c S
Dnevne novosti

Vlada o dječjem doplatku i udžbenicima

02.07.2015 07:58 ZAGREB, 1. srpnja 2015. (Hina), Vlada bi danas trebala raspravljati o izmjenama Zakona o doplatku na djecu te sufinanciranju nabave udžbenika.

Prema predloženim izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu, omogućilo bi se pravo na doplatak za djecu osobama s težim i teškim invaliditetom i nakon navršene 27. godine života, sve dok taj invaliditet postoji. Prema sadašnjim odredbama zakona, osobe s invaliditetom, njih oko 1100, koje su nakon 2000. napunile 27 godina života, izgubile su pravo na mjesečni doplatak od 831,50 kuna.

Na dnevnom redu Vladine sjednice je i odluka o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola za iduću školsku godinu prema kojoj bi država s 50 posto sufinancirala nabavu udžbenika učenicima iz obitelji koje su korisnici zajamčene minimalne naknade i pomoći za uzdržavanje.

Vlada će raspravljati i o prijedlogu zakona o osiguranju depozita te izmjenama Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje. Predloženim izmjenama Zakona o osiguranju depozita, Vlada želi poboljšati pristup sustavima osiguranja depozita zahvaljujući proširenom opsegu pokrića. Tako bi u prihvatljive depozite ulazili i depoziti srednjih i velikih trgovačkih društava, a u zaštitu bi bili uključeni i depoziti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji godišnji proračun za prethodnu godinu u odnosu na dana nastupa osiguranog slučaja ne iznosi više od 3,75 milijuna kuna. Predlaže se i smanjenje roka isplate osiguranih (prihvatljivih) depozita sa današnjih 20 radnih dana, od dana nastanka osiguranog slučaja, postupnim smanjivanjem na 15 radnih dana, 10 radnih dana pa do samo sedam radnih dana od 2024. godine. Prijedlogom zakona o izmjeni Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje, potvrđuje se uredba o izmjeni toga zakona te se u zakon uvodi varijabilni postotak državnih poticajnih sredstava. Formula na temelju koje se računa varijabilni postotak, zasniva se na prosječnim kamatnim stopama na oročene depozite građana uz korektivni faktor koji predstavlja prilagodbu na dužu ročnost, odnosno vrednuje se utjecaj dužeg roka stambene štednje.