Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja > 2012
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 70)
Naslov Datum
Ozakonjenje građevine izgrađene protivno građevinskoj dozvoli 28.12.2012
U povodu vašeg upita u svezi, kako navodite, s obvezom ozakonjenja zgrade koja ima građevinsku dozvolu za 13 stanova i 13 parkirališnih mjesta, dok je u naravi izgrađeno 15 stanova, a u podrumu zgrade je umjesto parkirališnih mjesta izgrađeno nekoliko garaža, obavještavamo vas da se, prema odredbi č...
Privremeno kulturno dobro 27.12.2012
U povodu vašeg pitanja je li za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade koja se nalazi u S. na B. potrebno, kako navodite, mišljenje, tj. potvrda izdana od strane Konzervatorskog odjela da je građevina izgrađena u skladu s posebnim uvjetima, u slučaju kad iz, kako navodite, odredaba Prostornog plana...
Broj etaža koji se može ozakoniti izvan građevinskog područja 19.12.2012
U povodu vašeg pitanja je li moguće ozakonjenje stambenih zgrada izvan građevinskog područja ako je broj njihovih etaža veći od prizemlja i potkrovlja, a jedinica lokalne samouprave nije donijela odluku o mogućnosti ozakonjenja većeg broja etaža od onog propisanog prostornim planom i zakonom, obavje...
Nepokretna kulturna dobra 18.12.2012
U povodu vašeg pitanja je li za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na k. č. br. 2850/1 k. o. P. , koje se, kako navodite, nalaze unutar »Etnološke zone Poljica -Bajčići - Žgaljići«, potrebno da su izgrađene u skladu s, kako navodite, »rješenjem« izdanim od strane Konzervatorskog odjela, tj. u ...
Utjecaj upravnog spora na provedbu postupka prema odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 13.12.2012
U povodu vaše predstavke kojom izražavate nezadovoljstvo u svezi sa činjenicom da se postupak za izdavanje rješenja o izvedenom stanju nastavlja prema odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 86/12) unatoč tome što je u povodu tužbe izjavljene protiv drugostupan...
Ozakonjenje betonare 12.12.2012
U povodu vašeg upita u svezi s mogućnosti ozakonjenja, kako navodite, betonare, obavještavamo vas da se, prema odredbi članka 3. stavak 3. i članka 5. stavak 1. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 86/12), na temelju tog Zakona i pod uvjetima propisanim tim Zakonom, m...
Utvrđivanje statusa pomoćne zgrade 11.12.2012
U povodu vašeg upita u s vezi sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 86/12) obavještavamo vas kako slijedi:
Odabir zakona koji se primjenjuje 6.12.2012
U povodu vašeg pitanja u svezi s ozakonjenjem nezakonito započetog građenja zgrade, odnosno odbacivanja zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade iz razloga što podnositelj zahtjeva nije naveo akt čije izdavanje traži, obavještavamo vas da je u slučaju koji navodite prvostupanjsko tijelo d...
Promjena namjene zgrade te mogućnost izdavanja rješenja za obavljanje djelatnosti u zgradi stambene namjene 4.12.2012
U povodu vaših upita u vezi s promjenom namjene zgrade iz stambene u poslovnu namjenu, a za koju je izdana građevinska i uporabna dozvola za stambenu namjenu, te izdavanja rješenja za obavljanje djelatnosti u zgradi stambene namjene, obavještavamo vas kako slijedi:
Zgrada čiji se balkon ili solarna ploča nalazi iznad površine javne namjene 27.11.2012
U povodu vašeg upita o mogućnosti ozakonjenja nezakonito izgrađene zgrade čiji se, kako navodite, balkon ili »solar« nalazi iznad površine javne namjene, obavještavamo vas da se, prema odredbi članka 6. stavak 2. podstavak 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov, br. 86/12)...
Presuda Upravnog suda kojom je odlučeno da se nezakonito izgrađena zgrada mora ukloniti, nije od utjecaja na mogućnost donošenja rješenja 20.11.2012
U povodu vašeg upita u svezi s mogućnošću donošenja rješenja o izvedenom stanju u slučaju kad je, kako navodite, donesena presuda Upravnog suda kojom je odlučeno da se nezakonito izgrađena zgrada mora ukloniti, obavještavamo vas da ona, kao niti rješenje građevinske inspekcije kojim je naređeno ukla...
Propisi na temelju kojih se donosi rješenje 14.11.2012
U povodu vašeg dopisa, u kojem nas obavještavate da je Hrvatska komora arhitekata donijela »Naputak za pružanje usluga ovlaštenih arhitekata prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 86/12)«, te tražite da ovo Ministarstvo sa spomenutim Naputkom upozna nadležna uprav...
Nadležnost za ozakonjenje nezakonitog hangara za smještaj zrakoplova u Zračnoj luci 13.11.2012
U povodu vašeg upita u svezi s nadležnošću i akta potrebnog za ozakonjenje hangara, za smještaj zrakoplova koji je nezakonito izgrađen u krugu Z. l. Z., obavještavamo vas da je za ozakonjenje navedenog hangara sukladno odredbi članka 8. stavak 1. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ...
Izračun građevinske (bruto) površine nezakonito izgrađene zgrade 12.11.2012
Izračun građevinske (bruto) površine nezakonito izgrađene zgrade, odnosno ta površina bitna je za svrstavanje zgrade u jednu od tri skupine zgrada propisanih odredbama članka 11. stavak 1., članka 12. stavak 1. i članka 13. predmetnog Zakona i s tim u vezi za određivanje dokumentacije koju je potreb...
Pravni položaj pomoćne zgrade 12.11.2012
Na temelju predmetnog Zakona, uz ostale zgrade, ozakoniti se mogu i pomoćne zgrade. Prema odredbi članka 14. tog Zakona pomoćne zgrade u funkciji osnovne zgrade, koje imaju jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50 m² predstavljaju posebnu skupinu zgrada čije je ozakonjenje u odnosu na zg...
Nacrti (tlocrti, presjeci i pročelja) u arhitektonskoj snimci i snimci izvedenog stanja za ozakonjenje nezakonite rekonstrukcije 12.11.2012
Prema odredbi članka 13. stavak 3. podstavak 6. predmetnog Zakona, arhitektonska snimka sadržava nacrte (tlocrti, presjeci i pročelja) u primjerenom mjerilu. Navedena odredba, prema prirodi stvari, podrazumijeva nacrte cijele zgrade, a primjerenost mjerila da ti nacrti u svim slučajevima ne moraju b...
Pomorsko dobro 12.11.2012
Pitanje utvrđivanja granice pomorskog dobra uređeno je Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama (Nar. nov., br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11), s tim da su Uredbom o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (Nar. nov., br. 8/04 i 82/05) propisani, između ostalog, kriteriji i postupak u...
Otvori i istaci na međi 12.11.2012
Prema odredbi članka 6. stavak 3. podstavak 1. predmetnog Zakona, nezakonito izgrađena zgrada ne može se ozakoniti ako je izgrađena na međi s drugom građevnom česticom, planiranom za građenje zgrade, ako na pročelju koje se nalazi na međi ima otvor (prozor, vrata, otvor za prozračivanje, balkon, log...
Priznavanje rashoda po osnovi koncesijske naknade 9.11.2012
KLASA: 410-01/12-01/2422
Legalizacija bespravno zatvorene lođe odnosno balkona 5.11.2012
Lođa odnosno balkon koji je ostakljen ili na neki drugi način zatvoren a da je pri tome zadržao funkciju balkona odnosno lođe ne ozakonjuje se. Navedeni čin može biti u suprotnosti s konzervatorskim pravilima u slučaju da je zgrada pod zaštitom a može izazvati i spor radi zaštite autorskih prava pro...
Potrebna dokumentacija za legalizaciju bespravno zatvorenih lođa i/ili balkona 5.11.2012
Dokumentacija koju je potrebno priložiti za legalizaciju bespravno zatvorene lođe i balkona ovisi o kategoriji građevine na kojoj se nalazi bespravni zahvat. Za legalizaciju bespravne lođe i balkona na građevini većoj od 400 m2 zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju potrebno je...
Može li se podnijeti zahtjev za ozakonjenje jednog nezakonito zatvorenog balkona odnosno lođe ako ih je na zgradi više nezakonito zatvorenih ili se mora podnijeti zahtjev za sve nezakonito zatvorene lođe odnosno balkone 5.11.2012
Moguće je i jedno i drugo. U konkretnom se slučaju stan tretira kao funkcionalna jedinica te je stoga moguće podnijeti zahtjev za legalizaciju bespravne rekonstrukcije jedne funkcionalne jedinice.
Kako i gdje mogu saznati da li je lođa na mom stanu bila projektirana kao zatvorena ili su bivši vlasnici samoinicijativno zatvorili lođu 5.11.2012
U projektnoj dokumentaciji koja je sastavni dio akta za građenje. Ako nemate ni odobrenje ni projektnu dokumentaciji obratite se upravnom tijelu nadležnom za izdavanje akta za gradnju na području na kojem se građevina nalazi.
Osoba ovlaštena za izradu snimka i iskaza površina 5.11.2012
U povodu vašeg upita u svezi, kako navodite, s ovlaštenjem za izradu projekta za legalizaciju prizemne zgrade 50 m2 i tri prizemne garaže, obavještavamo vas da je odredbom članka 13. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 86/12) propisano da zahtjevu za donoš...
Donošenje rješenja u slučaju protivljenja ozakonjenju suvlasnika zgrade 5.11.2012
U povodu vašeg upita u svezi s ozakonjenjem nezakonito izgrađene stambene zgrade na temelju odredaba Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 86/12), obavještavamo vas da u slučaju kad se radi o nezakonito izgrađenoj stambenoj zgradi u suvlasništvu više osoba, tada zahtje...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

< Svi
2012(70)
> Siječanj(3) > Veljača(4) > Ožujak(4) > Travanj(2) > Svibanj(2) > Lipanj(3) > Srpanj(8) > Kolovoz(2) > Rujan(8) > Listopad(9) > Studeni(16) > Prosinac(9)

Područje

Gradnja(69)
Porez na dobit(1)

Izvor

< SviMinistarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite