Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Arhiv: Rujan 2015
 

U središtu

Arhiva članaka od 1.9.2015 do 30.9.2015

30.9.2015

Određivanje i jednakost plaća za isto radno mjesto

Glavne odredbe o određivanju i jednakosti plaće sadržane su u člancima 90. i 91. Zakona o radu. Tako je sukladno članku 90. poslodavac dužan radniku obračunati i isplatiti plaću u iznosu utvrđenom propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, odnosno ugovorom o radu. Ako osnove i mjerila za isplatu plaće nisu uređeni kolektivnim ugovorom, poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika dužan ih je utvrditi pravilnikom o radu. > Detalji...

28.9.2015

Konverzija kredita vezanih uz švicarski franak u svjetlu prava Europske unije

Od kad je prije nepunih mjesec dana Vlada RH objavila da namjerava zakonodavnim putem riješiti problem dužnika kredita vezanih uz švicarski franak konverzijom u kredite vezane za euro, oglasili su se mnogi, prvenstveno iz bankarskih krugova, koji smatraju da je takvo rješenje u suprotnosti s pravom Europske unije i da bi takav propis mogao biti stavljen van snage od strane Suda Europske unije, iako je malotko govorio s kojim bi to konkretno odredbama prava Europske unije takvo rješenje bilo u suprotnosti, a još manje u kojem bi postupku Sud Europske unije takav propis mogao staviti van snage. > Detalji...

25.9.2015

Stečaj potrošača

U Narodnim novinama od dana 18. rujna 2015. godine objavljen je Zakon o stečaju potrošača koji stupa na snagu 1. siječnja 2016. Ovaj zakon predstavlja novinu u hrvatskom pravom sustavu te ćemo se ukratko osvrnuti na neke njegove aspekte. > Detalji...

24.9.2015

Najdulje trajanje ugovornog prava prvokupa

Ako su ugovorne strane ugovorile da će jedna od njih imati pravo prvokupa nekretnine koja je predmet određenog ugovora, ta se obveza mora poštovati. O tome koji je najdulji rok ugovorenog prava prvokupa i je li to odredba kognitivne ili dispozitivne naravi, donosimo više u nastavku. > Detalji...

22.9.2015

Zapošljavanje stranaca i dozvola za boravak i rad u RH

Prema Zakonu o strancima, strancem se smatraju sve osobe koje nisu hrvatski državljani, te je pogrešno shvaćanje koje se pojavljuje u široj javnosti prema kojem od ulaska Republike Hrvatske u EU, državljani država članica EU nisu stranci u Republici Hrvatskoj. > Detalji...

21.9.2015

Obveze poslodavaca prema radnicima u vezi pregleda vida i korektivnih pomagala za vid

Zakonom o zaštiti na radu (NN br. 71/14) do donošenja novog propisa iz te materije, a u dijelu u kojem nije s njime u suprotnosti, i nadalje je određena primjena Pravilnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN br. 69/05). Važnost Pravilnika ogleda u se tome što se njime utvrđuju zahtjevi glede sigurnosti i zaštite zdravlja pri radu s računalom, s tim da se njegove odredbe na odgovarajući način primjenjuju na rad kod kuće radnika ili u drugom prostoru, koji nije prostor poslodavca. > Detalji...

18.9.2015

Program školskog mlijeka

Svake godine, zadnje srijede u rujnu, obilježava se Svjetski dan školskog mlijeka. Obrazovne ustanove u cijelom svijetu na taj dan organiziraju razne manifestacije kojima je cilj kroz igru i zabavu promovirati zdravstvene prednosti programa mlijeka u školama. Ove godine obilježavanje Svjetskog dana školskog mlijeka u Republici Hrvatskoj poklopilo se s novom zakonskom regulativom koja uređuje ovo područje. > Detalji...

17.9.2015

Odgovornost nasljednika za dugove ostavitelja u slučaju ustupanja nasljednog dijela drugom sunasljedniku

Prema Zakonu o nasljeđivanju, nasljednik odgovara za ostaviteljeve dugove do visine vrijednosti naslijeđene imovine, s time da na visinu vrijednosti naslijeđene imovine i vrijednost ostaviteljevih dugova koje je nasljednik već podmirio sud pazi samo na prigovor nasljednika. > Detalji...

15.9.2015

Posebni oblici prodaje - inspekcijski nadzor i prekršaji

Nadzor nad provođenjem Zakona o zaštiti potrošača obavljaju tržišni inspektori Ministarstva gospodarstva u skladu s ovlastima određenim Zakonom o inspekcijama u gospodarstvu. > Detalji...

14.9.2015

Otkazivanje ugovora o radu dva puta na temelju istog činjeničnog stanja

Postoji više načina prestanka radnog odnosa, a jedan od njih je prestanak otkazom. U nastavku dajemo prikaz slučaja iz sudske prakse gdje je donesena odluka o tome može li poslodavac zbog istog razloga radniku dva puta dati otkaz, odnosno o opravdanosti i dopuštenosti takvog postupanja. > Detalji...

11.9.2015

FRONTEX

Još od osamdesetih godina i Schengenskog sporazuma, kojim su države članice Europske zajednice odlučile stvoriti teritorij bez unutarnjih granica, postojao je problem u koordinaciji zajedničke kontrole njihovih vanjskih granica. > Detalji...

9.9.2015

Stjecanje i zaštita prava vlasništva stečenog temeljem zakona i parcelacijski elaborat

Sudska zaštita već stečenog prava vlasništva jedna je od najpodnormiranijih materija u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, jer je uređena u samo sedam članaka toga zakona (članak 161. do 167.). U nastavku dajemo prikaz postupka u kojem je sud odlučivao o tome može li se udovoljiti tužbenom zahtjevu kojim se traži utvrđenje stjecanja i zašita prava vlasništva na dijelu katastarske čestice prije formiranja nove čestice, odnosno bez potvrđenog parcelacijskog i geodetskog elaborata. > Detalji...

8.9.2015

Najvažniji prekršaji prema Zakonu o turističkoj inspekciji

Zakon o turističkoj inspekciji uredio je ustrojstvo, poslove i način rada turističke inspekcije te uvjete za imenovanje, prava, obveze i ovlasti turističkih inspektora Ministarstva turizma. Turistički inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora provjerava čitav niz djelatnosti i poslovanja različitih subjekata. > Detalji...

7.9.2015

Neizdavanje računa kao razlog za izvanredni otkaz

U jednom sudskom postupku odlučivalo se o tome predstavlja li neizdavanje računa u ugostiteljskom objektu tešku povredu radne obveze, a zbog koje poslodavac opravdano više nema povjerenja u radnika. > Detalji...

4.9.2015

Objava sudskih pismena u predstečajnom i stečajnom postupku

U gospodarskoj krizi, sukladno potrebi učinkovitijeg rješenja problema insolventnosti poslovnih subjekata, donesen je novi Stečajni zakon koji je stupio na snagu 1. rujna 2015. Njime zakonodavac želi smanjiti troškove i pojednostaviti postupak, među ostalim, i izmjenom odredbi o dostavi sudskih pismena. Pismena za koja je prema prijašnjem Stečajnom zakonu propisana objava u vidu javnog priopćenja te sva ostala za koja je propisana objava putem oglasne ploče suda, od 1. rujna 2015. objavljuju se na internetskoj stranici e-Oglasna ploča sudova. > Detalji...

3.9.2015

Pečati u sudstvu – mjerodavni propisi

U pogledu uporabe pečata s grbom Republike Hrvatske primarno se primjenjuju odredbe Zakona o sudovima i Sudskog poslovnika (posebnih propisa), a tek supsidijarno norme Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske i podzakonskih propisa utemeljenih na potonjem Zakonu, kao općem propisu. > Detalji...

1.9.2015

Ugovor na određeno dulje od tri godine zbog godišnjeg odmora

Poslodavac s istim radnikom smije sklopiti više uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme u trajanju od tri godine ako za to postoji objektivan razlog koji se u tom ugovoru mora navesti. U tom smislu određenu dvojbu predstavlja moguće produljenje više ugovora na određeno na vrijeme dulje od tri godine radi ostvarenja određenih prava radnika iz radnog odnosa (godišnji odmor i sl.) ili drugih objektivnih razloga. > Detalji...

Arhiv

Zadnji članci

2020

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite