Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 3 / 23
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 568)
Naslov Datum
Zapošljavanje radnice na određeno vrijeme uslijed potrebe zamjene trudne radnice 3.6.2015
Radni odnos s osobom „B“ predstavlja ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme do povratka na rad druge radnice i kao takav će istekom toga roka prestati sukladno čl. 112. t. 3. Zakona o radu. Navedeno predstavlja zakonit način prestanak predmetnog ugovora o radu neovisno da li će osoba „B“ tada z...
Zastara potraživanja iz radnog odnosa 2.6.2015
Zastara prekršajnog progona određena je člankom 13. Prekršajnog zakona („Narodne novine“ broj 107/07, 39/13, 157/13) i počinje teći danom kad je prekršaj počinjen. Ukoliko je dan počinjenja prekršaja do 31. svibnja 2013. godine određena je u trajanju od tri godine, odnosno četiri godine od 1. lipnja...
Rad stranih studenata 2.6.2015
Povremeni rad redovitih studenata uređen je Pravilnikom o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata.
Zapošljavanje sukladno pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta 25.5.2015
Zakon o radu u članku 26. propisuje da je poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika dužan donijeti i objaviti pravilnik o radu kojim se uređuju plaće, organizacija rada, postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika te mjere zaštite od diskriminacije i druga pitanja važna za radnike za...
Uskrata plaće radniku za vrijeme sudjelovanja u štrajku 25.5.2015
Odredbom članka 216. Zakona o radu propisano je da radnik koji je sudjelovao u štrajku, plaća i dodaci na plaću mogu se umanjiti razmjerno vremenu sudjelovanja u štrajku.
Utjecaj godišnjeg odmora na vrstu ugovora o radu 22.5.2015
Zakon o radu u članku 77. određuje kako radnik ima za svaku kalendarsku godinu pravo na godišnji odmor od najmanje četiri tjedna. Kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu može se utvrditi trajanje godišnjeg odmora duže ...
Dodatni rad 20.5.2015
Sukladno odredbama članka 61. Zakona o radu radnik koji radi u punom radnom vremenu može sklopiti ugovor o radu s drugim poslodavcem u najdužem trajanju do osam sati tjedno, odnosno do sto osamdeset sati godišnje, samo ako je poslodavac, odnosno ako su poslodavci s kojima radnik već prethodno ima sk...
Raspored korištenja godišnjeg odmora 19.5.2015
Sukladno odredbi članka 84. Zakona o radu koja uređuje da radnik godišnji odmor, odnosno dio godišnjeg odmora koji je prekinut ili nije korišten u kalendarskoj godini u kojoj je stečen, zbog bolesti te korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust te dopust radi skrbi i njege dje...
Sadržaju odluke o otkazu i trajanje otkaznog roka 19.5.2015
Kod redovitog otkaza ugovora o radu, radni odnos prestaje istekom otkaznog roka. Otkazni rok počinje teći danom dostave otkaza ugovora o radu. Radni odnos prestaje s posljednjim danom otkaznog roka.
Raspored radnog vremena 19.5.2015
Puno radno vrijeme radnika ne može biti duže od 40 tjedno. No, poslodavac može u slučaju više sile, izvanrednog povećanja opsega posla i u drugim slučajevima prijeke potrebe, zahtijevati od radnika rad duži od punog radnog vremena.
Sklapanje ugovora o radu za vrijeme korištenja porodiljnog dopusta 19.5.2015
Radno pravni odnos predstavlja suglasnost ugovornih strana ugovora o radu kojim ugovaraju prava i obveze sukladno pravnim izvorima radnog prava. Vaš upit razumjeli smo na način da ste trenutno u radnom odnosu na određeno vrijeme te biste u vrijeme obveznog rodiljnog dopusta Vi i Vaš poslodavac želje...
Prestanak radnog odnosa na određeno vrijeme uz istovremeno zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 19.5.2015
Radno pravni odnos predstavlja suglasnost ugovornih strana ugovora o radu kojim ugovaraju prava i obveze sukladno pravnim izvorima radnog prava. Vaš upit razumjeli smo na način da ste trenutno u radnom odnosu na određeno vrijeme te biste u vrijeme obveznog rodiljnog dopusta Vi i Vaš poslodavac želje...
Sudjelovanje u izborima za radničko vijeće 15.5.2015
Na izborima za radničko vijeće pravo birati i biti birani imaju svi radnici zaposleni kod određenog poslodavca. Prema tome, ako se u trenutku provođenja izbora za radničko vijeće još uvijek nalazite u radnom odnosu kod tog poslodavca, imate aktivno i pasivno biračko pravo. U protivnom, ako više nist...
Trajanje dnevnog odmora 15.5.2015
Svaki radnik ostvaruje pravo na dnevni odmor između dva radna dana na način da tijekom svakog vremenskog razdoblja od dvadeset četiri sata ima pravo na dnevni odmor od najmanje dvanaest sati neprekidno.
Uređivanje rasporeda radnog vremena 14.5.2015
Sukladno odredbama članaka 66. i 67. Zakona o radu poslodavac ima mogućnost uređivanja rasporeda radnog vremena na više načina. Radno vrijeme radnika može se rasporediti u jednakom trajanju ili u nejednakom trajanju po danima, tjednima, odnosno mjesecima ili se može utvrditi preraspodjela radnog vre...
Noćni rad 13.5.2015
Zakon o radu u članku 72. propisuje obvezu poslodavca da noćnom radniku, prije početka toga rada, kao i redovito tijekom trajanja rada noćnog radnika, omogući zdravstvene preglede u skladu s donesenim Pravilnikom o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenih pregleda noćnih radnika (nastavno: Pravilnik...
Mogućnosti dodatnog rada uz obavljanje stručne prakse 13.5.2015
Sukladno odredbi članka 61. stavka 3. Zakona o radu radnik koji radi u punom radnom vremenu može sklopiti ugovor o radu s drugim poslodavcem u najdužem trajanju od osam sati tjedno, odnosno do sto osamdeset sati godišnje, ako poslodavac kod kojeg se radnik nalazi u radnom odnosu izda tom radniku pis...
Potraživanje poslodavca 13.5.2015
Odredbom članka 96. stavka 1. Zakona o radu propisano je da poslodavac ne smije bez prethodne suglasnosti radnika svoje potraživanje prema radniku naplatiti uskratom isplate plaće ili nekog njezinog dijela. U stavku 2. istoga članka izričito se navodi kako radnik ne može suglasnost dati prije nastan...
Sklapanje više ugovora o radu sa različitim poslodavcima 13.5.2015
Mišljenja smo da radnik koji već ima sklopljen ugovor o radu na puno radno vrijeme ne može sklapati dodatne ugovore o radu na puno radno vrijeme.
Prestanak radnog odnosa 8.5.2015
Zakon o radu u članku 112. određuje prestanak ugovora o radu radnika koji navrši šezdeset pet godina života i petnaest godina mirovinskog staža, osim ako se poslodavac i radnik drukčije ne dogovore. Dakle, dopušteno je da se radnik i poslodavac usuglase oko nastavka dosadašnjeg radno pravnog odnosa ...
Nastavak radnog odnosa nakon navršene šezdeset i pete godine života 8.5.2015
Zakon o radu u članku 112. određuje prestanak ugovora o radu radnika koji navrši šezdeset pet godina života i petnaest godina mirovinskog staža, osim ako se poslodavac i radnik drukčije ne dogovore. Dakle, dopušteno je da se radnik i poslodavac usuglase oko nastavka dosadašnjeg radno pravnog odnosa ...
Ugovor o radu na određeno vrijeme 7.5.2015
Sukladno odredbi članka 12. stavka 4. Zakona o radu prvi ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme nema vremenskoga ograničenja, pa se može sklapati i na razdoblje duže od tri godine. Ako poslodavac želi sklapati uzastopne ugovore o radu na određeno vrijeme, ukupno trajanje svih tih ugovora ne smi...
Evidencija radnog vremena 7.5.2015
Ako je ravnatelj zbog Uskrsa odlučio pustiti radnike da otiđu ranije s posla, tada se u evidenciju radnog vremena unosi onaj broj sati koji je radnik prema svom rasporedu trebao odraditi, a ne umanjen broj sati. Međutim, ako je ravnatelj pisanom odlukom promijenio raspored radnog vremena na način da...
Utjecaj prekida radnog odnosa na godišnji odmor 7.5.2015
Odredbom članka 84. stavka 5. Zakona o radu (NN br. 93/14, dalje: Zakon) propisana je mogućnost prenošenja godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu. Između ostalog, propisano je da godišnji odmor, odnosno dio godišnjeg odmora koji je prekinut ili nije uopće korišten u kalendarskoj godini u koj...
Osposobljenost za pružanje prve pomoći 7.5.2015
Sukladno odredbi članka 56. Zakona o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14 dalje: Zakon), na svakom radilištu odnosno u radnim prostorijama gdje istodobno radi dva do dvadeset radnika, najmanje jedan radnik, te još po jedan do svakih sljedećih 50 radnika, mora biti osposobljen za pružanje pr...
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 23 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2015(110) 2014(98) 2013(99) 2012(92)
2011(75) 2010(71) 2009(18) 2008(1)
2007(3) 2006(1)

Područje

Gradnja(26)
Ostalo(47)
Porez na promet nekretnina(1)
Radno-pravni odnosi(448)
Zakon o elektroničkoj trgovini(7)
Zakon o posredovanju u prometu nekretnina(22)
Zakon o trgovini(17)

Izvor

< SviMinistarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite