c S
Izbor dana

U-I-4658-2019 i dr.

17.11.2020 07:35 Ustavni sud ističe da na temelju svih izloženih razmatranja nije našao da bi ustanovljenjem Visokog kaznenog suda i njegovih nadležnosti bio doveden u pitanje ustavni položaj Vrhovnog suda, kao najvišeg suda koji osigurava jedinstvenu primjenu prava i ravnopravnost svih u njegovoj primjeni. Stoga je ocijenio da osporeni članci 26.a ZoSuda i 19.e ZKP-a nisu u nesuglasnosti s Ustavom, slijedom čega je, na temelju prvog dijela rečenice članka 27. stavka 2. Ustavnog zakona, donesena odluka kao u izreci.