c S
Izbor dana
Komunalna naknada 11.01.2017 07:30 Za obvezu plaćanja komunalne naknade dovoljno je da je javna rasvjeta osigurana na području naselja unutar kojeg se nalazi ulica gdje se nalazi nekretnina.