c S
Izbor dana
Privremena pljenidba 18.06.2015 07:30 Sud će obustaviti privremenu pljenidbu određenu na štednim ulozima kod banaka i vrijednosnicama na računima kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. ako je na njima nemoguća nastavna provedba ovrhe.