Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja > 2013
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 33)
Naslov Datum
Ozakonjenje zgrade poljoprivredne namjene i jezera 21.11.2013
REPUBLIKA HRVATSKA
Za utvrđivanje koeficijenta namjene bitna je namjena zgrade, a ne i služi li ona za obavljanje poljoprivredne djelatnosti 4.5.2013
Vezano uz vaš upit, u kojem tražite objašnjenje pojma »poljoprivredno gospodarstvo« koji se koristi u odredbi članka 3. stavak 2. podstavak 1. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 86/12 - u nastavku teksta: Zakona o postupanju), obavještavamo vas da je značenje spomen...
Račun za uplatu naknade 4.5.2013
U povodu vašeg upita o uplati naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, obavještavamo vas da je prema podacima Ministarstva financija otvoren zajednički račun za uplatu navedene naknade na području svih gradova, općina i Grada Zagreba. Broj računa koji se upisuje u rješenje o ob...
Nadležnost za rješavanje žalbi protiv rješenja o naknadi 4.5.2013
U povodu vašeg pitanja koje je upravno tijelo jedince područne (regionalne) samouprave nadležno za odlučivanje o žalbi izjavljenoj protiv rješenja o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, koje rješenje po službenoj dužnosti donosi upravno tijelo jedinice lokalne samouprave na...
Plaćanje prekršajne kazne ne zamjenjuje plaćanje naknade 4.5.2013
U povodu vašeg upita u svezi s plaćanjem naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u postupku donošenja rješenja o izvedenom stanju u skladu s odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 86/12), obavještavamo vas da je odredbom članka 25. stavak...
Povrat sredstava od naknade 4.5.2013
Vezano za vaš upit kome je nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave, prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 86/12 - u nastavku teksta: Zakon o postupanju), dužno dostaviti rješenje o oglašavanju ništavim rješenja o obračunu naknade za zadržavanje nezako...
Podaci za obračun i plaćanje komunalnog i vodnog doprinosa 4.5.2013
Prema odredbi članka 22. stavak 4. predmetnog Zakona upravno tijelo koje je donijelo rješenje o izvedenom stanju dužno je tijelima nadležnim za utvrđivanje komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa, dostaviti podatke potrebne za obračun iznosa tog doprinosa u roku 15 dana od dana izvrsnosti tog rješen...
Odgoda plaćanja komunalnog doprinosa 4.5.2013
U povodu vašeg pitanja je li upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za komunalno gospodarstvo dužno u Odluci o komunalnom doprinosu, propisati: »da se rješenjem o utvrđivanju komunalnog doprinosa odobrava mogućnost odgode plaćanja doprinosa, odnosno odgode početka njegova plaćanja u slu...
Za vrijeme odgode plaćanja komunalnog doprinosa ne može se obračunati kamata 4.5.2013
U povodu vašeg upita u svezi s mogućnosti obračunavanja kamata na iznos komunalnog doprinosa za koje je rješenjem o utvrđivanju odobrena odgoda plaćanja, odnosno odgoda početka njegova plaćanja u slučaju obročne otplate, obavještavamo vas da je odredbom članka 22. stavak 5. Zakona o postupanju s nez...
Utvrđivanje građevne čestice i dovršenje zgrade 4.5.2013
U povodu vašeg upita u svezi s utvrđivanjem građevne čestice zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju te postupka izdavanja potvrde glavnog projekta, dajemo mišljenje kako slijedi:
Obveza prodaje zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 4.5.2013
U povodu vašeg upita o mogućnosti prodaje zemljišta oznake k.č.br. 4511/2 k.o. S, u vlasništvu Republike Hrvatske, veličine 98 m3, bez provedbe javnoga natječaja vlasniku građevine, izgrađene na k.č.br. 4501 i dijelu k.č.br. 4511 obje k.o. S, a koje je zemljište, kako to proizlazi iz doku...
Izvođenje radova na završavanju zgrade 4.5.2013
U povodu vašeg upita u svezi s izvođenjem radova na završavanju zgrade, prema odredbama članka 34. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov, br. 86/12), točnije zatraženog objašnjenja na koje se zgrade odnosi odredba stavka 2. predmetnog članka, obavještavamo vas da se ona odno...
Rješenjem o izvedenom stanju ne mijenja se namjena zemljišta planirana prostornim planom 4.5.2013
Vezano uz upit kakav »status« ima zemljište koje nije građevinska na kojem se ozakonjuje zgrada na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 90/11), obavještavamo vas da se donošenjem rješenja o izvedenom stanju ne mijenja namjena (status) zemljišta, planirana pros...
Evidencija o rješenjima o izvedenom stanju, odbijenim zahtjevima i o naplati naknade 4.5.2013
Prema odredbi članka 37. stavak 1. predmetnog Zakona, upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za poslove komunalnog gospodarstva, na čijem se području nalazi zgrada za koju se donosi rješenje o izvedenom stanju (upravno tijelo jedinice lokalne samouprave), vodi evidenciju o donesenim rje...
Dovršenje postupaka započetih prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji 4.5.2013
U povodu vašeg upita može li se postupak za izdavanje potvrde glavnog projekta za već izgrađene zgrade, za koje je izdana načelna dozvola i lokacijska dozvola na temelju Zakona o gradnji (Nar. nov., br. 175/03 i 100/04), prema odredbi članka 113. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom ure...
Odabir zakona prema kojem će se dovršiti postupak 4.5.2013
U povodu vašeg upita o mogućnosti donošenja rješenja o izvedenom stanju prema odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 90/11), u slučaju u kojem je postupak započeo prema odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 90/11), pa j...
Propisi prema kojima će se dovršiti postupak izračuna naknade 4.5.2013
U povodu vašeg upita o mogućnosti utvrđivanja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru prema odredbama Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (Nar, nov., br. 101/11) ili prema odredbama Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade ...
Tijelo nadležno za dovršenje postupka izračuna naknade 4.5.2013
Što se, pak, tiče tijela nadležnog za donošenje rješenja o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, u slučaju kad se postupak dovršava prema odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 90/11), obavještavamo vas da, sukladno odredbama članka 39...
Donošenje novog rješenja o komunalnom doprinosu 4.5.2013
U povodu vašeg upita o mogućnosti donošenja, kako navodite, novoga rješenja o komunalnom doprinosu, u slučaju kad je postupak izdavanja rješenja o izvedenom stanju započeo prema odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 90/11), a podnositelj zahtjeva je, u smislu...
Pripadnost naknade za zadržavanje 4.5.2013
U povodu vašeg upita o pripadnosti naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, dajemo sljedeće mišljenje.
Potvrda geodetskog elaborata 4.5.2013
U povodu vašeg upita o mogućnosti donošenja rješenja o izvedenom stanju prema odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 90/11), u slučaju kada je, kako navodite, zahtjev za izdavanja spomenutog rješenja podnesen prije stupanja na snagu novoga Zakona o postupanju ...
Porezna olakšica za reinvestiranu dobit 4.5.2013
KLASA: 410-01/12-01/2897
Dijete kao obveznik poreza na promet nekretnina 4.5.2013
KLASA: 410-20/12-01/76
Porez na promet nekretnina i porezna oslobođenja 4.5.2013
KLASA: 410-01/12-01/3007
Podaci za obračun i plaćanje naknade za zadržavanje 4.5.2013
Prema odredbi članka 25. stavak 4. predmetnog Zakona, upravno tijelo koje provodi postupak donošenja rješenja o izvedenom stanju, dužno je upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave, nadležnom za donošenje rješenja o naknadi, dostaviti podatke potrebne za obračun iznosa naknade nakon što utvrdi da ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

< Svi
2013(33)
> Siječanj(8) > Svibanj(24) > Studeni(1)

Područje

Gradnja(29)
Porez na dobit(2)
Porez na promet nekretnina(2)

Izvor

< SviMinistarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite