Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Uprava za sustav javne nabave > 2009
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 68)
Naslov Datum
Nepredviđeni radovi i Zakon o javnoj nabavi 6.11.2009
Može li naručitelj u troškovniku navesti stavku pod nazivom „nepredviđeni radovi“?   
Provođenje postupka javne nabave za tekuću i sljedeću proračunsku godinu 29.10.2009
Koje se odredbe Zakona o javnoj nabavi odnose na provođenje postupaka nabave roba, radova i usluga vezano uz plan nabave i realizaciju u tekućoj, odnosno slijedećoj proračunskoj godini?   
Nepravilnosti u postupku javne nabave 23.10.2009
Tko je nadležan za otklanjanje nepravilnosti u provođenju postupka javne nabave?   
Zakon o javnoj nabavi i ugovor o izvođenju nastave 23.10.2009
Primjenjuju li se odredbe Zakona o javnoj nabavi na ugovore o izvođenju nastave u okviru redovnih studijskih programa i zajedničkih studija sastavnica Sveučilišta u Zagrebu? 
Osiguranje sredstava naručitelja za izvršenje financijskih obveza 19.10.2009
Može li se u postupku javne nabave za nabavu radova, u dokumentaciji za nadmetanje odrediti uvjeti plaćanja na način da će se odabranom ponuditelju plaćanje izvršiti nakon izgradnje komunalne infrastrukture kada se gospodarska zona počne izgrađivati i Općina X počne naplaćivati komunalne doprinose?   
Javna nabava sredstava za izvršenje ugovora o javnoj nabavi 16.10.2009
Smije li javni naručitelj započeti postupak javne nabave kada se kroz postupak javne nabave nabavljaju i financijska sredstva za izvršenje ugovora o javnoj nabavi?   
Opskrba električnom energijom 12.10.2009
Koji se postupak javne nabave primjenjuje prilikom opskrbe električnom energijom i ugovaranja korištenja mreža s HEP-Operaterom distribucijskog sustava?   
Objavljivanje dokumenata iz javne nabave 5.10.2009
Mogućnost objavljivanja pojedinih dokumenata iz postupka javne nabave (Dokumentacija za nadmetanje, Objava zapisnika o otvaranju ponuda, Odluka o odabiru/poništenju, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda) na internetskoj stranici naručitelja.   
Dokumentacija za nadmetanje 23.9.2009
Gospodarski subjekt je otkupio dokumentaciju za nadmetanje nakon čega je tražio pojašnjenje iste. Naručitelj je dao pisano objašnjenje dokumentacije, nakon čega je Ponuditelj tražio izmjenu dokumentacije. Naručitelj nije odgovorio na njegov zahtjev. Ponuditelj nakon isteka roka za dostavu ponuda nij...
Odlagališta otpada 11.9.2009
Je li Općina X dužna primjenjivati odredbe Zakona o javnoj nabavi za predmet nabave - sanacija „divljih“ odlagališta otpada?   
Račun dobiti i gubitka 10.9.2009
Da li se računi dobiti i gubitka, te bilanca ako se traži za posljednje tri dostupne financijske godine moraju dostaviti fizički za 3 godine, obzirom da smatramo da je to godišnji a ne dvogodišnji izvještaj koji se predaje uz godišnju prijavu poreza na dobit?    
Profesionalni propust 7.9.2009
Što je „profesionalni propust“ u smislu odredbe članka 46. stavka 2. točke 4.; kako se dokazuje počinjenje profesionalnog propusta te koje je vrijeme zastare počinjenog propusta?    
Dokaz tehničke i stručne sposobnosti 4.9.2009
U slučaju traženja dostave dokaza tehničke i stručne sposobnosti – popisa značajnih isporuka robe koja je predmet nabave, izvršenih u posljednje tri godine, s potvrdama druge ugovorne strane o uredno ispunjenim ugovorima, smije li ponuditelj dostaviti vlastitu izjavu o uredno ispunjenim ugovorima i ...
Odustanak od žalbe 26.8.2009
Može li naručitelj nastaviti postupak nadmetanja ukoliko je žalitelj odustao od žalbe?  
Kontrola postupka javne nabave 11.8.2009
Koji je postupak slanja dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave? Da li žalbu koju smo zaprimili od ponuditelja sa 70 kuna biljega šaljemo u Državnu komisiju za kontrolu nabave ili ti biljezi ostaju kod naručitelja? Da li se Državnoj komisiji šalju originalne ponude ili kop...
Predmet javne nabave 21.7.2009
Kako odrediti predmet nabave u slučaju kapitalnih investicija na školama kao što su sanacije krovišta, sanacije sanitarnih čvorova, odnosno može li se predmet nabave podijeliti na nabavu crijepa, rekonstrukciju drvene krovne konstrukcije, limarske radove itd? Je li takvo dijeljenje predmeta nabave s...
Povezano društvo 20.7.2009
Kada se radovi, roba i/ili usluge mogu nabavljati od povezanih društava bez primjene Zakona o javnoj nabavi (NN br. 110/07 i 125/08, dalje u tekstu: Zakon) odnosno, može li se primijeniti odredba članka 114. Zakona, ako povezano društvo ostvaruje ukupan prihod svih usluga manji od 80%, ali po vrsti ...
Obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi 20.7.2009
Je li Pučko otvoreno učilište „X“ obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi (NN br. 110/07 i 125/09)?   
Nabava zaštićenih obrazaca i tiskanica 15.7.2009
Koji postupak javne nabave sukladno ZJN treba provesti za nabavu zaštićenih obrazaca i tiskanica (npr. za matičarstvo - s obzirom na Odluku Vlade Republike Hrvatske o određivanju pravnih osoba u državnom vlasništvu, ovlaštenih za obavljanje poslova izrade zaštićenih isprava i tiskanica)?   
Izuzeće od primjene Zakona o javnoj nabavi 13.7.2009
Može li Grad primijeniti odredbe čl. 5 točke 10. ZJN, odnosno izuzeća od primjene ZJN za nabavu usluga izrade Strategije razvoja (ili Projekta održivog razvoja) koje obuhvaćaju konzultantske (specijaliste ekonomiste i financijske struke), projektantske (specijaliste s područja projektiranja i urbani...
Otuđenje nekretnina i pokretnina 13.7.2009
Odredbom članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) određeno je da odluku o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u...
Sistematski pregled 6.7.2009
Je li Grad obvezan provesti postupak javne nabave usluge obavljanja sistematskog pregleda svojih službenika i namještenika? Može li tijekom jedne proračunske godine provesti više postupaka nabave za isti predmet nabave, sukladno potrebama gradskih upravnih tijela?   
Pravna i poslovna sposobnost 16.6.2009
Koji dokaz pravne i poslovne sposobnosti sukladno odredbi članka 49. stavka 1. tocka 2. Zakona naručitelj mora navesti u dokumentaciji za nadmetanje u postupku javne nabave lož ulja za potrebe dječjeg vrtića?   
Solidarna odgovornost 16.6.2009
Sklopljena su 2 ugovora za radove koji se međusobno nadovezuju. Zbog kašnjenja prvog izvođača, naručitelj mora nadoknaditi štetu drugom izvođaču zbog odgađanja sa započinjanjem izvršavanja njegovih obveza. Može li naručitelj sklopljene ugovore o javnoj nabavi, koji su dijelom već izvršeni, objedinit...
Pregovarački postupak javne nabave 12.6.2009
Po provedenom ograničenom prikupljanju ponuda temeljem Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti, u ožujku 2004. godine sklopljen Ugovor o nabavi za izradu idejnog rješenja za proširenje kopna u more i uređenje šetnice. Trenutno je potrebno izraditi idejni projekt za ishođenje ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

< Svi
2009(68)
> Siječanj(3) > Veljača(15) > Ožujak(12) > Travanj(7) > Svibanj(4) > Lipanj(5) > Srpanj(7) > Kolovoz(2) > Rujan(5) > Listopad(7) > Studeni(1)

Područje

Javna nabava(68)

Izvor

< SviUprava za sustav javne nabave
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite