c S
Izbor dana
Preinaka tužbe 24.01.2017 07:30 Od trenutka preinake tužbe između stranaka teče nova parnica sa svim procesno-pravnim i građansko-pravnim posljedicama.