c S
Izbor dana

Kazneno djelo - prijetnja

13.04.2021 07:05 Prilikom utvrđenja postojanja kaznenog djela prijetnje moraju se uvažiti činjenice da svaka prijetnja mora biti konkretizirana od strane počinitelja tog kaznenog djela i da radnja ovog kaznenog djela je započeta kada počinitelj drugome uputio prijetnju, a kazneno djelo je dovršeno u trenutku kad je kod oštećenika nastupilo stanje ugroženosti, a koju činjenicu sud mora u potpunosti utvrditi tijekom kaznenog postupka.