c S
Izbor dana

Korištenje autorskog djela

07.04.2021 08:00 Obveza plaćanja naknade nastaje na temelju zakona samom činjenicom korištenja autorskog djela od strane korisnika, ako odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima ili ugovorom nije drukčije određeno.