Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Arhiv: Rujan 2011
 

U središtu

Arhiva članaka od 1.9.2011 do 30.9.2011

30.9.2011

Posljednje zasjedanje Sabora u ovom sazivu

Bliže se parlamentarni izbori nakon kojih će se izmijeniti sastav dosadašnjeg saziva Sabora. Nakon ljetne stanke, predsjednik Sabora sazvao je 24. sjednicu Hrvatskoga sabora, posljednju u ovom sazivu, koja bi trebala trajati do 21. listopada 2011., uz mogućnost produljenja do kraja listopada. > Detalji...

28.9.2011

Bračna stečevina i sastav ostavine

Kada je u ostavinskom postupku sastav ostavine sporan, tada Zakon o nasljeđivanju propisuje pravila o postupanju. Sastav ostavine može biti sporan zbog toga što bračni drug, koji je nadživio drugog bračnog druga - ostavitelja, zahtijeva izdvajanje pripadajućeg dijela bračne stečevine iz ostavine. Pritom može doći do određenih situacija na koje ukazujemo u nastavku članka. > Detalji...

27.9.2011

Novine u Etičkom kodeksu državnih službenika

Etičkim kodeksom državnih službenika, koji je stupio na snagu u travnju 2011., nadopunjena su načela na kojima je utemeljen Zakon o državnim službenicima te detaljnije uređena pravila ponašanja državnih službenika i etička načela na temelju kojih postupaju prilikom obavljanja službene dužnosti. > Detalji...

26.9.2011

Naknada za rad u radničkom vijeću i drugi troškovi – neka pitanja

Članak 155. Zakona o radu propisuje da radničko vijeće zasjeda i na drugi način obavlja svoje poslove u radno vrijeme, a za rad u radničkom vijeću svaki član ima pravo na naknadu plaće za šest radnih sati tjedno. Odredba je vrlo jasna – poslovi radničkog vijeća obavljaju se za vrijeme radnog vremena. No, prema nekim stajalištima ta odredba Zakona o radu ne pokriva sve poslodavce. > Detalji...

23.9.2011

Dioba suvlasničke zajednice isplatom

Okolnost da je jedan suvlasnik nekretnine koja je predmet razvrgnuća ujedno ovlaštenik prava plodouživanja cijele nekretnine, ozbiljan je razlog za razvrgnuće isplatom. > Detalji...

22.9.2011

Obveza preoblikovanja u športsko dioničko društvo

Zakonom o športu uređuje se sustav športa i športske djelatnosti. Sukladno Zakonu, sustav športa čine fizičke i pravne osobe te školska športska društva. U članku donosimo više o zakonskim odredbama kojima je reguliran pravni položaj profesionalnih športskih klubova. > Detalji...

20.9.2011

Povreda prava na pristup pravnom lijeku

Zakonodavac postupovnim odredbama može ograničiti pravo na pravni lijek u interesu učinkovitog pravosuđa, ali ta ograničenja ne smiju spriječiti niti umanjiti pristup pravnom lijeku na takav način ili do takve mjere da bi sama suština toga prava bila umanjena ili oslabljena. > Detalji...

19.9.2011

Proširenje broja slučajeva u kojim je moguće donijeti rješenje o utvrđivanju građevne čestice

Jedna od novina posljednjih izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju i gradnji jest proširenje broja slučajeva u kojim je moguće donijeti rješenje o utvrđivanju građevne čestice. > Detalji...

16.9.2011

Europska unija: da ili ne, pitanje je sad

Hrvatska je od otvaranja pregovora koji su formalno započeli 3. listopada 2005., a završili 30. lipnja 2011., prošla dugotrajan i zahtjevan put prema EU. Postizanjem dogovora u svih 35 poglavlja formalno su okončani pregovori, međutim, posao još nije gotov. Hrvatskoj političkoj eliti tek predstoji borba i to ponajprije na unutarnjem planu. > Detalji...

15.9.2011

Prestanak ugovora o radu navršenjem godina života i staža osiguranja radnika

Ako radnik tijekom trajanja ugovora o radu navrši određene, zakonom propisane godine života i radnoga staža, ugovor o radu prestaje mu ex lege pri čemu je ispunjavanje uvjeta za starosnu mirovini prema Zakonu o mirovinskom osiguranju irelevantna okolnost za prestanak ugovora o radu sukladno članku 104. točki 3. Zakona o radu. > Detalji...

13.9.2011

Pretpostavke stjecanja prava vlasništva

Prije godinu dana Upravni sud RH odlučivao je u jednom predmetu u kojem je državljanin bivše SFRJ imao kupoprodajni ugovor na kojem nije bio ovjeren potpis prodavatelja, a radilo se o raspolaganju prije 8. listopada 1991. godine, kao dana osamostaljenja RH, pa se postavilo pitanje valjanosti takve isprave za stjecanje prava vlasništva na nekretnini u RH. > Detalji...

12.9.2011

(Ne)plaćanje godišnje naknade i cestarine za osobe s invaliditetom

Novi Zakon o cestama, koji je stupio na snagu u srpnju ove godine, među ostalim propisuje načine financiranja javnih cesta, pri čemu su propisani i određeni izuzeci od plaćanja davanja za korisnike javnih cesta. > Detalji...

9.9.2011

Određivanje otpremnine

Otpremnina je novčana naknada koju poslodavac isplaćuje radniku radi gubitka prihoda uzrokovanog zbog specifičnog načina i vremena prestanka radnog odnosa, a u pravilu su to otkaz bez krivnje radnika i odlazak u mirovinu. > Detalji...

8.9.2011

Sudjelovanje umješača u parničnom postupku

Umješači ili intervenijenti su osobe koje sudjeluju u tuđoj parnici. Budući da presude u parnicama među određenim strankama ponekad imaju izravan ili neizravan pravni učinak i na pravnu situaciju osoba koje uopće nisu stranke u parnici, one svoje interese mogu štititi neposrednim sudjelovanjem u takvoj parnici. > Detalji...

6.9.2011

Novo stajalište Ustavnog suda u vezi bračne stečevine i povjerenja u zemljišne knjige

Ustavni sud RH u nedavnoj je odluci dijelom izmijenio svoje dotadašnje stajalište u vezi postojanja bračne stečevine na nekretnini koja je upisana u zemljišnim knjigama kao vlasništvo samo jednog od supružnika, vezano uz provedbu ovršnog postupka radi naplate duga po kreditu, a sve u vezi s načelom povjerenja u zemljišne knjige. > Detalji...

5.9.2011

Značaj mišljenja komore za konačan izbor javnog bilježnika

Obvezuje li prijedlog Hrvatske javnobilježničke komore kandidata za javnog bilježnika ministra pravosuđa pri donošenju odluke o imenovanju? > Detalji...

2.9.2011

Odgojna narav kaznenopravnih odredbi novog Zakona o sudovima za mladež

Maloljetnička delinkvencija podrazumijeva kaznena djela koja su počinile osobe mlađe od 18 godina života. Kazneni postupak prema maloljetnicima specifičan je s naglaskom na hitnosti i svrhovitosti postupka. Kod tih počinitelja kaznenih djela nije najvažnija vrsta i težina počinjenog kaznenog djela već obilježja osobnosti i ponašanja mlade osobe, okruženja, obitelji, školovanja, slobodnog vremena. > Detalji...

1.9.2011

Povremeni rad redovnih učenika

Arhiv

Zadnji članci

2020

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite