c S
Izbor dana

Smatraju li se online konferencije, seminari i razne radionice učenjem na daljinu?

06.04.2021 07:00 Online konferencije, seminari i razne radionice smatraju se učenjem na daljinu, odnosno elektronički obavljenim uslugama u smislu čl. 26. st. 7. Zakona o PDV-u. Stoga, ako se u konkretnom slučaju elektronički obavljena usluga obavlja poreznom obvezniku sa sjedištem u inozemstvu radi se o usluzi za koju se u skladu s čl. 17. st. 1. Zakona o PDV-u mjestom obavljanja smatra mjesto sjedišta poreznog obveznika primatelja usluge.