Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva > Gradnja
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 26)
Naslov Datum
Građenje reklamnog panoa oglasne površine veće od 12 m2 14.12.2011
U povodu vašeg upita o nadležnosti za primjenu odredbe članka 5. Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima (Nar. nov, br. 21/09, 57/10, 126/10, 48/11) kojom je propisano da se bez lokacijske dozvole, a u skladu s potvrđenim glavnim projektom izrađenim u skladu s odlukom nadležnog tijela jedin...
Pristup do zgrade s pomorskog dobra 13.12.2011
U povodu vašeg upita vezanog uz pristup s prometne površine u postupku izdavanja rješenja o izvedenom stanju, dajemo sljedeće mišljenje.
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice 12.12.2011
U povodu vašeg upita o tome treba li prilikom utvrđivanja građevne čestice rješenjem o utvrđivanju građevne čestice uvažavati odredbe važećeg dokumenta prostornog uređenja koje se odnose na građevnu česticu i na građevinu, dajemo sljedeće mišljenje.
Projektant idejnog projekta ne mora biti projektant glavnog projekta 18.11.2011
U povodu vašeg upita glede izrade kompletne projektne dokumentacije od strane jednog odnosno više projektanata, a sve vezano uz raspisivanje javnog natječaja za izradu glavnog i izvedbenog projekta, obavještavamo vas kako slijedi.
Rješenje o izvedenom stanju i potvrda izvedenog stanja 9.11.2011
U povodu vašeg pitanja izdaje li nadležno upravno tijelo potvrdu iz članka 268. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov., br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11 – u nastavku teksta: ZPUG), tj. potvrdu da se za uporabu građevine ne izdaje akt za uporabu, za građevine za koje je doneseno r...
Kriteriji cijepanja propisanih urbanističkih planova uređenja 8.11.2011
Zaprimili smo vaš dopis kojim od ovoga Ministarstva tražite mišljenje i kriterije glede mogućnosti cijepanja propisanih urbanističkih planova uređenja (UPU) na veći broj manjih UPU-a, a vezano uz »vlasničke obuhvate«, odnosno na obuhvate koji objedinjavaju katastarske čestice u vlasništvu inicijator...
Građenje iznad prostora državne ceste 4.11.2011
U povodu vašeg upita o mogućnosti izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju poslovne građevine, na način da se, kako navodite, dijelovi prvog i drugog kata namjeravaju izgraditi iznad prostora državne ceste te s tim u svezi i dokaza pravnog interesa nad dijelom prostora iznad državne ceste, obavješt...
Lokacijska dozvola i davanje koncesije 27.10.2011
U povodu vašeg dopisa kojim komentirate način na koji je uređeno pitanje davanja koncesija na temelju kojih će se provesti zahvat u prostoru, prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov., br. 90/11 – u nastavku teksta: novela Zakona), i posl...
Rekonstrukcija legalne građevine 13.10.2011
Klasa: 360-01/11-02/360
Uporabljivost građevine i etažiranje 13.10.2011
U povodu vašeg pitanja smatra li se građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole odnosno drugog odgovarajućeg akta nadležnog tijela izdanog do 19. lipnja 1991. godine, a koja se prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov., br. 76/07. 38/09, 55/11 i 90/11 – u nastavku teksta: ZPUG),...
Obračun i naplata komunalnog i vodnog doprinosa 12.10.2011
Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov., br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), a niti drugim propisima u postupku izdavanja rješenja o promjeni namjene nije propisana obveza dostave nadležnim tijelima dokumentaciju za obračun i naplatu komunalnog i vodnog doprinosa niti obveza njihovog plaćanja.
Provođenje rješenja o promjeni namjene u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi te izdavanje potvrde da se za uporabu ne izdaje akt za uporabu 12.10.2011
Rješenje o promjeni namjene provodi se u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi ako je u njima upisana namjena građevine drukčija od one određene rješenjem, ali to nije u djelokrugu upravnog tijela koje donosi to rješenje. Potvrda iz članka 268. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Na...
Postupak i uvjeti izdavanja potvrde o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija 12.10.2011
Prije svega, valja istaknuti da se predmetna potvrda izdaje samo za one građevine koje se prema propisima koji uređuju državnu izmjeru i katastar nekretnina evidentiraju u katastarskom operatu, a za koje se ne izdaje akt za uporabu. Ovlast za izdavanje predmetne potvrde sadržana je u odredbi članka ...
Legalizacije zgrada koje se ne mogu ozakoniti na temelju ZPNIZ 12.10.2011
Ako se radi o zgradama koje se ne mogu ozakoniti (»legalizirati«) prema odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 90/11), jer se nalaze u područjima ili na površinama ili su takve pojedinačne zgrade određene u članku 5. tog Zakona, tada će mogućnost njihova ozako...
Građenje antenskih stupova elektroničke komunikacije infrastrukture mobilnog operatera 11.10.2011
U povodu vašeg dopisa u kojem izražavate neslaganje s time što je Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima (Nar. nov., br. 48/11) propisano da se bez akta kojim se odobrava građenje i lokacijske dozvole mogu graditi samostojeći antenski stupovi, obavještava...
Uvjerenje katastarskog ureda, DGU-a, odnosno upravnog tijela, da je zgrada izgrađena do 15. veljače 1968., dokaz je da zgrada nije nezakonito izgrađena 10.10.2011
Odredbom članka 116. stavak 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov., br. 90/11) propisano je da se građevina, upisana u zemljišnoj knjizi bez zabilježbe da je za nju priložen akt za uporabu, smatra građevinom izgrađenom bez akta na temelju kojega se može pr...
Uređenje građevinskog zemljišta 5.10.2011
Glede vašeg upita vezano uz primjenu odredbe članka 136. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov., br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), prema kojoj sklapanje ugovora o uređenju građevinskog zemljišta ne isključuje primjenu posebnih propisa o javnoj nabavi, mišljenja smo da se naveden...
Lokacijska dozvola s faznim građenjem pojedinih cjelina 4.10.2011
Na postupak ozakonjenja zgrada izgrađenih bez ili protivno odobrenju za građenje, za koje je izdana lokacijska dozvola, ali do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov., br. 90/11) nije podnesen zahtjev za izdavanje potvrde izvedenog stanja, pr...
Lokacijska dozvola i potvrda glavnog projekta za izgrađenu građevinu 4.10.2011
Prema odredbama ZPNIZ-a, zgrade izgrađene bez ili protivno odobrenju za građenje, nakon 21. lipnja 2011. ne mogu se ozakoniti. Međutim, kako ZPUG-om više nije isključena mogućnost izdavanja rješenja o uvjetima građenja i potvrde glavnog projekta u slučajevima u kojima je zgrada, izgrađena bez akta z...
Dovršenje postupka izdavanja potvrde izvedenog stanja za transformatorske stanice s pripadajućim energetskim kablovima 29.9.2011
U povodu vašeg upita o mogućnosti izdavanja potvrde izvedenog stanja za dovršenje »legalizacije«, bespravno izgrađene građevine, tj. transformatorske stanice s pripadajućim energetskim kablovima, obavještavamo vas da je prema odredbi članka 113. stavak 1. prijelaznih i završnih odredaba Zakona o izm...
Pozitivna zabilježba o aktu za uporabu nije uvjet za otuđenje zgrade niti jedini dokaz da zgrada nije nezakonito izgrađena 28.9.2011
»Dana 10. kolovoza 2011. stupili su na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov., br. 90/11 – u nastavku teksta: ZID ZPUG) i Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 90/11 – u nastavku teksta: Zakon o postupanju). Ti zakoni, uz os...
Građenje plastenika 20.9.2011
U povodu vašeg upita vezanog uz izgradnju plastenika sa sustavom grijanja na, kako navodite, poljoprivrednom zemljištu u M. G., obavještavamo vas da se prema odredbi članka 2. postavka 16. alineje 4. Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima (Nar. nov., br. 21/09, 57/10, 126/10 i 48/11), bez ...
Etažiranje građevina 7.9.2011
Prema odredbi članka 71. stavka 5. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov., br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), ugostiteljsko-turističke građevine namijenjene smještaju i pratećim sadržajima trgovačke, uslužne, ugostiteljske, športske, rekreacijske, zabavne i slične namjene u izdvojenim građ...
Troškovi utvrđivanja posebnih uvjeta 7.9.2011
U povodu vašeg pitanja naplaćuju li se u postupcima izdavanja rješenja o uvjetima građenja posebni uvjeti za gradnju izdani od javnopravnih tijela, obavještavamo vas da se posebni uvjeti u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja pribavljaju i izdaju po službenoj dužnosti.
Značenje lokacijske dozvole u postupku donošenja rješenja o izvedenom stanju 7.9.2011
U povodu vašeg upita o mogućnosti izdavanja rješenja o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito izgrađene stambene zgrade, sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 90/11), a za koju zgradu je izdana lokacijska dozvola za »legalizaciju«, sukladno odred...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2011(25) 2010(1)

Područje

< SviGradnja

Izvor

< SviMinistarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite