Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > HANFA > 2010
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 46)
Naslov Datum
Poslovi depozitne banke investicijskih fondova i poslovima skrbništva 4.11.2010
Na temelju odredaba članka 15. točka 9. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici održanoj 4. studenoga 2010. godine donosi sljedeće
Godišnji, polugodišnji i tromjesečni izvještaji izdavatelja uvrštenih na uređenom tržištu 21.10.2010
Temeljem odredbe članka 15. točke 9. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine, broj 140/05.), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Uprave održanoj dana 21. listopada 2010. godine, donijela je
Primjena odredaba Zakona o tržištu kapitala na društva za upravljanje investicijskim fondovima 9.9.2010
Na temelju odredaba članka 15. točka 9. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“, broj 140/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici održanoj 9. rujna 2010. godine donosi sljedeće
Primjena odredbe članka 129. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju („Narodne novine“ broj 87/08) 30.4.2010
Odredbom članka 129. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju („Narodne novine“ broj 87/08) propisano je sljedeće:
Primjena odredbi članka 130. i 140. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju („Narodne novine“ broj 87/08) 30.4.2010
Odredbama članka 130. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju („Narodne novine“ broj 87/08) propisano je sljedeće:
Uključuje li se rezultat (dobit/gubitak) za izvještajna razdoblja tijekom godine u izračun kapitala investicijskog društva 30.4.2010
Dobit na osnovi financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine uključuje se u izračun kapitala samo u slučaju ako je potvrđena od vanjskog revizora, te neopterećena bilo kojim budućim obvezama i sukladno odluci osnivača, odnosno glavne skupštine investicijskog društva
Obrazac K Kapital – stavke koje čine dopunski kapital posebne rezerve koje nisu formirane na teret dobiti nakon oporezivanja, već ih čine efekti revalorizacije dugotrajne materijalne imovine i dugotrajne financijske imovine 30.4.2010
Pod posebne rezerve upisuje se ukupan iznos revalorizacije po osnovi dugotrajne materijalne imovine i financijske imovine.
Obrazac K Kapital – stavka nematerijalna imovina koja umanjuje osnovni kapital 30.4.2010
U smislu čl. 157. st. 2. ZTK programska podrška (software) ili programska podrška u razvoju i člansko mjesto na burzi ne smatraju se nematerijalnom imovinom, te nije potrebno umanjiti osnovni kapital za njihov iznos.
Pojašnjenje knjige trgovanja i knjige pozicija iz članka 164. ZTK 30.4.2010
Knjiga trgovanja investicijskog društva obuhvaća pozicije u financijskim instrumentima i robi koje se drže s namjerom trgovanja ili s namjerom zaštite određenih pozicija knjige trgovanja pod uvjetom da te pozicije nemaju nikakva ograničenja obzirom na njihovu utrživost ili obzirom na mogućnost zašti...
Koje pozicije čine osnovicu za izračun kapitalnog zahtjeva za kreditni rizik 30.4.2010
Kapitalni zahtjev za kreditni rizik izračunava se s obzirom na sve investicijske usluge i aktivnosti koje investicijsko društvo pruža i obavlja, uz iznimku pozicija iz knjige trgovanja i nelikvidnih sredstava, ako se ista odbijaju sukladno članku 161. stavku 4. ZTK.
Treba li obrasce o izloženosti dostavljati mjesečno 30.4.2010
Investicijsko društvo iz članka 35. ZTK dužno je izvještavati Agenciju mjesečno o svim velikim izloženostima, tj. prilikom dostavljanja izvještaja o adekvatnosti kapitala, investicijska društva su obvezna dostaviti i popunjene izvještaje o izloženostima, budući da se dio kapitalnih zahtjeva odnosi n...
Revidirani izvještaj o adekvatnosti kapitala investicijskih društava 30.4.2010
Ovlašteni revizor je tijekom obavljanja revizije izvještaja o adekvatnosti kapitala obvezan provjeriti pravilnost, točnost i potpunost izvještaja te ocijeniti jesu li isti sastavljeni u skladu sa ZTK, Pravilnikom o izvještavanju o adekvatnosti kapitala investicijskih društava (NN 48/09), Pravilnikom...
Sadržaj i rok dostave Izvještaja revizora o prikladnosti mjera iz članka 42. ZTK 30.4.2010
Kada Društvo revidira godišnji financijski izvještaj revizor može provesti obvezu revidiranja po ovome zahtjevu, te u istim rokovima (rokovi za godišnji financijski izvještaj) dostaviti mišljenje Agenciji. Mišljenje se treba odnositi na usklađenost procedura Društva sukladno važećim propisima u svez...
Računa li se kapitalni zahtjev za kreditni rizik za materijalnu imovinu 30.4.2010
Materijalna imovina obuhvaća:
Računaju li se izloženosti samo u odnosu na financijske instrumente ili na sve stavke bilance društva 30.4.2010
Izloženost investicijskog društva prema osobi ili grupi povezanih osoba proizlazi iz stavki imovine i/ili izvanbilančnih stavki prema toj osobi ili grupi povezanih osoba.
Isplata provizije zastupniku u osiguranju 30.4.2010
Društvo za osiguranje dužno je poslovati po ekonomskim načelima, pravilima struke osiguranja i aktuarske struke, odnosno kao oprezan i savjestan gospodarstvenik.
Primjena članka 12. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu 29.4.2010
Osiguratelj je dužan, nakon što primi odštetni zahtjev, odmah pristupiti utvrđivanju sadržaja odštetnog zahtjeva i svoje odgovornosti. Kada osiguratelj utvrdi da je odgovoran naknaditi štetu, dužan je u što kraćem roku, vodeći računa o rokovima iz članka 12. ZOOP-a poduzeti sve što je potrebno radi ...
Iskazivanje repo ugovora u imovini za pokriće pričuva 29.4.2010
Repo ugovori se smatraju zajmovima i kao takvi mogu se uključiti u imovinu za pokriće tehničke pričuve
Način izvještavanja Agencije o depozitima zadržanih iz poslova reosiguranja 29.4.2010
Reosigurateljni dio sredstava matematičke pričuve veći od 15% ukupno obračunate matematičke pričuve treba biti deponiran kod Društva, a podliježe odredbama ulaganja kao dio matematičke pričuve, te je u mapu za izvještavanje ugrađen dodatni obrazac PU-1-re
Ugovor o osiguranju života kod kojih ugovaratelj preuzima investicijski rizik -unit linked osiguranje 29.4.2010
Društvo za osiguranje koje na tržištu nudi sklapanje ugovora o osiguranju života kod kojih ugovaratelj preuzima investicijski rizik, ne smije ni na koji način postupati kao zastupnik društava za upravljanje fondovima niti raditi promociju fondova. Sukladno članku 65.c Zakona o osiguranju prilikom pr...
Pojašnjenje Pravilnika i obrasca vezano za likvidnost 29.4.2010
Društvo osim dnevnog izračuna koeficijenta likvidnosti treba obavljati i tjedne te mjesečne planove za likvidnost i i izračun koeficijenta likvidnosti. Kompenzacija je stvar međusobnog zatvaranja potraživanja i obveza i nije predmet niti osnova za izračun koeficijenta likvidnosti. Pravilnikom je odr...
Utvrđivanje fer vrijednosti nekretnine 29.4.2010
Utvrđivanje fer-vrijednosti nekretnine provodi se najmanje jednom godišnje i u slučaju odabira metode troška i u slučaju odabira metode fer-vrijednosti. Društvo može angažirati ovlaštenog procjenitelja ili kao izvor za fer-cijenu nekretnine koristi trenutnu cijenu na aktivnom tržištu ili drugim tehn...
Pričuve za kolebanje šteta 29.4.2010
Društvo je dužno oblikovati tehničke pričuve za kolebanje šteta ako obavlja poslove osiguranja kredita, a revizor je dužan navesti odstupanja od MSFI u bilješci
Dopunski kapital i suglasnost HANFA 29.4.2010
Da li je moguće dobiti suglasnost za financijsku imovinu jednom a ne svaki kvartal jer je dosta malo vremena kod reportinga, ili barem za pojedinačni vrijednosni papir da se dobije suglasnost samo jednom? Nije moguće dobivanje suglasnosti za uključivanje pričuve s naslova vrednovanja imovine koja ni...
Priznavanje revalorizacije rezervi za financijska ulaganja 29.4.2010
Revalorizacijske rezerve čine sastavni dio kapitala, a istovremeno se za njihovo uvrštavanje zahtjeva dopuštenje. Prema Zakonu i Pravilniku potrebno je zatražiti suglasnost Agencije, obzirom da je ista sastavni dio dopunskog kapitala. Revalorizacijske rezerve - pričuve nastale s naslova vrednovanja ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

< Svi
2010(46)
> Siječanj(1) > Travanj(42) > Rujan(1) > Listopad(1) > Studeni(1)

Područje

Tržište kapitala(46)

Izvor

< SviHANFA
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite