c S
Izbor dana

Djelomična ništetnost sudske nagodbe

11.12.2020 08:00 Djelomična ništetnost ugovora o nagodbi moguća je samo u situaciji ako se iz nagodbe vidi da se ona sastoji od više neovisnih dijelova, a ništetnost se odnosi samo na odgovarajuće neovisne dijelove.