Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > HANFA
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 3 / 4
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 98)
Naslov Datum
Ugovor o osiguranju života kod kojih ugovaratelj preuzima investicijski rizik -unit linked osiguranje 29.4.2010
Društvo za osiguranje koje na tržištu nudi sklapanje ugovora o osiguranju života kod kojih ugovaratelj preuzima investicijski rizik, ne smije ni na koji način postupati kao zastupnik društava za upravljanje fondovima niti raditi promociju fondova. Sukladno članku 65.c Zakona o osiguranju prilikom pr...
Pojašnjenje Pravilnika i obrasca vezano za likvidnost 29.4.2010
Društvo osim dnevnog izračuna koeficijenta likvidnosti treba obavljati i tjedne te mjesečne planove za likvidnost i i izračun koeficijenta likvidnosti. Kompenzacija je stvar međusobnog zatvaranja potraživanja i obveza i nije predmet niti osnova za izračun koeficijenta likvidnosti. Pravilnikom je odr...
Utvrđivanje fer vrijednosti nekretnine 29.4.2010
Utvrđivanje fer-vrijednosti nekretnine provodi se najmanje jednom godišnje i u slučaju odabira metode troška i u slučaju odabira metode fer-vrijednosti. Društvo može angažirati ovlaštenog procjenitelja ili kao izvor za fer-cijenu nekretnine koristi trenutnu cijenu na aktivnom tržištu ili drugim tehn...
Pričuve za kolebanje šteta 29.4.2010
Društvo je dužno oblikovati tehničke pričuve za kolebanje šteta ako obavlja poslove osiguranja kredita, a revizor je dužan navesti odstupanja od MSFI u bilješci
Dopunski kapital i suglasnost HANFA 29.4.2010
Da li je moguće dobiti suglasnost za financijsku imovinu jednom a ne svaki kvartal jer je dosta malo vremena kod reportinga, ili barem za pojedinačni vrijednosni papir da se dobije suglasnost samo jednom? Nije moguće dobivanje suglasnosti za uključivanje pričuve s naslova vrednovanja imovine koja ni...
Priznavanje revalorizacije rezervi za financijska ulaganja 29.4.2010
Revalorizacijske rezerve čine sastavni dio kapitala, a istovremeno se za njihovo uvrštavanje zahtjeva dopuštenje. Prema Zakonu i Pravilniku potrebno je zatražiti suglasnost Agencije, obzirom da je ista sastavni dio dopunskog kapitala. Revalorizacijske rezerve - pričuve nastale s naslova vrednovanja ...
Osiguranje od automobilske odgovornosti-dovoljnost i struktura premije 29.4.2010
Člankom 53. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (dalje u tekstu: Zakon, NN 150/08) propisano je da su prihodi obveznoga zdravstvenog osiguranja između ostalog i prihodi od obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti te da su društva za osiguranje dužna izdvajati 10% naplaćene funkcionalne...
Ulaganje imovine za pokriće tehničke pričuve 29.4.2010
U članku 18. Pravilnika o vrstama i obilježjima imovine za pokriće tehničkih pričuva, pravilima za disperziju i ograničenje ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva, njihovom vrednovanju, usklađenosti, pravilima za upotrebu izvedenih financijskih instrumenata te načinu i rokovima izvješćivanja ...
Priznavanje revalorizacije rezervi za financijska ulaganja 29.4.2010
Revalorizacijske rezerve čine sastavni dio kapitala, a istovremeno se za njihovo uvrštavanje zahtjeva dopuštenje. Prema Zakonu i Pravilniku potrebno je zatražiti suglasnost Agencije, obzirom da je ista sastavni dio dopunskog kapitala. Revalorizacijske rezerve - pričuve nastale s naslova vrednovanja ...
Da li je dovoljan jedan investicijski savjetnik da pokrije uslugu vođenja portfelja klijenata i investicijsko savjetovanje klijenata ili je to sukob interesa 28.4.2010
Pod pretpostavkom da nema doticaj sa trgovanjem Banke za vlastiti račun, skrbništvom nad vrijednosnim papirima i samostalnim trgovanjem klijenata za svoj račun. Dovoljan je ako je opseg posla takav da se usluga može pružati sukladno pravilima struke, u najboljem interesu klijenta. Može li ta ista os...
Prodaja udjela u investicijskim fondovima 28.4.2010
Da li Investicijsko društvo smije prodavati udjele u investicijskim fondovima, da li je ograničeno samo na jedan fond ili neograničeni broj fondova, ukoliko je odgovor da u koju uslugu u smislu čl 5 ZTK ta usluga spada? Investicijsko društvo smije prodavati udjele u investicijskim fondovima (dakle, ...
Investicijske usluge 28.4.2010
Da li Investicijsko društvo smije prodavati osiguranje-npr životno, u svrhu nuđenja npr kompletne usluge investicijskog savjetovanja, da li je ograničeno samo na jedan ili neograničeni broj osiguravajućih društava, ako da, i u koju uslugu u smislu čl 5 ZTK ta usluga spada? Investicijsko društvo ne s...
Strano trgovanje, praksa i načini rada 28.4.2010
a) Prilikom trgovanja na inozemnim tržištima prema sadašnjoj praksi klijenti uplaćuju novac na račun 13, trgovanje se obavlja preko stranog brokera, te se namira vrši preko custodya. (ogromni troškovi) koji ima vanjskog pod custodiana Budući da klijenti žele trgovati malim iznosima (30005000 $) nave...
Sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji sa društvima koja nisu vezani zastupnici 28.4.2010
Da li je dopušteno sklopiti ugovore o poslovnoj suradnji/ poslovnom partnerstvu s trgovačkim društvima, kreditnim institucijama, osiguranjima, leasing kompanijama, i sl. koji nam nisu vezani zastupnici, a temeljem koji bih isti obavljali identifikaciju klijenta odnosno obavljali dubinsku analizu kli...
Izvršenje naloga i obračun transakcije 28.4.2010
Ukoliko ID primjenjuje kroz svoj cjenik bruto iznos (dakle u njega su uključeni svi zavisni troškovi koji sudjeluju u transakciji i predstavlja krajnji trošak za klijenta) da li ID mora zasebno iskazivati u obračunu izvršenja naloga prema klijentu sve stavke kao što su: naknada ZSE, naknada SKDD, na...
Revidirano izvješće o adekvatnosti kapitala 28.4.2010
Obveza revidiranja izvještaja o adekvatnosti kapitala može se obaviti u sklopu revidiranja godišnjeg financijskog izvještaja investicijskog društva. Dio zahtjeva o objavljivanju o rizicima definiran je i MSFI - jem 7 - Financijski instrumenti: objavljivanje. Revidirani izvještaj o adekvatnosti kapit...
Smiju li kreditne institucije koje imaju dozvolu HANFE za pružanje investicijskih usluga potpisivati ugovore u svim podružnicama, uredima, poslovnicama kreditnih institucija 28.4.2010
Da, s obzirom da je to jedna pravna osoba, nema zapreke. Momentalna je praksa da većina banaka rješava u svojim podružnicama/poslovnicama sve potrebno za brokerske poslove. Privatne brokere se s tim stavlja u neravnopravni položaj. Ne stavlja, jer nema zapreke da se osnuje podružnica pod jednakim uv...
Da li investicijsko društvo u RH smije izvršavati transakcije sa vrijednosnim papirima koji nisu uvršteni na uređeno tržište 28.4.2010
Da li po novim propisima investicijsko društvo u RH smije izvršavati transakcije sa vrijednosnim papirima koji nisu uvršteni na uređeno tržište tj. ZSE? Nema zapreke za trgovanje vrijednosnim papirima koji nisu uvršteni na uređeno tržište ili mtp.
Obveza obavješćivanja javnosti izdavatelja čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište 28.4.2010
Komercijalni zapisi kompanija smatraju se instrumentom tržišta novca (u smislu ZTK) te prilikom njihova izdavanja nije potrebno odobrenje prospekta od strane Agencije. Postoji li, nakon uvrštenja istih u redovito tržište ZSE, obveza izdavatelja za izvještavanjem javnosti na način propisan ZTK (s obz...
Vezani zastupnik 28.4.2010
1. Postoje li ograničenja u smislu pravnih osoba koje ne mogu biti vezani zastupnici a sami nemaju unutar osnovnog poslovanja registrirane poslove ovlaštenog društva. (primjerice kreditne institucije, osiguravajuća društva, leasing kuće) Ovisi o posebnim zakonima koji propisuju djelatnosti navedenih...
Obavljanje usluge upravljanja imovinom od strane društava za upravljanje investicijskim fondovima, držanje novčanih sredstava klijenata i pohrana vrijednosnih papira klijenata 27.4.2010
a) Držanje novčanih sredstava klijenata: U okviru obavljanja poslova upravljanja imovinom/pružanja investicijske usluge upravljanja portfeljem i pod uvjetima određenima ZIF-om i ZTK-om (uključujući navedene podzakonske akte), društvo za upravljanje može sredstva klijenata držati na (odvojenom) račun...
Vrednovanje imovine - fer cijena za dužničke vrijednosne papire 27.4.2010
a) Agencija će poduzeti aktivnosti kako bi izgradila potrebnu infrastrukturu za primjenu odredbi MRS-a 39-Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje odnosno primjenu kotiranih cijena dužničkih financijskih instrumenata kao mjeru fer vrijednosti. b) Ako imamo više trgovanja sa kratkoročnim vrije...
Netiranje novčanih tražbina 27.4.2010
a) Da li je dozvoljeno prebijanje novčanih potraživanja i obveza između fonda i druge ugovorne strane kod dogovornih transakcija uz uvjet da je izvršenje potraživanja i obveza na isti dan?
Predstavnik radnika u Nadzornom odboru 27.4.2010
Novi Zakon o radu i pitanje predstavnika radnika u Nadzornom odboru Odredba članka 163. novog Zakona o radu propisuje da trgovačka društva koja imaju nadzorni odbor, upravni odbor ili drugo odgovarajuće nadzorno tijelo, moraju u tom tijelu imati predstavnika radnika i to neovisno o broju zaposlenih ...
Financijski izvještaji društava 27.4.2010
Godišnji izvještaj poduzetnika sastoji se od izvještaja poslovodstva, revidiranih godišnjih financijskih izvještaja, izvješća neovisnog vanjskog revizora. Pojmovi „godišnje izvješće“ iz članka 18. Zakona o računovodstvu, „godišnje izvješće o stanju društva članak 250.a. iz Zakona o trgovačkim društv...
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2015(1) 2014(2) 2013(8) 2012(18)
2011(2) 2010(46) 2009(11) 2008(2)
2007(7) 2006(1)

Područje

Ostalo(1)
Tržište kapitala(97)

Izvor

< SviHANFA
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite