c S
Izbor dana
Isporuka nekretnine stranom poreznom obvezniku 26.06.2015 07:30 U slučaju isporuke nekretnine oslobođene plaćanja PDV-a stranom poreznom obvezniku koji je registriran za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj i ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti, porezni obveznik - isporučitelj ima pravo izbora za oporezivanje.