c S
Izbor dana

Unovčenje nekretnine na kojoj postoji razlučno pravo

23.11.2020 07:59 Kada je prvi razlučni vjerovnik tijekom javne dražbe dao izjavu u smislu odredbe članka 247. stavka 7. Stečajnog zakona, sud ne može prekinuti postupak prodaje nekretnine stečajnog dužnika nego treba nastaviti započeti postupak prodaje i nakon toga odlučiti kome će dosuditi nekretninu (ako je postignuta cijena manja od procijenjene vrijednosti za koju je dana izjava, nekretnina će biti dosuđena prvom razlučnom vjerovniku koji je dao izjavu, za cijenu prema procijenjenoj vrijednosti, a ako je na dražbi postignuta cijena veća od procjene vrijednosti dosudit će nekretninu onom kupcu koji je istaknuo najvišu cijenu).