c S
Dnevne novosti
VLADA Državno jamstvo za kredit za izgradnju KBC-a Rijeka 24.07.2015 07:30 ZAGREB, 23. srpnja 2015.(Hina), Vlada je na sjednici u četvrtak donijela odluku kojom se KBC-u Rijeka daje državno jamstvo za kreditno zaduženje kod poslovnih banaka u iznosu od 750 miilijuna, kojim će država, u sklopu projekta izgradnje novog KBC-a, financirati izgradnju dijela novih objekata bolnice, koji ne ulaze u ugovor o javno-privatnom partnerstvu (JPP).
 Riječ je o izgradnji Dječje bolnice, Klinike za ginekologiju i porodništvo, termoenergetskom bloku i otvorenom višeetažnom parkiralištu na lokalitetu KBC Rijeka na Sušaku. KBC-u Rijeka kao javnom naručitelju time se omogućava sklapanje Ugovora o javnim radovima, Ugovora o stručnom nadzoru nad izvođenjem radova, Ugovora o projektantskom nadzoru te Ugovora o dugoročnom kreditu za financiranje projekta, sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Početkom izgradnje ove faze bolnice stvaraju se pretpostavke za nastavak realizacije projekta JPP i ostvarenje konačnog cilja a to je objedinjavanje svih dijelova KBC Rijeka na jednom lokalitetu.

Ukupna vrijednost novog KBC-a Rijeka, koji je formalno započeo potpisivanjem Ugovora o realizaciji projekta JPP-a krajem 2013., iznosi 3,2 milijarde kuna. Ministar zdravlja Siniša Varga izjavio je kako se na izgradnju nove bolnice u Rijeci čekalo 150 godina jer je sadašnja bolnica izgrađena za vrijeme bana Mažuranića. "Bolnica radi u neadekvatnim uvjetima za modernu medicinu. Više desetljeća se obećavalo da će se graditi nova bolnica, a sada je došlo do realizacije. KBC Rijeka već sutra raspisuje natječaj kako bi na jesen došlo do otvaranja gradilišta i izgradnje prve dvije faze projekta KBC-a Rijeka", rekao je Varga novinarima nakon sjednice Vlade.

Projekt izgradnje KBC Rijeka obuhvaća pet faza, a realizacija prve dvije faze preduvjet je za preseljenje kapaciteta iz objekata koji će se rušiti, kako bi se kroz iduće tri faze kroz program JPP-a izgradio glavni dio bolnice. "Važno je naglasiti da će svi postojeći kapaciteti na svim lokalitetima KBC-a Rijeka funkcionirati i za vrijeme izgradnje", kazao je Varga i za četvrtak u Rijeci najavio detaljno predstavljanje programa izgradnje. Sredstva za Vladine odluke planirana su u Državnom proračuju za 2015. te u projekcijama za 2016. i 2017. godinu u iznosu od po 5 milijuna godišnje, dok će Ministarstvo zdravlja od 2018. i dalje u Državnom proračunu planirati preostali iznos od 740 milijuna kuna. Vlada će nakon sklapanja navedenih ugovora donijeti odluku o davanju državnog jamstva u korist poslovnih banaka za kreditno zaduženje KBC-a Rijeka.