Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > HANFA
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 2 / 4
Dokumenti od 26 do 50 (od ukupno 98)
Naslov Datum
Naknada štete zbog gubitka vrijednosti dionice 25.8.2012
Uložio/la sam novac u dionice određenog izdavatelja nakon što sam pročitao/la upise i komentare na internetskom forumu. Dionica je u međuvremenu izgubila na vrijednosti i sumnjam u manipulaciju tržištem. Koga mogu tužiti za gubitak?
Što je skrbnički račun 25.8.2012
Sukladno Pravilima i Uputi Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: Pravila) koji se primjenjuju od 27.07.2009. godine, skrbnički račun je račun vrijednosnih papira na kojem skrbnik na temelju odgovarajućeg pravnog posla vodi pozicije vrijednosnih papira u ime i za račun treće osobe. ...
Davanje preporuke investitoru od strane Agencije 25.8.2012
Namjeravam koristiti financijsku uslugu nekog od subjekata nadzora Agencije. Može li mi Agencija preporučiti neko investicijsko društvo/ društvo za osiguranje/ društvo za upravljanje investicijskim fondovima?
Ažuriranja adresa članova mirovinskih fondova 27.4.2012
Problematika ažuriranja adresa članova mirovinskih fondova Sukladno odredbama članka 3. Zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja ("Narodne novine" br. 177/04) Središnji registar osiguranika (Regos) podatke iz članka 2. točke 2. podatke o osiguran...
Zakonito postupanje prilikom sklapanja ugovora o obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti 14.4.2011
Na temelju odredbe članka 15. točka 5. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine broj 140/05), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Uprave održanoj dana 14. travnja 2011. daje sljedeće
Zakonito postupanje prilikom sklapanja ugovora o obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti 14.4.2011
Na temelju odredbe članka 15. točka 5. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine broj 140/05), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Uprave održanoj dana 14. travnja 2011. daje sljedeće
Poslovi depozitne banke investicijskih fondova i poslovima skrbništva 4.11.2010
Na temelju odredaba članka 15. točka 9. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici održanoj 4. studenoga 2010. godine donosi sljedeće
Godišnji, polugodišnji i tromjesečni izvještaji izdavatelja uvrštenih na uređenom tržištu 21.10.2010
Temeljem odredbe članka 15. točke 9. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine, broj 140/05.), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Uprave održanoj dana 21. listopada 2010. godine, donijela je
Primjena odredaba Zakona o tržištu kapitala na društva za upravljanje investicijskim fondovima 9.9.2010
Na temelju odredaba članka 15. točka 9. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“, broj 140/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici održanoj 9. rujna 2010. godine donosi sljedeće
Primjena odredbe članka 129. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju („Narodne novine“ broj 87/08) 30.4.2010
Odredbom članka 129. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju („Narodne novine“ broj 87/08) propisano je sljedeće:
Primjena odredbi članka 130. i 140. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju („Narodne novine“ broj 87/08) 30.4.2010
Odredbama članka 130. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju („Narodne novine“ broj 87/08) propisano je sljedeće:
Uključuje li se rezultat (dobit/gubitak) za izvještajna razdoblja tijekom godine u izračun kapitala investicijskog društva 30.4.2010
Dobit na osnovi financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine uključuje se u izračun kapitala samo u slučaju ako je potvrđena od vanjskog revizora, te neopterećena bilo kojim budućim obvezama i sukladno odluci osnivača, odnosno glavne skupštine investicijskog društva
Obrazac K Kapital – stavke koje čine dopunski kapital posebne rezerve koje nisu formirane na teret dobiti nakon oporezivanja, već ih čine efekti revalorizacije dugotrajne materijalne imovine i dugotrajne financijske imovine 30.4.2010
Pod posebne rezerve upisuje se ukupan iznos revalorizacije po osnovi dugotrajne materijalne imovine i financijske imovine.
Obrazac K Kapital – stavka nematerijalna imovina koja umanjuje osnovni kapital 30.4.2010
U smislu čl. 157. st. 2. ZTK programska podrška (software) ili programska podrška u razvoju i člansko mjesto na burzi ne smatraju se nematerijalnom imovinom, te nije potrebno umanjiti osnovni kapital za njihov iznos.
Pojašnjenje knjige trgovanja i knjige pozicija iz članka 164. ZTK 30.4.2010
Knjiga trgovanja investicijskog društva obuhvaća pozicije u financijskim instrumentima i robi koje se drže s namjerom trgovanja ili s namjerom zaštite određenih pozicija knjige trgovanja pod uvjetom da te pozicije nemaju nikakva ograničenja obzirom na njihovu utrživost ili obzirom na mogućnost zašti...
Koje pozicije čine osnovicu za izračun kapitalnog zahtjeva za kreditni rizik 30.4.2010
Kapitalni zahtjev za kreditni rizik izračunava se s obzirom na sve investicijske usluge i aktivnosti koje investicijsko društvo pruža i obavlja, uz iznimku pozicija iz knjige trgovanja i nelikvidnih sredstava, ako se ista odbijaju sukladno članku 161. stavku 4. ZTK.
Treba li obrasce o izloženosti dostavljati mjesečno 30.4.2010
Investicijsko društvo iz članka 35. ZTK dužno je izvještavati Agenciju mjesečno o svim velikim izloženostima, tj. prilikom dostavljanja izvještaja o adekvatnosti kapitala, investicijska društva su obvezna dostaviti i popunjene izvještaje o izloženostima, budući da se dio kapitalnih zahtjeva odnosi n...
Revidirani izvještaj o adekvatnosti kapitala investicijskih društava 30.4.2010
Ovlašteni revizor je tijekom obavljanja revizije izvještaja o adekvatnosti kapitala obvezan provjeriti pravilnost, točnost i potpunost izvještaja te ocijeniti jesu li isti sastavljeni u skladu sa ZTK, Pravilnikom o izvještavanju o adekvatnosti kapitala investicijskih društava (NN 48/09), Pravilnikom...
Sadržaj i rok dostave Izvještaja revizora o prikladnosti mjera iz članka 42. ZTK 30.4.2010
Kada Društvo revidira godišnji financijski izvještaj revizor može provesti obvezu revidiranja po ovome zahtjevu, te u istim rokovima (rokovi za godišnji financijski izvještaj) dostaviti mišljenje Agenciji. Mišljenje se treba odnositi na usklađenost procedura Društva sukladno važećim propisima u svez...
Računa li se kapitalni zahtjev za kreditni rizik za materijalnu imovinu 30.4.2010
Materijalna imovina obuhvaća:
Računaju li se izloženosti samo u odnosu na financijske instrumente ili na sve stavke bilance društva 30.4.2010
Izloženost investicijskog društva prema osobi ili grupi povezanih osoba proizlazi iz stavki imovine i/ili izvanbilančnih stavki prema toj osobi ili grupi povezanih osoba.
Isplata provizije zastupniku u osiguranju 30.4.2010
Društvo za osiguranje dužno je poslovati po ekonomskim načelima, pravilima struke osiguranja i aktuarske struke, odnosno kao oprezan i savjestan gospodarstvenik.
Primjena članka 12. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu 29.4.2010
Osiguratelj je dužan, nakon što primi odštetni zahtjev, odmah pristupiti utvrđivanju sadržaja odštetnog zahtjeva i svoje odgovornosti. Kada osiguratelj utvrdi da je odgovoran naknaditi štetu, dužan je u što kraćem roku, vodeći računa o rokovima iz članka 12. ZOOP-a poduzeti sve što je potrebno radi ...
Iskazivanje repo ugovora u imovini za pokriće pričuva 29.4.2010
Repo ugovori se smatraju zajmovima i kao takvi mogu se uključiti u imovinu za pokriće tehničke pričuve
Način izvještavanja Agencije o depozitima zadržanih iz poslova reosiguranja 29.4.2010
Reosigurateljni dio sredstava matematičke pričuve veći od 15% ukupno obračunate matematičke pričuve treba biti deponiran kod Društva, a podliježe odredbama ulaganja kao dio matematičke pričuve, te je u mapu za izvještavanje ugrađen dodatni obrazac PU-1-re
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2015(1) 2014(2) 2013(8) 2012(18)
2011(2) 2010(46) 2009(11) 2008(2)
2007(7) 2006(1)

Područje

Ostalo(1)
Tržište kapitala(97)

Izvor

< SviHANFA
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite