Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Arhiv: Srpanj 2016
 

U središtu

Arhiva članaka od 1.7.2016 do 31.7.2016

29.7.2016

Je li zabilježba privremene mjere zabrane otuđenja, opterećenja i raspolaganja nekretninom pravna zapreka za izdavanje građevinske dozvole?

Sukladno članku 106. Zakona o gradnji, građenju građevine može se pristupiti na temelju pravomoćne građevinske dozvole, a graditi se mora u skladu s tom dozvolom, ako tim Zakonom ili propisom donesenim na temelju toga Zakona nije drukčije propisano. > Detalji...

27.7.2016

Pravo na pravično suđenje – povreda prava na djelotvorno pravno sredstvo

Vrhovni sud u konkretnom slučaju nije izvršio Ustavom propisanu zadaću osiguravanja jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni, jer je bez ispitivanja navoda i razloga revizije „prihvatio“ da nižestupanjski sudovi sude protivno njegovom pravnom shvaćanju prethodno zauzetom u istovrsnim predmetima, a da pri tome nisu ni naveli ni obrazložili dostatne i pravno relevantne razloge za to odstupanje. > Detalji...

25.7.2016

Novosti u postupcima nadomještanja suglasnosti - zašto arbitraža?

Suodlučivanje je najizraženiji oblik sudjelovanja radnika u odlučivanju. Sukladno Zakonu o radu, poslodavac pojedine odluke ne može donijeti bez prethodne suglasnosti radničkog vijeća. Ako kod poslodavca nije utemeljeno radničko vijeće, to ne znači da je poslodavac "oslobođen" obveze suodlučivanja. > Detalji...

22.7.2016

Namirenje vjerovnika diobom u stečajnom postupku

Najvažniji cilj stečajnog postupka je namirenje stečajnih vjerovnika. Protekom općeg ispitnog ročišta (članak 273. Stečajnog zakona) može se započeti s namirenjem stečajnih vjerovnika podjelom unovčene imovine dužnika i prijenosom nenovčane stečajne mase na vjerovnike. > Detalji...

21.7.2016

Tužbeni zahtjev kod utvrđenja vlasništva i predaje u posjed ostataka stvari

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, među ostalim, regulira i prestanak vlasništva. Prema članku 169. toga Zakona, pravo vlasništva prestaje propašću stvari koja je bila predmetom toga prava, no, ostanu li neki ostaci stvari, vlasnik na njima zadržava vlasništvo. > Detalji...

19.7.2016

Novi put ustavnosudske zaštite

Poslije stupanja na snagu Zakona o upravnim sporovima, Visoki upravni sud Republike Hrvatske postao je nadležan za ocjenu zakonitosti općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba koje imaju javnu ovlast i pravnih osoba koje obavljaju javnu službu. Neposredno nakon toga postavilo se pitanje može li se odluka Visokog upravnog suda kojom daje svoju ocjenu zakonitosti općeg akta dalje osporavati, pred kojim tijelom i u kakvom postupku. > Detalji...

18.7.2016

Do kada poslodavac može zahtijevati sudski raskid ugovora o radu

Zakon o radu i Zakon o parničnom postupku različito reguliraju pitanje do kada se može podnijeti protutužba u parničnom postupku (radnom sporu), konkretno u vezi sudskog raskida ugovora o radu kada poslodavac takav raskid zahtijeva podnoseći protutužbu. > Detalji...

15.7.2016

Revizija iz zaštite od požara

Provjera tehničkog rješenja iz zaštite od požara propisana je člankom 29. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) prema kojem glavni projekt građevina podliježe provjeri tehničkog rješenja iz zaštite od požara. Navedenu provjeru provodi jedan ili više ovlaštenih revidenata. Ovlaštenje za obavljanje provjere projekata, po prethodno pribavljenom mišljenju povjerenstva, daje i oduzima ministar unutarnjih poslova. > Detalji...

13.7.2016

Zahtjev za zaštitu prava kod materijalnog potraživanja

U jednom slučaju iz prakse postavilo se pitanje mora li se podnositi zahtjev za zaštitu prava poslodavcu ako radnik zahtijeva određena materijalna potraživanja koja mu nisu priznata otkazom, odnosno u slučaju kada radniku nisu priznati otkazni rok niti otpremnina radi li se tada o nezakonitom otkazu radi čijeg je pobijanja na sudu potrebno prije podnijeti zahtjev za zaštitu prava poslodavcu? > Detalji...

11.7.2016

Postupno ukidanje roaminga u EU

Roaming je međunarodni naziv za korištenje mobilnih telefona ili drugih uređaja od strane korisnika dok se nalaze izvan dosega svoje matične mreže, a na temelju sporazuma između operatora matične domaće mreže i operatora posjećene mreže. > Detalji...

8.7.2016

Korištenje žiga u poslovnom prometu

U posljednje vrijeme raspravlja se o prestanku korištenja žigova u poslovnom prometu. Kao razlog za to navodi se potreba za smanjenjem birokracije i pojednostavljenjem postupaka izdavanja različitih uvjerenja i potvrda od strane državne uprave. > Detalji...

7.7.2016

Ulazak korisnika izvlaštenja u posjed izvlaštene nekretnine izvan propisanog postupka

U jednom sudskom predmetu odlučivalo se o tome smije li osoba, ovlaštena temeljem rješenja o izvlaštenju, stupiti u posjed izvlaštene nekretnine „na svoju ruku“ odnosno smije li izvan propisanog postupka sama isključiti prijašnjeg posjednika iz posjeda? > Detalji...

6.7.2016

Spajanje dva stana ili poslovna prostora u jednu cjelinu i suglasnost suvlasnika

U članku se daje odgovor na pitanje je li, u slučaju namjeravanog spajanja dva susjedna stana ili poslovna prostora, rušenjem pregradnog zida, dakle kod objedinjavanja dvije etažne jedinice, potrebna suglasnost suvlasnika zgrade u kojoj se ti stanovi odnosno poslovni prostori nalaze. > Detalji...

4.7.2016

Probni rad i zakonski uvjeti otkaza ugovora o radu uz probni rad

I važeći Zakon o radu propisuje određene specifičnosti pri otkazu ugovora o radu kod kojeg je ugovoren probni rad radnika. Poslodavac takav ugovor može otkazati prije isteka probnog roka, ali poštujući pisani oblik, pisano obrazloženje i odredbe o dostavi otkaza te poštujući minimalno trajanje otkaznog roka od sedam dana. > Detalji...

1.7.2016

Novim pravilnikom uređena je suradnja između nadležnih tijela u postupku prisilnog oduzimanja i predaje djeteta

Pravilnikom se propisuje način postupanja i suradnje tijela i osoba u tim tijelima koja sudjeluju u provedbi ovrhe radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta, odnosno standardizirani postupak koji osigurava jedinstveno i ujednačeno postupanje, kao i uvjeti za učinkovitu provedbu ovrhe radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta. > Detalji...

Arhiv

Zadnji članci

2020

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite