Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva > 2011
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 75)
Naslov Datum
Primjena lex specialis u radnopravnim odnosima 16.12.2011
KLASA: 110-01/11-01/409
Građenje reklamnog panoa oglasne površine veće od 12 m2 14.12.2011
U povodu vašeg upita o nadležnosti za primjenu odredbe članka 5. Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima (Nar. nov, br. 21/09, 57/10, 126/10, 48/11) kojom je propisano da se bez lokacijske dozvole, a u skladu s potvrđenim glavnim projektom izrađenim u skladu s odlukom nadležnog tijela jedin...
Pristup do zgrade s pomorskog dobra 13.12.2011
U povodu vašeg upita vezanog uz pristup s prometne površine u postupku izdavanja rješenja o izvedenom stanju, dajemo sljedeće mišljenje.
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice 12.12.2011
U povodu vašeg upita o tome treba li prilikom utvrđivanja građevne čestice rješenjem o utvrđivanju građevne čestice uvažavati odredbe važećeg dokumenta prostornog uređenja koje se odnose na građevnu česticu i na građevinu, dajemo sljedeće mišljenje.
Parcelacija građevinskog zemljišta 28.11.2011
U povodu vašeg pitanja na temelju kojeg akta se može izvršiti odvajanje dijela građevne čestice koja je privedena namjeni od dijela koji to nije, a koje je podobno za povrat prijašnjem vlasniku na temelju odredaba Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (N...
Radni odnos člana uprave 23.11.2011
Odredbom članka 2. stavka 3. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 149/09 i 61/11, dalje kao: ZOR ) propisano je da fizička osoba koja je kao član uprave, izvršni direktor ili u drugom svojstvu prema posebnom zakonu, pojedinačno i samostalno ili zajedno i skupno, ovlaštena voditi poslove poslodavca, ...
Ugovor o poslovno - tehničkoj suradnji 21.11.2011
KLASA: 110-01/11-01/357
Projektant idejnog projekta ne mora biti projektant glavnog projekta 18.11.2011
U povodu vašeg upita glede izrade kompletne projektne dokumentacije od strane jednog odnosno više projektanata, a sve vezano uz raspisivanje javnog natječaja za izradu glavnog i izvedbenog projekta, obavještavamo vas kako slijedi.
Pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora 17.11.2011
KLASA:110-01/11-01/372
Unaprijed određeni iznos naknade štete 15.11.2011
KLASA: 110-01/11-01/349
Ostvarivanje prava na godišnji odmor u slučaju korištenja neplaćenog dopusta 14.11.2011
U pogledu prava na godišnji odmor osoba kojima je tijekom godine odobren neplaćeni dopust, mišljenja smo da iz odredbe čl. 58. ZOR-a proizlazi da svaki radnik koji se prvi put zaposli ili koji ima prekid rada između dva radna odnosa duži od osam dana, stječe pravo na godišnji odmor određen na način ...
Sadržaj termina sezonski posao 14.11.2011
Odredbom članka 53. stavka 1. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 149/09 i 61/11, nastavno: ZOR) propisano je da tijekom svakog vremenskog razdoblja od dvadeset četiri sata, radnik ima pravo na dnevni odmor od najmanje dvanaest sati neprekidno. U stavku 2. istoga članka navodi se iznimka prema kojoj...
Način osposobljavanja pripravnika 14.11.2011
Odredbom čl. 38. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 149/09 i 61/11, dalje kao: ZOR) predviđena je mogućnost da poslodavac u okviru osposobljavanja pripravnika za samostalan rad istoga može privremeno uputiti i na rad kod drugog poslodavca, a pojedinosti s tim u vezi (primjerice, o trajanju takvog ...
Rješenje o izvedenom stanju i potvrda izvedenog stanja 9.11.2011
U povodu vašeg pitanja izdaje li nadležno upravno tijelo potvrdu iz članka 268. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov., br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11 – u nastavku teksta: ZPUG), tj. potvrdu da se za uporabu građevine ne izdaje akt za uporabu, za građevine za koje je doneseno r...
Određivanje plaće 9.11.2011
Na pitanje o mogućnosti obračuna plaća radnicima temeljem “prosječnog godišnjeg fonda sati” nismo u mogućnosti eksplicitno odgovoriti iz razloga što Zakon o radu (“Narodne novine” broj 149/01 i 61/11, dalje kao: ZOR) propisuje samo načelne odredbe o plaći te obvezuje poslodavca da sve druge pojedino...
Sindikalni predstavnik i povjerenik 8.11.2011
U svezi Vašega upita koji se odnosi na zastupanje sindikata XX kod poslodavca – YY, obavještavamo Vas da smo mišljenja da iz odredbe čl. 248. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 149/09 i 61/11, dalje kao: ZOR) proizlazi da svaki sindikat, samostalno odlučuje o načinu njihovog zastupanja kod posloda...
Kriteriji cijepanja propisanih urbanističkih planova uređenja 8.11.2011
Zaprimili smo vaš dopis kojim od ovoga Ministarstva tražite mišljenje i kriterije glede mogućnosti cijepanja propisanih urbanističkih planova uređenja (UPU) na veći broj manjih UPU-a, a vezano uz »vlasničke obuhvate«, odnosno na obuhvate koji objedinjavaju katastarske čestice u vlasništvu inicijator...
Vođenje evidencije o radnom vremenu 7.11.2011
Vođenje evidencije o radnom vremenu dužan je osigurati poslodavac. Poslodavci ovu obvezu najčešće izvršavaju na način da rukovodeće radnike zaduže za vođenje evidencije za radnike čijim obavljanjem poslova oni rukovode ili koordiniraju, ali ne vidimo smetnju da evidenciju radnog vremena obavljaju i ...
Građenje iznad prostora državne ceste 4.11.2011
U povodu vašeg upita o mogućnosti izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju poslovne građevine, na način da se, kako navodite, dijelovi prvog i drugog kata namjeravaju izgraditi iznad prostora državne ceste te s tim u svezi i dokaza pravnog interesa nad dijelom prostora iznad državne ceste, obavješt...
Otkaz radniku u slučaju kada nije utemeljeno radničko vijeće 2.11.2011
KLASA: 100-01/11-01/360
Lokacijska dozvola i davanje koncesije 27.10.2011
U povodu vašeg dopisa kojim komentirate način na koji je uređeno pitanje davanja koncesija na temelju kojih će se provesti zahvat u prostoru, prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov., br. 90/11 – u nastavku teksta: novela Zakona), i posl...
Rekonstrukcija legalne građevine 13.10.2011
Klasa: 360-01/11-02/360
Uporabljivost građevine i etažiranje 13.10.2011
U povodu vašeg pitanja smatra li se građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole odnosno drugog odgovarajućeg akta nadležnog tijela izdanog do 19. lipnja 1991. godine, a koja se prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov., br. 76/07. 38/09, 55/11 i 90/11 – u nastavku teksta: ZPUG),...
Obračun i naplata komunalnog i vodnog doprinosa 12.10.2011
Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov., br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), a niti drugim propisima u postupku izdavanja rješenja o promjeni namjene nije propisana obveza dostave nadležnim tijelima dokumentaciju za obračun i naplatu komunalnog i vodnog doprinosa niti obveza njihovog plaćanja.
Provođenje rješenja o promjeni namjene u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi te izdavanje potvrde da se za uporabu ne izdaje akt za uporabu 12.10.2011
Rješenje o promjeni namjene provodi se u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi ako je u njima upisana namjena građevine drukčija od one određene rješenjem, ali to nije u djelokrugu upravnog tijela koje donosi to rješenje. Potvrda iz članka 268. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Na...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

< Svi
2011(75)
> Siječanj(2) > Veljača(8) > Ožujak(5) > Travanj(4) > Svibanj(8) > Lipanj(3) > Srpanj(3) > Rujan(10) > Listopad(12) > Studeni(16) > Prosinac(4)

Područje

Gradnja(25)
Ostalo(1)
Radno-pravni odnosi(48)
Zakon o trgovini(1)

Izvor

< SviMinistarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite