Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Uprava za sustav javne nabave
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 3 / 8
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 183)
Naslov Datum
Registri ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 22.3.2013
Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011) naručitelji su obvezni voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te podatke iz registra ažurirati najmanje svakih šest mjeseci.
Nabava dodatnih nepredviđenih radova 20.3.2013
Zakon o javnoj nabavi (NN 90/2011) u odredbi članka 18. stavku 4. propisuje da se „izračun procijenjene vrijednosti nabave temelji na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a). Pri izračunu procijenjene vrijednosti nabave naručitelj mora uzeti u obzir ukupnu vrijednost nabave, koja ukl...
Podugovor o javnoj nabavi sa podizvoditeljem 20.3.2013
Zakon o javnoj nabavi (NN 90/2011) u članku 86., između ostalog, propisuje da ako gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja, tada u ponudi mora navesti podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi koji namjerava dati u podugovor te su tada ...
Dobivanje relevantnih informacija vezanih za dokumente i certifikate stranih ponuditelja 20.3.2013
Člankom 67. stavkom 6. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011) javnom naručitelju je omogućeno da se, u slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama gospodarskih subjekata iz članka 67., obrati nadležnim tijelima radi dobivanja informacija o situaciji tih subjeka...
Može li se arhitektonski natječaj provesti kao natječaj u kojem se dodjeljuju nagrade 20.3.2013
Člankom 2. točkom 12. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011) natječaj je definiran kao postupak koji omogućava naručitelju dobivanje plana ili projekta koji je odabrao ocjenjivački sud, uglavnom u području prostornog planiranja, arhitekture, inženjerstva ili obrade podataka, nakon provedenog natjecanja...
Način pregleda i ocjene ponuda 6.6.2012
Članak 94. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011) propisuje da u postupku pregleda i ocjene ponuda javni naručitelj prvo isključuje ponuditelja kod kojeg su stečeni razlozi za isključenje u skladu s člancima 67. i 68. Zakona, a stavak 2. članka 94. Zakona propisuje da nakon isključenja ponuditel...
Obavljanje usluga dezinfekcije i deratizacije sukladno Zakonu o javnoj nabavi 6.6.2012
Prema mišljenju Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, koje je nadležno za davanje mišljenja o Zakonu o komunalnom gospodarstvu, usluge dezinfekcije i deratizacije, kao zdravstvena djelatnost, mogu biti komunalna djelatnost i mogu se obavljati sukladno načelima komunalnog gospodarstva.
Primjena Zakona o javnoj nabavi na izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture 6.6.2012
Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) propisuje tko i pod kojim uvjetima, osim jedinica lokalne samouprave, može biti investitor komunalne, odnosno druge infrastrukture.
Sklapanje ugovora između jedinica lokalne samouprave i komunalnih poduzeća u njihovom vlasništvu 6.6.2012
Člankom 10. stavkom 1. točkom 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011) propisano je da se Zakon ne primjenjuje na ugovore koje javni naručitelj sklapa s pravnom osobom, pod uvjetom da:
Primjena Zakona o javnoj nabavi na pružanje ESCO usluga 29.5.2012
Izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011) za naručitelje, odnosno situacije u kojima naručitelji nisu obvezni primjenjivati Zakon za sklapanje ugovora o javnoj nabavi propisane su člankom 10. Zakona. Za nabavu ESCO usluga nije ostvaren niti jedan od uvjeta za izuzeće propisanih člankom...
Primjena Zakona o javnoj nabavi na nabavu čija je procijenjena vrijednost niža od 70.000,00 kuna 24.5.2012
Člankom 18. Stavkom 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011) propisano je da se Zakon ne treba primjenjivati za nabavu čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna.
Uputa za nabavu računalnih aplikacija (programa) 9.5.2012
Ministarstvo gospodarstva je kroz svoje nadzorne i savjetodavne aktivnosti uočilo učestalu praksu nepravilne primjene Zakona o javnoj nabavi pri nabavi raznih računalnih aplikacija (programa), odnosno softvera. Stoga s ciljem prevencije nepravilnosti u provedbi postupaka javne nabave dajemo uputu ve...
Primjena Zakona o javnoj nabavi na pravne usluge 13.4.2012
Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 90/11, dalje u tekstu: Zakon), uvedene su značajne novine kod sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II.B Zakona. Za sklapanje ovih ugovora naručitelji:
Primjena Zakona o javnoj nabavi na odabir javnog bilježnika radi izdavanja rješenja o ovrsi 21.3.2012
U Dodatku II.B Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011) pod kategorijom 21, navedene su „pravne usluge“. Navedene usluge odnose se na referentne brojeve u Jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV) od 79100000-5 do 79140000-7.
Tumačenje Uprave za sustav javne nabave 9.12.2010
Tumačenje Uprave za sustav javne nabave o primjeni Zakona o javnoj nabavi (NN110/07 i 125/08), a vezano uz primjenu Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (152/08), Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 13/07 i 28/09) te Zakona o trgovač...
Stupanje novog gospodarskog subjekta u zajednicu ponuditelja 9.12.2010
Može li u zajednicu ponuditelja stupiti novi gospodarski subjekt kojeg je osnovao vlasnik obrta, član zajednice ponuditelja koji izlazi iz zajednice ponuditelja u tijeku izvršenja prvog sklopljenog ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma ili su ostali članovi zajednice ponuditelja dužn...
Pregled i ocjena ponuda, isključenje ponude 9.12.2010
Članak 60. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08) propisuje da je jamstvo za ozbiljnost ponude jamstvo za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, odnosno dostavljanja neistinitih ili neodgovarajućih dokaza o sposobnosti u smislu članka 89. stavka 3. Zak...
Suglasnost zadrugara 9.12.2010
Otvoreni postupak javne nabave za izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na sanaciji X bolnice – da li zaprimljena ponuda uslužne trgovinske zadruge kao dokaz sposobnosti koji se odnosi na dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara može dostaviti suglasnost jednog od sv...
Kupnja prehrambenih artiklala putem bonova 9.12.2010
Je li odabir prodavaonica u kojima će socijalno ugroženi građani kupovati prehrambene artikle putem bonova predmet Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08)?   
Dokazna snaga isprave ovjerene od javnog bilježnika 9.12.2010
Je li javni bilježnik ovlašten ovjeriti ispravu o upisu u poslovni, sudski registar te je li njegova ovjera vjerodostojna bez ovjere Trgovačkog suda?   
Valjanost dokaza sposobnosti potvrda porezne upravne 9.12.2010
Je li valjan dokaz sposobnosti potvrda porezne upravne na kojoj u napomeni stoji da je poreznom obvezniku odobrena obročna otplata dospjelog duga?    
Jamstvo u obliku bjanko zadužnice 9.12.2010
Je li naručitelj obvezan isključiti ponudu u kojoj je umjesto tražene obične zadužnice dostavljena bjanko zadužnica?   
Dodatni dokazi sposobnosti 9.12.2010
Može li naručitelj nakon otvaranja ponuda tražiti dodatne dokaze sposobnosti?   
Proces centralizacije i objedinjavanja postupaka javne nabave putem središnjeg tijela 9.12.2010
Proces centralizacije i objedinjavanja postupaka javne nabave putem središnjeg tijela sukladno Zakonu o javnoj nabavi?   
Sklapanje dodatka ugovoru 10.3.2010
Postoji li mogućnost sklapanja dodatka ugovoru sklopljenom temeljem okvirnog sporazuma u slučaju pojave dodatnih radova koji nisu specificirani ugovorom, odnosno u slučaju kada su određene stavke radova specificirane u količini manjoj od potrebne?   
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 8 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2017(25) 2015(13) 2014(11) 2013(6)
2012(9) 2010(15) 2009(68) 2008(36)

Područje

Javna nabava(183)

Izvor

< SviUprava za sustav javne nabave
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite