Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva > 2013
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 99)
Naslov Datum
Što je invalidnost 2.9.2013
Invalidnost postoji kada je kod osiguranika, zbog promjena u zdravstvenom stanju koje se ne mogu otkloniti liječenjem, radna sposobnost trajno smanjena za više od polovice prema tjelesno i psihički zdravome osiguraniku iste ili slične naobrazbe i sposobnosti (profesionalna nesposobnost za rad). Posl...
Kako ostvariti staž osiguranja s povećanim trajanjem 2.9.2013
Važećim Zakonom o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, utvrđen je krug osoba kojima se, zbog rada na osobito teškim i za zdravlje i radnu sposobnost štetnim radnim mjestima, utvrđuje staž osiguranja s povećanim trajanjem i snižava dobna granica za stjecanje prava na starosnu mirovinu u obveznom m...
Radni odnos umirovljenika 2.9.2013
Odredbom članka 90. stavka 3. Zakona o mirovinskom osiguranju propisano je da se korisniku mirovine koji se zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja, isplata mirovine obustavlja. Dakle, ukoliko korisnik mirovine stupi u radni odnos, obustavlja mu se isplata mi...
Obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje 2.9.2013
Ovaj oblik mirovinskog osiguranja uveden je 1. siječnja 2001. godine u cilju proširenja izvora financiranja u odnosu na javni mirovinski sustav, čime se nastojala postići veća odgovornost pojedinca za sigurnost u starosti. Radi se o dugoročnim ulaganjima na individualne račune članova mirovinskih fo...
Gdje i kako izabrati obvezni mirovinski fond 2.9.2013
Sve osobe u roku 6 mjeseci od dana stjecanja svojstva osiguranika u sustavu generacijske solidarnosti trebaju, na šalteru Središnjeg registra osiguranika (Regos) u bilo kojoj poslovnici Financijske agencije (FINA), izabrati obvezni mirovinski fond (OMF). Osiguranike koji nisu izvršili izbor obveznog...
Što je osobni račun osiguranika u mirovinskom fondu 2.9.2013
To je račun u obveznom mirovinskom fondu na koji se redovito izdvaja 5 % bruto plaće. Osiguranik u svakom trenutku može saznati koliko novca ima na računu i koliko je „zaradio“ od prinosa fonda, a može ga i prenijeti u drugi fond radi veće dobiti i buduće veće mirovine. Sredstva na tom računu trajno...
Kako promijeniti mirovinski fond 2.9.2013
Ukoliko ste već registrirani u jednom fondu ili ste nezadovoljni fondom u koji vas je rasporedio Središnji registar osiguranika (Regos), možete pristupiti drugom obveznom fondu. Promjena obveznog fonda obavlja se prijavom Regosu. Obvezni fond može se promijeniti protekom pet radnih dana od prethodno...
Što je mirovinsko osiguravajuće društvo 2.9.2013
Mirovinsko osiguravajuće društvo, isplaćuje mirovine u sklopu obveznog mirovinskog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje i miroivine i druga mirovinska davanja u sklopu doborovljnoga mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje. Mirovinsko osi...
Što je dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje 2.9.2013
Ovaj oblik mirovinskog osiguranja temelji se na dobrovoljnosti, uveden je u cilju poticanja širenja oslonca socijalne sigurnosti i veće odgovornosti pojedinca za sigurnost u starosti, a obuhvaća sve zainteresirane osobe s prebivalištem u Hrvatskoj. Temelji se na odvojenosti funkcije prikupljanja dop...
Što su izaslani radnici 2.9.2013
Izaslani (detaširani radnici) su radnici koje poslodavac iz jedne države ugovornice, radi izvođenja radova, upućuje na rad u drugu državu ugovornicu. Prema bilateralnim ugovorima o socijalnom osiguranju, rad izaslanog radnika može trajati u pravilu do 12/24 mjeseca, ovisno o tome kako su države među...
Isplata naknade za posredovanje u prometu nekretnine 1.8.2013
Posrednička naknada u posredovanju u prometu nekretnina regulirana je glavom V Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (Narodne novine broj 107/07 i 144/12) (u daljnjem tekstu: Zakon) koji u članku 27. stavku 1. određuje „da se visina posredničke naknade slobodno određuje ugovorom o posredovanju....
Kako će konkurencija iz drugih država članica EU utjecati na hrvatsko tržište usluga 14.5.2013
Slobodno tržište Europske unije otvara mogućnost konkuriranja koje će pridonijeti sniženju cijena usluga hrvatskim građanima, kao i povećanju poduzetničkih prilika za investicije i nova zapošljavanja. Hrvatski poduzetnici će imati znatno veće mogućnost tržišnog natjecanja kako bi stekli i održali vi...
Što znači sloboda pružanja usluga za hrvatske poduzetnike i na koji tržišni prostor se ta sloboda odnosi 14.5.2013
Pružatelji usluga s registriranim sjedištem poslovanja u Hrvatskoj mogu pružati svoje usluge na cijelom Europskom gospodarskom prostoru, pod jednakim uvjetima kao i drugi pružatelji usluga, bez obveze ponovne registracije poslovnog nastana. Sloboda pružanja usluga odnosi se na sve države ugovornice ...
Kako je u Hrvatskoj uređen pravni okvir za slobodno tržište usluga 14.5.2013
