Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Uprava za sustav javne nabave > 2008
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 36)
Naslov Datum
Prepuštanje poslova drugim izvođačima 28.11.2008
Poroveden je postupak javne nabave i sklopljen ugovor u vrijednosti oko 6 milijuna HRK. Nakon sklapanja ugovora, izvođač samoinicijativno i bez znanja naručitelja daje drugim izvoditeljima oko 85% posla. Izvođač u svojoj ponudi nije naveo da će dio poslova prepustiti drugim podizvođačima. Je li taka...
Nabava električne energije 21.11.2008
Naručitelj postavlja upit o nabavi električne energije procijenjene vrijednosti 1.000.000,00 HRK pri čemu smatra da je HEP-Opskrba d.o.o. jedini opskrbljivač električnom energijom.   
Faktoring (otkup potraživanja) 18.11.2008
Ubraja li se faktoring (otkup potraživanja) u financijske usluge iz čl. 5. t. 9. Zakona o javnoj nabavi?   
Izvješće o javnoj nabavi 18.11.2008
Naručitelj započinje s javnom nabavom za 2009. godinu te traži pojašnjenje vezano uz Izvješće o javnoj nabavi za 2008. godinu, a za koje je najavljeno da će biti generirano uz podataka sadržanih u EOJN-u. Ukoliko već sada pokrene postupak javne nabave za 2009. godinu, izvješćem za koju godinu će taj...
Javno nadmetanje 17.11.2008
Naručitelj zbog, po njegovom mišljenju, nepotpune dokumentacije za nadmetanje koju je otkupio, nije predao ponudu na javno nadmetanje. Koliki iznos mora uplatiti uz žalbu ako naručitelj nije objavio procijenjeni iznos vrijednosti nabave?   
Rokovi dostave odgovora na žalbu 14.11.2008
Naručitelj traži pojašnjenje rokova dostave odgovora na žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM). Naručitelj je zaprimio žalbu u postupku javne nabave te je prema Zakonu o javnoj nabavi rok za odgovor na žalbu DKOM-u pet dana. S obzirom da se radi o vikendu, do kada najkasni...
Obavijest o poništenju nadmetanja 13.11.2008
Mora li naručitelj objaviti obavijest o poništenju nadmetanja s obzirom da je zaprimio rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave da se poništava otvoreni postupak javne nabave (žalitelju je odbijena žalba, ali se postupak poništava zbog termina otvaranja ponuda)?   
Inozemni ponuditelj 12.11.2008
Može li se u postupku javne nabave radova koji je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave, kao ponuditelj javiti i društvo koje je registrirano izvan Republike Hrvatske, odnosno u državi članici Europske unije? Mora li navedeni ponuditelj ispunjavati bilo kakve posebne uvjete ili dostaviti ...
Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima 11.11.2008
Naručitelj je zaprimio zahtjev za izdavanje potvrde o uredno ispunjenim ugovorima o javnoj nabavi robe, a u svrhu dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti sukladno čl. 52. st. 1. t. 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07). Međutim, tvrtka koja je uputila zahtjev, neke sklopljene ugovore nije ispunil...
Rok za dostavu zahtijeva 10.11.2008
Naručitelj će provoditi ograničeni postupak javne nabave za izradu i montažu uredskog namještaja. Je li rok za dostavu zahtijeva 10 dana, a rok za dostavu ponuda također 10 dana, s time da se skraćuje na pet dana ako se dokumentacija stavi na elektroničko raspolaganje? Ako zahtjev pošalje manje od p...
Korekcija cijena 7.11.2008
Naručitelj je sklopio osnovni ugovor o građenju 2006. godine od kada su se ugovorene cijene dosta promijenile (za 50%) te izvođač traži njihovu korekciju. Je li moguće korigirati cijene prema novoj ponudi koju izvođač traži?   
Suglasnost 6.11.2008
Na raspisano nadmetanje Grada za izvođenje radova na opločenju ulice, među ostalima, pristigla je i ponuda Trgovačkog društva d.o.o. koje je, umjesto tražene suglasnosti za obavljanje djelatnosti građenja ili izvođenja pojedinih radova u smislu „Zakona o prostornom uređenju i gradnji“ te „Pravilnika...
Pregovarački postupak 5.11.2008
Grad je nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave za usluge urbanističkog planiranja sklopio četiri ugovora jer je nabava bila podijeljena u četiri dijela. Tri ugovora sklopljena su s jednim gospodarskim subjektom,a jedan s drugim. Pri izračunu procijenjene vrijednosti uzeta je u obzir ukupna...
Aneks ugovora 4.11.2008
Naručitelj je proveo postupak javne nabave za izvođenje javnih radova te sklopio i objavio ugovor. Tijekom izvođenja radova javila se potreba za dodatnim radovima te naručitelj namjerava sklopiti aneks ugovora za izvođenje dodatnih radova. Kako se sklapa navedeni aneks ugovora te kako se on objavlju...
Javno nadmetanje 3.11.2008
Ponuditelj 1 je temeljem javnog nadmetanja za 2007. godinu odabran kao najpovoljniji te je u srpnju 2007. godine sklopio ugovor s naručiteljem o pružanju usluga servisiranja na rok od jedne godine, a ugovor ga obvezuje izvršavati usluge do provedbe novog nadmetanja. Naručitelj je Ponuditelju 1 izdao...
Uredno ispunjen ugovor 3.11.2008
Naručitelj provodi postupak javne nabave roba te je u dokumentaciji za nadmetanja kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti (sukladno članku 52. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi) zatražio popis značajnih isporuka u posljednje tri godine praćen potvrdama o urednom ispunjenju ugovora. Zainteresirani go...
Izvor nadmetanja 23.10.2008
Trgovačko društvo d.o.o. bavi se praćenjem svih javnih nadmetanja u Republici Hrvatskoj te se kao izvorom služi i Elektroničkim oglasnikom javne nabave (EOJN) Narodnih novina te njegovi korisnici imaju uvid u dokumentaciju istovjetno kao i na stranicama EOJN-a. Trgovačko društvo uredno evidentira sv...
Pregovarački postupak 22.10.2008
Proveden je pregovarački postupak po čl. 15. st. 2. t. 4. Po isteku roka mirovanja, centrala odabranog ponuditelja za Europu upućuje naručitelja na regionalnog distributera u drugoj državi, a on na trgovačko društvo u Zagrebu. Je li u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi ako naručitelj sklopi Ugovor s ...
Donacije 21.10.2008
Naručitelj za svoju djelatnost ne dobiva dostatna sredstva iz Gradskog proračuna te je ostatak prisiljen sam nabavljati nerijetko od donatora ili sponzora. Temeljem Zakona o javnoj nabavi, postavlja slijedeće upite vezane uz razne oblike sponzorstava i donacija: 1. Može li sa sponzorima zaključivati...
Rezervacija štete 20.10.2008
U natječajnoj dokumentaciji, kao dokaz posebne financijske i gospodarske sposobnosti, traži se dostava računa dobiti i gubitka te bilance za posljednje dvije godine iz koji je vidljivo da ponuditelj nije poslovao s gubitkom. Poduzeće je u 2007. godini u navedenim izvješćima iskazalo gubitak, ali ne ...
Isključivanje ponuditelja 16.10.2008
Prilikom raspisa postupka javne nabave za komunalna vozila, nraučitelj traži da ponuditelj ima vlastiti servis sa tri do pet zaposlenika i preslike radnih knjižica. Kako to ponuditelja dovodi u neravnopravan položaj, zanima ga može li naručitelj isključiti ponuditelja koji koristi osigurane ovlašten...
Višegodišnji ugovor 15.10.2008
.Gospodarski subjekt u djelatnosti osiguranja ima osiguranika, obveznika Zakona o javnoj nabavi, s kojim je 2003. godine sklopio višegodišnji ugovor za razdoblje do 2013. godine. Treba li osiguranik prije isteka ugovora pristupiti postupku javne nabave?   
Javna nabava i održavanje nerazvrstanih cesta 15.10.2008
Je li Grad, kao jedinica lokalne samouprave koja je ujedno i obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi, postupak povjeravanja obavljanja poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta dužan provesti po odredbama Zakona o javnoj nabavi ili po odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (p...
Nabava rabljenih sredstava odnosno strojeva 14.10.2008
Može li zdravstvena ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska, na način i po postupku propisanom Zakonom o javnoj nabavi, provesti nabavu rabljenog (već korištenog) osnovnog sredstva, odnosno stroja?   
Polog jamstva i isključenje ponude 13.10.2008
U postupku javnog nadmetanja zatražena je garancija banke za ponudu od 90 dana + 30 dana. Ponuditelj je dostavio garanciju za 90 dana. Treba li isključiti ponudu u smislu čl. 84. t. 5. Zakona o javnoj nabavi ili zatražiti od ponuditelja da donese garanciju na 90+30 dana? Istaknuto je da se radi o na...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

< Svi
2008(36)
> Kolovoz(3) > Rujan(8) > Listopad(9) > Studeni(16)

Područje

Javna nabava(36)

Izvor

< SviUprava za sustav javne nabave
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite