Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 2 / 23
Dokumenti od 26 do 50 (od ukupno 568)
Naslov Datum
Evidencija radnog vremena radnika koji rade u smjenskom sustavu 10.7.2015
Vezano uz Vaš upit o načinu vođenja evidencije radnog vremena vatrogasaca, odnosno radnika koji rade u smjenskom sustavu, u turnusu od 12/24 i 12/48 sati, i to u pogledu načina evidentiranja dana godišnjeg odmora, dana bolovanja, dana plaćenih dopust, upućujemo slijedeće mišljenje:
Zaštita dostojanstva radnika 9.7.2015
Člankom 150. stavkom 3. Zakona o radu (NN br. 93/14, nastavno: ZOR) nije propisana obveza savjetovanja s radničkim vijećem prije donošenja odluka vezanih za zaštitu dostojanstva radnika.
Pravo povratka na prethodne ili odgovarajuće poslove 7.7.2015
Radnik koji je koristio pravo na mirovanje radnog odnosa do treće godine djetetova života, ima se pravo vratiti na poslove na kojima je radio prije korištenja toga prava.
Dostava obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine 7.7.2015
Povreda članka 93. stavka 1. Zakona o radu predstavlja osnovu i obvezu inspektora rada za donošenjem upravne mjere usmenim rješenjem u zapisnik o provođenju inspekcijskog nadzora kojom će poslodavcu narediti da dostavi radniku obračun iz kojeg je vidljivo kako je utvrđen iznos plaće, naknade plaće i...
Prestanak radnog odnosa srednjoškolskog nastavnika 2.7.2015
Sukladno članku 112. Zakona o radu koji Zakon je opći izvor radnog prava, radni odnos prestaje kada radnik navrši šezdeset pet godina života i petnaest godina mirovinskog staža, osim ako se poslodavac i radnik drukčije ne dogovore.
Noćni rad maloljetnika 1.7.2015
Sukladno članku 20. Zakona o radu maloljetnik s petnaest godina i stariji od petnaest godina, osim onoga koji pohađa obvezno osnovno obrazovanje, može se zaposliti uz ovlaštenje zakonskog zastupnika, dakle roditelja ili skrbnika. Međutim, maloljetnik se ne smije zaposliti na poslovima koji mogu ugro...
Obveza vođenja evidencije radnog vremena 1.7.2015
Zakon o radu propisuje u članku 5. da je poslodavac dužan voditi evidenciju o radnicima koji su kod njega zaposleni te obvezu dostavljanje iste inspektoru rada na njegov zahtjev. Evidencija mora sadržavati podatke o radnicima i o radnom vremenu. Ukoliko poslodavac ne vodi evidenciju o radnicima i o ...
Radno vrijeme na službenom putu 30.6.2015
Radno vrijeme radnika upućenog na službeni put utvrđuje se prema njegovom ugovorenom redovitom radnom danu, a ako bi na službenom putu efektivno radio duže od ugovorenog radnog vremena, radilo bi se o prekovremenom radu, te bi on ostvario pravo na naknadu za stvarno odrađene prekovremene sate.
Povremeni rad redovnih učenika 24.6.2015
Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, propisano je da srednjoškolske ustanove mogu obavljati poslove posredovanja za povremeni rad svojih redovnih učenika.
Sadržaj obračuna plaće 24.6.2015
Obrasci nisu službeno prošireni. Međutim, poslodavci obrasce IP1 i NP1 mogu prilagoditi, odnosno proširiti sadržajem podataka koje oni vode, kao što je prikazano u primjeru obrasca. Pri tome moraju voditi računa da takvi obračuni po svom sadržaju, strukturi i obliku moraju odgovarati obrascima koji ...
Zapošljavanje redovitog studenta 23.6.2015
Uvjeti i način zapošljavanja redovitih studenata, sukladno članku 88. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uređen je Pravilnikom o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata (nastavno: Pravilnik). Pravilnik u članku 5. predviđa mogućnost zapošljavanje redovitih studenata s...
Radni odnos redovnog studenta 23.6.2015
Uvjeti i način zapošljavanja redovitih studenata, sukladno članku 88. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uređen je Pravilnikom o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata (nastavno: Pravilnik).
Radni odnos maloljetnika 17.6.2015
Sukladno članku 20. Zakona o radu maloljetnik s petnaest godina i stariji od petnaest godina, osim onoga koji pohađa obvezno osnovno obrazovanje, može se zaposliti uz ovlaštenje zakonskog zastupnika, dakle roditelja ili skrbnika. Roditelj odobrenje daje samostalno, dok skrbnik navedeno ovlaštenje mo...
Prilagođavanje obračuna plaće 17.6.2015
U skladu sa člankom 9. Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN br. 32/15), kojim je propisano da su obrasci obračuna isplaćene plaće, neisplaćene plaće, odnosno naknade plaće, isplaćene otpremnine i neisplaćene otpremnine sastavni dio Pravilnika, proizlazi njihova obve...
Kršenje obveze iz radnog odnosa odbijanjem primitka obračuna plaće 17.6.2015
U skladu sa člankom 9. Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN br. 32/15), kojim je propisano da su obrasci obračuna isplaćene plaće, neisplaćene plaće, odnosno naknade plaće, isplaćene otpremnine i neisplaćene otpremnine sastavni dio Pravilnika, proizlazi njihova obve...
Predaja obračuna plaće radniku 15.6.2015
U skladu sa člankom 9. Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN br. 32/15), kojim je propisano da su obrasci obračuna isplaćene plaće, neisplaćene plaće, odnosno naknade plaće, isplaćene otpremnine i neisplaćene otpremnine sastavni dio Pravilnika, proizlazi njihova obve...
Obračun plaće prilikom obustave 15.6.2015
U skladu sa člankom 9. Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN br. 32/15), kojim je propisano da su obrasci obračuna isplaćene plaće, neisplaćene plaće, odnosno naknade plaće, isplaćene otpremnine i neisplaćene otpremnine sastavni dio Pravilnika, proizlazi njihova obve...
Prethodno iskustvo na poslovima zaštite na radu 15.6.2015
Novim Pravilnikom o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 112/14 i stupio je na snagu dana 02. listopada 2014. godine, kao uvjet za polaganje navedenog ispita nije propisano da kandidat mora imati radno iskustvo na poslovima zaštit...
Obračun plaće 12.6.2015
U skladu sa člankom 9. Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN br. 32/15), kojim je propisano da su obrasci obračuna isplaćene plaće, neisplaćene plaće, odnosno naknade plaće, isplaćene otpremnine i neisplaćene otpremnine sastavni dio Pravilnika, proizlazi njihova obve...
Provođenje natječaja i odabir kandidata za radno mjesto 11.6.2015
Zakonom o radu, kao općim propisom kojim se uređuju radni odnosi u Republici Hrvatskoj, nije reguliran institut natječaja, niti je propisana obveza poslodavca za njegovim provođenjem. Međutim, obveza objavljivanja natječaja i uvjeti po kojima se provodi mogu se propisati posebnim zakonom, kolektivni...
Prekovremeni rad 11.6.2015
Odredbom članka 65. stavka 6. Zakona o radu (NN br. 93/14) propisana su ograničenja u pogledu kategorije radnika koji mogu raditi prekovremeno samo ako dostave poslodavcu pisanu izjavu na takav rad.
Obračun plaće i vođenje evidencije radnog vremena 11.6.2015
Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima („Narodne novine“, br. 32/15) propisano je koje podatke o radnom vremenu poslodavac obvezatno mora voditi, ali nije propisan obvezatan oblik obrasca. Napominjemo da poslodavac nije obvezan voditi podatke koji kod radnika ne postoje u mje...
Obračun neisplaćene plaće 11.6.2015
Sukladno članku 93. Zakona o radu poslodavac je dužan, najkasnije petnaest dana od dana isplate plaće, naknade plaće ili otpremnine, radniku dostaviti obračun iz kojeg je vidljivo kako su ti iznosi utvrđeni. Poslodavac koji na dan dospjelosti ne isplati plaću, naknadu plaće ili otpremninu ili ih ne ...
Poslovno uvjetovani otkaz 10.6.2015
Zakon o radu predviđa kao jedan od načina prestanka ugovora o radu poslovno uvjetovan otkaz koji poslodavac jednostrano izjavljuje radniku ako za navedeno ima opravdan razlog. Pri odlučivanju o poslovno uvjetovanom otkazu, poslodavac mora voditi računa o trajanju radnog odnosa, starosti i obvezama u...
Raspored korištenja godišnjeg odmora 9.6.2015
Sukladno odredbi članka 85. Zakona o radu poslodavac je dužan donijeti raspored korištenja godišnjeg odmora, u skladu s kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu i ovim Zakonom, najkasnije do 30. lipnja tekuće godine. Također, poslodavac mora radnika najmanje petnaest dana prije kori...
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 23 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2015(110) 2014(98) 2013(99) 2012(92)
2011(75) 2010(71) 2009(18) 2008(1)
2007(3) 2006(1)

Područje

Gradnja(26)
Ostalo(47)
Porez na promet nekretnina(1)
Radno-pravni odnosi(448)
Zakon o elektroničkoj trgovini(7)
Zakon o posredovanju u prometu nekretnina(22)
Zakon o trgovini(17)

Izvor

< SviMinistarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite