c S
Dnevne novosti
Na Vladi danas prijedlog zakona o pomorskom dobru i morskim lukama 08.07.2015 07:45 ZAGREB, 7. srpnja 2015. (Hina), Vlada bi sa sjednice u srijedu Saboru trebala poslati prijedlog novog zakona o pomorskom dobru kojim se uređuje pitanje granica, zaštite, upravljanja, upotrebe i gospodarskog korištenja pomorskog dobra, kao i koncesije na pomorskom dobru, pojam i razvrstaj morskih luka, lučkog područja, lučkih djelatnosti i drugo. 
Predloženim zakonom tako se mijenja postupak za davanje koncesija na pomorskom dobru koje će moći izdavati Vlada, predstavničko tijelo lokalne samouprave te predstavničko tijelo velikoga grada. Uvodi se i institut koncesije na zahtjev te ukidaju koncesijska odobrenja, a uvode dozvole koje bi davalo predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave temeljem javnog natječaja na rok od četiri godine. U jedinicama područne (regionalne) samouprave predviđeno je osnivanje jedne županijske lučke uprave, koja može imati ispostave, a velikim gradovima uvodi se pravo na osnivanje gradske lučke uprave. Županijske lučke uprave morat će, prema prijedlogu, same obavljati lučke djelatnosti, dok bi se koncesija za obavljanje lučkih djelatnosti davala samo iznimno, i to isključivo za gradnju i gospodarsko korištenje novih objekata podgradnje i nadgradnje, prihvat i predaju svih vrsta otpada s pomorskih objekata i opskrbu plovnih objekata gorivom. Uvela bi se i jedinstvena lučka tarifa u lukama otvorenim za javni promet županjskog i lokalnog značaja koja objedinjava lučke pristojbe i lučke naknade, a uveli bi se i lučki redari koji bi nadzirali provedbu lučkog reda u lukama otvorenim za javni promet.

Vlada smanjuje troškove likvidacije d.o.o.

Pred Vladom je i paket izmjena šest zakona kojima se žele stvoriti zakonski preduvjeti za smanjenje troškova likvidacije društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) kako bi se članove tih trgovačkih društava potaknulo da ne "izbjegavaju" donošenje odluke o prestanku poslovanja zbog toga što im je postupak likvidacije preskup. Riječ je o izmjenama izmjenama Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o Sudskom registru, Zakona o uvođenju Europskog društva – Societas Europea (SE) i Europskog gospodarskog interesnog udruženja (EGIU), Zakona o uvođenju Europske zadruge – Societas Cooperativa Europaea (SCE), Zakona o sudskim pristojbama te Zakona o javnobilježničkim pristojbama. Troškovi likvidacije društva prema propisima koji su trenutno na snazi iznose oko sedam tisuća kuna, što bi se predloženim izmjenama znatno smanjilo. Tako primjerice ubuduće više ne bi postojala obveza objave likvidacije takvih društava u Narodnim novinama, što se zamjenjuje objavom na mrežnoj stranici sudskog registra za što bi pristojba iznosila 100 kuna.