Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Uprava za sustav javne nabave
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 8
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 183)
Naslov Datum
Ugovor o osiguranju u svoje ime, a za račun zaposlenika i javna nabava 20.8.2008
Osiguravajuće društvo javlja se u postupku javne nabave usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja te sklapa ugovore o osiguranju s individualnim osiguranicima, ali i s pravnom osobom koja osigurava svoje zaposlenike. Pojavili su se upiti potencijalnih ugovaratelja osiguranja koji bi sklopili ugovo...
Okvirni sporazum i pravna zaštita ponuditelja 20.8.2008
U naručiteljevim uputama za izradu ponude vezano uz „Vrstu postupka nabave“ stoji „da se radi o otvorenom postupku nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma. Okvirni sporazum sklapa se za razdoblje od 4 godine“. Je li po Zakonu o javnoj nabavi moguće ugovoriti razdoblje od 4 godine (rok isporuke ...
Otkup dokumentacije kao uvjet za sudjelovanje u postupku javne nabave 20.8.2008
Naručitelj je u otvorenom postupku javne nabave zaprimio Zahtjev za izmjenu opisa predmeta nabave od gospodarskog subjekta koji nije podnio zahtjev za sudjelovanje niti je otkupio dokumentaciju za nadmetanje (navedeno kao uvjet za dostavu/preuzimanje dokumentacije pod točkom IV.3.3. poziva za nadmet...
Poništaj postupka javne nabave i utvrđivanje visine jamstva 15.9.2008
Naručitelj je započeo s postupkom javne nabave izvođenja radova na adaptaciji i sanaciji zgrada za svoje potrebe. Obzirom da se u dokumentaciji za nadmetanje tražilo jamstvo za ozbiljnost ponude (temeljem članka 51. stavka 2. podstavka 3., a sukladno članku 60. točki 1. i članku 61. Zakona o javnoj ...
Trgovačko društvo kao obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi 15.9.2008
Na području Grada priprema se izgradnja sportske dvorane, pri čemu je vrijednost cjelokupne investicije cca 40.000.000,00 HRK. Nositelj izgradnje bi na osnovu prava građenja bilo trgovačko društvo u 100%-om vlasništvu Grada, a izvor financiranja je kredit koje će podići spomenuto trgovačko društvo, ...
Otvoreni postupak javne nabave za održavanje i popravak uređaja 15.9.2008
Zdravstvena ustanova koristi brojnu visokosofisticiranu medicinsku opremu i uređaje za čiji popravak i servisno održavanje je najčešće neophodno tražiti usluge ovlaštenih stručnih servisa. Kvarovi na predmetnoj opremi i uređajima predstavljaju neplanske i nepredvidive događaje koji se u pravilu mora...
Pregovarački postupak javne nabave bez javne objave 15.9.2008
U proračunu županije predviđeno je 400.000 HRK za sufinanciranje studije jedne grane gospodarstva, a koju bi trebala izraditi Agencija d.o.o. koja je u 51%-om vlasništvu županije, dok su ostali suvlasnici gradovi te županije. Nositelji izrade studije bili bi zaposlenici Agencije d.o.o. potpomognuti ...
Izrada prostornog plana i obveza provođenja postupka javne nabave 15.9.2008
Odredbom čl. 136. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07) uređeno je učešće vlasnika građevinskog zemljišta u financiranju i sufinanciranju izrade urbanističkog plana uređenja ili detaljnog plana uređenja te uređenja građevinskog zemljišta. Stavkom 3. istog članka propisano je da sklapanje...
Nepromjenljivost jediničnih cijena radova 15.9.2008
Proveden je javni natječaj za odabir izvođača radova na izgradnji objekta i odabran je izvođač s najnižom ponudom. Ugovorena je nepromjenjivost jediničnih cijena radova te je prije dva mjeseca izvođač započeo s radovima. Izvođač sada traži povećanje jediničnih cijena jer je od trenutka davanja ponud...
Dokazivanje financijske sposobnosti i referenci 18.9.2008
Novoosnovano trgovačko društvo suočava se s određenim nejasnoćama i poteškoćama jer investitori ne prihvaćaju određene dokumente. Kao najčešće nejasnoće javljaju se BON-1 i potvrda o uspješno obavljenim poslovima koji se traže u natječaju. S obzirom da se radi o novom trgovačkom društvu, ono ne može...
Tehničke specifikacije i nazivi predmeta nabave 19.9.2008
U natječajnoj dokumentaciji za nabavu tonera za pisače i kopirne strojeve naručitelji za opis predmeta nabave stalno koriste riječi „Isključivo originali“ te ponuditelj smatra da je navedeno protivno članku 68. i 70. Zakona o javnoj nabavi te da dokumentacija nije u skladu sa Zakonom. Također se kod...
Polog jamstva i isključenje ponude 13.10.2008
U postupku javnog nadmetanja zatražena je garancija banke za ponudu od 90 dana + 30 dana. Ponuditelj je dostavio garanciju za 90 dana. Treba li isključiti ponudu u smislu čl. 84. t. 5. Zakona o javnoj nabavi ili zatražiti od ponuditelja da donese garanciju na 90+30 dana? Istaknuto je da se radi o na...
Nabava rabljenih sredstava odnosno strojeva 14.10.2008
Može li zdravstvena ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska, na način i po postupku propisanom Zakonom o javnoj nabavi, provesti nabavu rabljenog (već korištenog) osnovnog sredstva, odnosno stroja?   
Višegodišnji ugovor 15.10.2008
.Gospodarski subjekt u djelatnosti osiguranja ima osiguranika, obveznika Zakona o javnoj nabavi, s kojim je 2003. godine sklopio višegodišnji ugovor za razdoblje do 2013. godine. Treba li osiguranik prije isteka ugovora pristupiti postupku javne nabave?   
Javna nabava i održavanje nerazvrstanih cesta 15.10.2008
Je li Grad, kao jedinica lokalne samouprave koja je ujedno i obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi, postupak povjeravanja obavljanja poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta dužan provesti po odredbama Zakona o javnoj nabavi ili po odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (p...
Isključivanje ponuditelja 16.10.2008
Prilikom raspisa postupka javne nabave za komunalna vozila, nraučitelj traži da ponuditelj ima vlastiti servis sa tri do pet zaposlenika i preslike radnih knjižica. Kako to ponuditelja dovodi u neravnopravan položaj, zanima ga može li naručitelj isključiti ponuditelja koji koristi osigurane ovlašten...
Rezervacija štete 20.10.2008
U natječajnoj dokumentaciji, kao dokaz posebne financijske i gospodarske sposobnosti, traži se dostava računa dobiti i gubitka te bilance za posljednje dvije godine iz koji je vidljivo da ponuditelj nije poslovao s gubitkom. Poduzeće je u 2007. godini u navedenim izvješćima iskazalo gubitak, ali ne ...
Donacije 21.10.2008
Naručitelj za svoju djelatnost ne dobiva dostatna sredstva iz Gradskog proračuna te je ostatak prisiljen sam nabavljati nerijetko od donatora ili sponzora. Temeljem Zakona o javnoj nabavi, postavlja slijedeće upite vezane uz razne oblike sponzorstava i donacija: 1. Može li sa sponzorima zaključivati...
Pregovarački postupak 22.10.2008
Proveden je pregovarački postupak po čl. 15. st. 2. t. 4. Po isteku roka mirovanja, centrala odabranog ponuditelja za Europu upućuje naručitelja na regionalnog distributera u drugoj državi, a on na trgovačko društvo u Zagrebu. Je li u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi ako naručitelj sklopi Ugovor s ...
Izvor nadmetanja 23.10.2008
Trgovačko društvo d.o.o. bavi se praćenjem svih javnih nadmetanja u Republici Hrvatskoj te se kao izvorom služi i Elektroničkim oglasnikom javne nabave (EOJN) Narodnih novina te njegovi korisnici imaju uvid u dokumentaciju istovjetno kao i na stranicama EOJN-a. Trgovačko društvo uredno evidentira sv...
Javno nadmetanje 3.11.2008
Ponuditelj 1 je temeljem javnog nadmetanja za 2007. godinu odabran kao najpovoljniji te je u srpnju 2007. godine sklopio ugovor s naručiteljem o pružanju usluga servisiranja na rok od jedne godine, a ugovor ga obvezuje izvršavati usluge do provedbe novog nadmetanja. Naručitelj je Ponuditelju 1 izdao...
Uredno ispunjen ugovor 3.11.2008
Naručitelj provodi postupak javne nabave roba te je u dokumentaciji za nadmetanja kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti (sukladno članku 52. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi) zatražio popis značajnih isporuka u posljednje tri godine praćen potvrdama o urednom ispunjenju ugovora. Zainteresirani go...
Aneks ugovora 4.11.2008
Naručitelj je proveo postupak javne nabave za izvođenje javnih radova te sklopio i objavio ugovor. Tijekom izvođenja radova javila se potreba za dodatnim radovima te naručitelj namjerava sklopiti aneks ugovora za izvođenje dodatnih radova. Kako se sklapa navedeni aneks ugovora te kako se on objavlju...
Pregovarački postupak 5.11.2008
Grad je nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave za usluge urbanističkog planiranja sklopio četiri ugovora jer je nabava bila podijeljena u četiri dijela. Tri ugovora sklopljena su s jednim gospodarskim subjektom,a jedan s drugim. Pri izračunu procijenjene vrijednosti uzeta je u obzir ukupna...
Suglasnost 6.11.2008
Na raspisano nadmetanje Grada za izvođenje radova na opločenju ulice, među ostalima, pristigla je i ponuda Trgovačkog društva d.o.o. koje je, umjesto tražene suglasnosti za obavljanje djelatnosti građenja ili izvođenja pojedinih radova u smislu „Zakona o prostornom uređenju i gradnji“ te „Pravilnika...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 8 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2017(25) 2015(13) 2014(11) 2013(6)
2012(9) 2010(15) 2009(68) 2008(36)

Područje

Javna nabava(183)

Izvor

< SviUprava za sustav javne nabave
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite