c S
Izbor dana
Pasivna legitimacija 03.01.2017 07:30 Ako je tužitelj u tužbi pogrešno naveo prezime tuženika u odnosu na kojeg je donesena presuda zbog ogluhe, tada on nije ovlašten tražiti ispravak presude u odnosu na prezime tuženika.