Opći okvir za pravo poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga u Republici Hrvatskoj uređen je Zakonom o uslugama (NN 80/11) koji je usklađen s EU Direktivom 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu.
Odnosi li se pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga na sve uslužne djelatnosti 14.5.2013
Kako u Europskoj uniji, tako i u Hrvatskoj, pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga odnosi se na mnoge tržišne usluge kao što su graditeljstvo, arhitektura, turizam, smještaj i ugostiteljstvo, zabava i rekreacija, poslovno savjetovanje, posredovanje u prometu nekretnina, mediji i izdavaštv...
Na koje uslužne djelatnosti se ne primjenjuje hrvatski Zakon o uslugama 14.5.2013
Zakon o uslugama ne primjenjuje se na ne-gospodarske usluge od općeg interesa, financijski sektor, promet, zdravstvo, posredovanja za privremeno zapošljavanje, privatnu zaštitu, audiovizualne medije, elektroničke komunikacije, igre na sreću i javne bilježnike. Navedena područja su u Europskoj uniji ...
Zahtijeva li Zakon o uslugama privatizacije uslužnih djelatnosti i ukidanje državnih potpora 14.5.2013
Zakona o uslugama ne utječe na pitanje privatizacija i ukidanja monopola, politike državnih potpora u okviru pravila tržišnog natjecanja, kao niti na ostvarivanje temeljnih prava, prava radnika i socijalnu sigurnost, kaznenopravne odredbe, porezni sustav i sl.
Ukoliko su odredbe posebnog propisa koji uređuje uvjete za poslovni nastan ili slobodno pružanje usluga u suprotnosti s odredbama Zakona o uslugama, koje će se odredbe primjenjivati 14.5.2013
U slučaju suprotnosti posebnih propisa u specifičnim sektorima ili za specifične struke (primjerice propisi o radu izaslanih radnika, propisi o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, propisi o izvođenju djelatnosti televizijskog emitiranja i propisi o reguliranim profesijama) sa Zakonom o usluga...
Hoće li se olakšati procedura registracije poslovanja u Hrvatskoj 14.5.2013
U Hrvatskoj će uskoro biti i dostupan elektronički brzi postupak registracije poslovnog nastana pružatelja usluga putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge koja se razvija u digitalni portal za poduzetnik. Na taj način će se olakšati proces registracije i započinjanja poslovanja u Hrvatskoj, obzir...
Kada će se ukloniti razne administrativne prepreke u uslužnom sektoru 14.5.2013
Započete su analize uvjeta poslovanja u Hrvatskoj temeljem kojih će se uklanjati prepreke slobodi pružanja usluga na hrvatskom tržištu, sukladno zahtjevima Europske unije i praksi država članica. Administrativno pojednostavljenje i olakšavanje uvjeta poslovanja jedan je od ključnih uvjeta daljnje li...
Koji uvjeti se jamče prilikom ishođenje odobrenja za pristup i pružanje usluga u Hrvatskoj 14.5.2013
Jamči se sloboda pružanja usluga, bez diskriminacije temeljem državljanstva, prebivališta ili države gdje je registrirano sjedište poslovanja. Prilikom ishođenja odobrenja za obavljanje uslužnih djelatnosti nadležna tijela su dužna jednako postupati pod istim uvjetima. Administrativni uvjeti za pris...
Kako Informacijski sustav unutarnjeg tržišta može koristiti poduzetnicima 14.5.2013
Sa svrhom ubrzanja administrativnih uvjeta poslovanja na unutarnjem tržištu, Europska komisija je razvila Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI sustav) koji služi državama ugovornicama Europskog gospodarskog prostora za elektroničku razmjenu informacija na području usluga, profesionalnih kval...
Ukoliko pružatelj usluge iz države ugovornice Europskog gospodarskog prostora u Hrvatskoj pruža uslugu, da li je obvezan prijaviti svoj boravak 14.5.2013
Da, sukladno članku 157. Zakona o strancima (NN 130/11), državljanin države ugovornice Europskog gospodarskog prostora koji namjerava boraviti duže od 3 mjeseca u Hrvatskoj, dužan je, najkasnije u roku od 8 dana od isteka 3 mjeseca boravka, prijaviti privremeni boravak nadležnoj policijskoj upravi, ...
Postoji li jedno mjesto na kojem hrvatski poduzetnici mogu dobiti poslovne informacije 14.5.2013
Poduzetnici mogu sve poslovne informacije besplatno i dobiti putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge koja se nalazi u Centru za poslovne informacije pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Na internetskoj stranici su objavljeni razni javni registri, poslovne informacije o pokretanju poslovne aktivnos...
Što znači pojam stavljanje na tržište 6.5.2013
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti („Narodne novine“ br. 20/10) uređuje način propisivanja tehničkih zahtjeva za proizvode i postupaka ocjenjivanja sukladnosti s propisanim zahtjevima te donošenje propisa koji uređuju, između ostalog, tehničke zahtjeve koje moraju z...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

< Svi
2013(99)
> Siječanj(51) > Travanj(16) > Svibanj(21) > Kolovoz(1) > Rujan(10)

Područje

Ostalo(37)
Porez na promet nekretnina(1)
Radno-pravni odnosi(61)

Izvor

< SviMinistarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite