao od poslodavca naknadu štete u visini 18 prosječnih radnikovih plaća. Ako poslodavac to isplati, može li radnik naknadno postaviti poslodavcu i pitanje isplate otpremnine ili je to u suprotnosti sa zakonskim rješenjima iz članaka 119. i 117. Zakona o radu? > Detalji...

24.7.2013

Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na suđenje u razumnom roku – pravo na brak

Propust domaćih vlasti da provedu postupak za razvod braka s potrebnom žurnošću, može onemogućiti pravo na brak nekome tko je želio razvrgnuti svoj raniji brak kako bi se ponovno oženio ili je došao u ozbiljnu i pravu priliku da se ponovno oženi nakon što je pokrenuo postupak za razvod braka. > Detalji...

22.7.2013

Početak tijeka roka od 90 dana u kojem prestaju ugovori o radu u vezi s programom zbrinjavanja viška radnika

Provedba odredbi Zakona o radu u vezi s kolektivnim otkazivanjem ugovora o radu ponekad nailazi na prepreke, u smislu nastajanja određenih dvojbi na koje je potrebno dati tumačenje. Jedno od tih pitanja odnosi se na početak tijeka roka od 90 dana u kojem prestaju ugovori o radu, kao jednog od nužnih uvjeta za izradu programa zbrinjavanja viška radnika.

> Detalji...

19.7.2013

Izdavanje lokacijske dozvole za građenje na nekretnini u suvlasništvu

Odredbe Zakona o prostornom uređenju i gradnji uređuju izdavanje lokacijske dozvole kada je ishođenje te dozvole potrebno. Jedno od pitanja koje se postavilo u praksi je što priložiti uz zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, ako je nekretnina na koju se ta dozvola odnosi u suvlasništvu više osoba. > Detalji...

17.7.2013

Saslušanje stranke u upravnom postupku, odnosno tužitelja u upravnom sporu

Zakon o općem upravnom postupku i Zakon o upravnim sporovima sadržavaju niz odredaba kojima se ostvaruje pravo na sudjelovanje stranke u postupku. Međutim, saslušanje stranke nije element ostvarivanja tog prava, već fakultativno dokazno sredstvo supsidijarne prirode, pa je sudjelovanje stranke u postupku potrebno razlikovati od saslušanja stranke. > Detalji...

15.7.2013

Nove mjere u borbi protiv pušenja

Zakonom o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, koji je na snazi od 6. studenoga 2008., u cilju zaštite zdravlja građana utvrđene su mjere za smanjenje i ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda, štetnih sastojaka cigarete i obvezne oznake na pakiranjima duhanskih proizvoda te preventivne mjere protiv pušenja. > Detalji...

12.7.2013

Javna služba kao ograničenje slobode kretanja radnika

Sloboda kretanja radnika jedna je od temeljnih sloboda na kojima počiva Europska unija. Države članice dužne su omogućiti provođenje te slobode i spriječiti diskriminaciju radnika na temelju državljanstva. No, postavlja se pitanje imaju li države članice ipak pravo, u određenim slučajevima, putem iznimaka ograničiti slobodu kretanja radnika. > Detalji...

11.7.2013

Donesen Pravilnik o elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa

Posljednjom Novelom Zakona o radu (Narodne novine, br. 73/13), u njegov tekst unesen je članak 291.a, koji je stupio na snagu 26. lipnja 2013., a prema kojem je tijelo nadležno za vođenje podataka o osiguranicima prema posebnom propisu o mirovinskom osiguranju (HZMO) dužno u okviru elektroničke baze podataka o osiguranicima voditi elektroničke zapise s podacima osiguranika koji to svojstvo imaju po osnovi radnog odnosa. > Detalji...

10.7.2013

Novosti na tržištu nekretnina

Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji dolazi do primjene brojnih propisa kojima se naše zakonodavstvo usklađuje s pravnom stečevinom Europske unije. Među ostalim, zbog strategije i provedbe Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji, na tržište nekretnina uvode se i neke novine u pogledu energetskog certificiranja nekretnina. > Detalji...

8.7.2013

Osiguranje i zdravstvena zaštita na putovanju kao i dodatni osiguravateljni oblici zaštite putnika na ljetovanju

Kako u razdoblju ljetovanja, tako i kod različitih drugih poslovnih i/ili turističkih putovanja u inozemstvo tijekom cijele godine, za sigurnost putovanja i odgovarajuću zdravstvenu zaštitu putnika vrlo je značajno ugovaranje putnog osiguranja, posebice na udaljenim, manje poznatim destinacijama. > Detalji...

5.7.2013

Radno vrijeme i obvezni odmor mobilnih radnika

Nedavno donesenim Zakonom o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (Nar. nov., br. 75/13), koji je stupio na snagu 28. lipnja 2013., uvedene su neke novine u uređenju radnog vremena mobilnih radnika u cestovnom prijevozu te obveznim odmorima u tijeku ili u svezi s vožnjom u cestovnom prometu. > Detalji...

4.7.2013

Kumice protiv fiskalizacije

Sukladno izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona, koje su stupile na snagu 26. lipnja 2013., uvedene su određene novine u hrvatski porezni sustav. S obzirom na pojedine prijepore koji su se ovih dana pojavili u javnosti oko uvođenja fiskalizacije na tržnicama, željeli bi skrenuti pozornost na neke odredbe ovog Zakona koje bi mogle donekle razjasniti novonastalu situaciju. > Detalji...

3.7.2013

Izdavanje uvjerenja o vremenu građenja građevine do 15. veljače 1968.

Građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine u hrvatskom pravnom sustavu imaju poseban status, jer za njihovo građenje nije bila potrebna građevinska dozvola. Prema članku 330. Zakona o prostornom uređenju i gradnji propisano je da se građevina izgrađena do 15. veljače 1968. smatra izgrađenom na temelju pravomoćne građevinske dozvole odnosno drugog odgovarajućeg akta nadležnog upravnog tijela. No, vrijeme gradnje u tom slučaju treba dokazati nekim od raspoloživih dokaza, navedenih u tom članku Zakona. > Detalji...

1.7.2013

Koliki je opseg upravnosudske zaštite u stvarima riješenima slobodnom ocjenom?

Upravnosudska zaštita kod osporavanja upravnog akta donesenog primjenom slobodne ocjene ograničena je na zakonitost takve odluke, granice ovlasti i svrhu radi koje je ovlast dana. U praksi, najčešće je potrebno ocijeniti je li osporena pojedinačna odluka sukladna svrsi radi koje je u odnosnoj stvari javnopravnom tijelu podijeljena diskrecijska ovlast. Stoga je upravo spomenuta svrha mjesto na kojem upravni sud može probiti prilično čvrsti oklop koji štiti donositelja upravnog akta utemeljenog na slobodnoj ocjeni. > Detalji...

Arhiv

Zadnji članci

2020

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite