c S
Dnevne novosti
Sabor u četvrtak o ćirilici i ustavnim sucima 09.07.2015 07:36 ZAGREB, 8. srpnja 2015.(Hina), Hrvatski sabor u četvrtak će raspraviti prijedloge izmjena dvaju zakona kojima se omogućuje raspuštanje lokalnih predstavničkih tijela koja gradskim i općinskim statutima ne osiguraju primjenu zakonskog prava na ravnopravnu službenu uporabu jezika i pisma nacionalnih manjina.

Riječ je o izmjenama zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina te o lokalnoj samoupravi, koje je Vlada u saborsku proceduru uputila na temelju odluke Ustavnog suda iz kolovoza prošle godine. Ustavni sud tada je nedopuštenim ocijenio raspisivanje referenduma na kojemu bi građani odlučili o izmjenama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina po kojima bi pravo na ravnopravnu službenu uporabu svog jezika i pisma manjine ostvarivale u sredinama u kojima čine više od polovine, umjesto sadašnje trećine ukupnog stanovništva. Vladi je naložio da u roku od godine dana Saboru predloži izmjene Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina, kojim će utvrditi mehanizme za slučajeve u kojima lokalna vijeća odbiju statutima osigurati primjenu manjinskih prava. Vukovarskom gradskom vijeću naložio je, pak, da u istom roku statutom propiše u kojim će se područjima grada postaviti dvojezični natpisi na ćirilici i latinici.

Sabor bi u četvrtak trebao raspraviti i prijedlog zaključka koji su zastupnici HDZ-a, HDSSB-a, HSP AS-a, HSS-a i HGS-a u saborsku proceduru uputili još u rujnu 2013., nakon prosvjeda protiv postavljanja dvojezičnih natpisa na državne institucije u Vukovaru. Po njihovu prijedlogu, Sabor bi Vladu obvezao da poduzme mjere za dosljednu primjenu članka 8. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, u kojemu stoji da se manjinska prava "moraju tumačiti i primjenjivati sa svrhom poštivanja pripadnika nacionalnih manjina i hrvatskog naroda, razvijanja razumijevanja, solidarnosti, snošljivosti i dijaloga među njima".

Predlažu i da se postavljanje dvojezičnih natpisa u Vukovaru odgodi do sljedećeg redovitog popisa stanovništva. Sabor bi poslijepodne trebao raspraviti prijedlog imenovanja dvoje sudaca Ustavnog suda, umjesto Nevenke Šernhorst, čiji je mandat istekao još 2010., i Davora Krapca, kojemu mandat ističe ovih dana. Odbor za Ustav predlaže Saboru da nove ustavne suce izabere između troje kandidata - profesorice ustavnog prava Sanje Barić, sutkinje Ivane Čalić i bivšega glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića.

Suce Ustavnog suda Sabor bira u tajnom glasovanju, dvotrećinskom većinom. U dosadašnjem postupku izbora HDZ nije sudjelovao, pa su za imenovanje novih sudaca potrebni glasovi svih ostalih oporbenih stranaka. Nakon provedenih međustranačkih konzultacija, vladajući se nadaju da bi dovoljnu podršku mogla dobiti barem Sanja Barić.