c S
Dnevne novosti
Sindikati protiv donošenja zdravstvenih zakona po hitnom postupku 02.07.2015 07:55 ZAGREB, 1. srpnja 2015. (Hina), Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) i Hrvatska udruga radničkih sindikata (HURS) zatražili su od Vlade da u interesu zaštite prava građana na zdravstvenu zaštitu i očuvanja hrvatskog sustava javnog zdravstva zaustavi donošenje izmjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju po hitnom postupku, koji je predvidjelo Ministarstvo zdravlja.

Budući da se radi o organskim zakonima, koji su od posebnog interesa za Hrvatsku i njezino stanovništvo, a koji predviđaju značajne promjene funkcioniranja sustava javnog zdravstva s dalekosežnim posljedicama, te da o trenutnim prijedlozima tih zakona postoji duboka podijeljenost struke i javnosti, smatramo da zakoni moraju biti upućeni u redovnu saborsku proceduru, priopćio je SSSH. Smatra da Ministarstvo zdravlja mora uložiti dodatno vrijeme i napore za istinski i sadržajan dijalog sa svim dionicima u cilju pronalaženja rješenja o kojem struka i javnost neće biti podijeljeni u mjeri u kojoj je to sada slučaj. Po stajalištu tog sindikata postojeći zakonski prijedlozi u bitnome dereguliraju postojeći sustav javnog zdravstva, budući da se niz pojmova i područja koji su dosad bili regulirani na zakonskoj razini prepuštaju uređivanju podzakonskim aktima. Osim toga, uvode se nova načela koja nisu popraćena jasnim provedbenim odredbama (posebice načelo supsidijarnosti), kao i nove zdravstvene djelatnosti od kojih neke sindikat smatra neprihvatljivima, poput zdravstvenog turizma u svim bolničkim ustanovama. Sindikat smatra da zakonski prijedlozi otvaraju vrata daljnjoj privatizaciji sustava javnog zdravstva, kao i netransparentnom miješanju javnog i privatnog zdravstva na štetu osiguranika i poreznih obveznika. Uvode se i dalekosežne promjene kroz povećanje samostalnosti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), kako u formiranju opsega i cijene zdravstvene zaštite, tako i u raspolaganju javnim novcem za zdravstvo, uključujući mogućnost osnivanja trgovačkih društava kojima bi HZZO upravljao samostalno, a za čije bi eventualne gubitke plaćali porezni obveznici.

SSSH smatra da takvo povećanje samostalnosti nije popraćeno odgovarajućim mehanizmima kontrole. Napominje da HZZO unatoč izlasku iz državne riznice i dalje ostaje javnom ustanovom koja upravlja javnim sredstvima i obavlja djelatnost od posebnog interesa za Hrvatsku pa smatraju da Vlada treba zadržati kontrolu nad tom ustanovom. Sindikat tvrdi da obrazloženje ministra zdravlja po kojem će se primjenom tih zakona provesti financijska konsolidacija i ostvariti uštede pri čemu će se poboljšati položaj i prava osiguranika ne stoje jer ti zakoni bez osnove generiraju nove troškove. "Budući da ne vjerujemo da je Vašoj Vladi, SDP-u i Vama osobno prava namjera urušiti solidarni sustav javnog zdravstva koji jamči istu razinu zdravstvene zaštite svim građanima RH, bez obzira na njihov socijalni status, te ga razvijati u smjeru sustava u kojem će osiguranici „dobiti onoliko zdravlja koliko mogu platiti“, pozivamo Vas da ozbiljno razmotrite ove primjedbe", stoji u otvorenom pismu premijeru Zoranu Milanoviću koji je potpisao predsjednik SSSH Mladen Novosel. HURS pak zamjera predlagaču što je u postupku izrade prijedloga izmjena grubo zanemario proceduru, rokove i dobru praksu socijalnog dijaloga i savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Traži da se o tim zakonima, umjesto ishitreno odlučuje u redovitoj proceduri.